Sjukförsäkring för företag

Trygghet vid långvarig sjukdom

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Hos oss får du på ett smidigt sätt hjälp med ekonomi och försäkring så att du får mer tid över till annat. Tillsammans med dig hittar vi en lösning för ditt företag.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Halland

Om sjukförsäkring

Täcker upp inkomstbortfall om du blir sjuk

Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall. Med en sjukförsäkringen täcker du upp en del av inkomstbortfallet. 

Försäkringen gäller dygnet runt.

Vår sjukförsäkring är en gruppförsäkring och grundar sig på ett gruppavtal mellan företaget du äger eller arbetar på och oss. 

Läs mer i förköpsinformationen för dig som har 0-9 anställda

Läs mer i förköpsinformationen för dig som har 10 eller fler anställda


Så här gäller försäkringen

Vår sjukförsäkring ger dig 

  • ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp om den försäkrade skulle drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäkringen gäller för
  • en månadsersättning, om din arbetsoförmåga är minst 25 procent, när du varit sjukskriven i tre månader och i vi betalar den i längst tre år
  • ett engångsbelopp, utöver den ekonomiska första hjälpen, om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäk­ringen gäller för
  • en invaliditetsersättning om du inte kan arbeta efter tre års sjukskrivning och din arbetsoförmåga är minst 50 procent 

Korta fakta om försäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och högsta ålder 63 år.
  • Karenstiden är 90 dagar för den månatliga sjukersättningen.
  • Den månatliga sjukersättningen betalas sammanlagt under 3 år eller till utgången av den kalendermånad du fyller 67 år.
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år.
  • Ekonomisk första hjälp på ett prisbasbelopp betalas ut om du får en namngiven diagnos fastställd.

Viktig information

Viktig information om sjukförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Förköpsinformation och blanketter

Här har vi samlat all förköpsinformation, villkor, prislistor och ansökningsblanketter etc. som du har nytta av.