bollar

Vi bollar tillbaka 120 miljoner kronor till våra kunder.

bollar

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Det betyder att det är våra skadeförsäkringskunder som äger oss. Det betyder också att våra kunder kan få återbäring när bolaget gör goda resultat. Som i år - nu bollar vi tillbaka 120 miljoner kronor!

När du tecknar en skadeförsäkring hos oss blir du automatiskt delägare i Länsförsäkringar Halland. De år som bolagets kunder drabbas av få storskador, orsakade av till exempel stormar och bränder, kan våra totala kostnader bli lägre än premieintäkterna. Pengarna som blir över ger vi tillbaka till dig som delägare i form av återbäring.

Senast vi betalade ut återbäring var 2010. Nu har vi åter igen gjort goda resultat och i höst bollar vi tillbaka den största återbäringen i bolagets historia – 120 miljoner kronor!

Vill du veta mer? Gå in på bollatillbaka.se

Se alla nyheter