För dig med gruppförsäkring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Här finns information för dig som har eller har haft en gruppförsäkring, dig som är gruppföreträdare eller har tillhört ett gruppavtal och vill fortsätta ha försäkring hos oss.


Individuella försäkringar

Här finns information för dig som tidigare har haft försäkring via anställning/ medlemskap.

Företag med 1-9 anställda

Här hittar du samtliga villkor, förköpsinfomation och blanketter för företag med 1-9 anställda.

Företag med minst 10 anställda

Här hittar du samtliga villkor, förköpsinfomation och blanketter för företag med minst 10 anställda.