Trygghet för min gård

Att driva en gård med 300 djur innebär en hel del ansvar och mycket att tänka på. För att få koll på säkerheten på och kring gården har Marcus Gustavsson certifierat sig med "Säker gård": - Nu vet jag att min gård och min bostad är säkra och uppfyller de krav som finns vilket är en enorm trygghet, säger han.

Marcus driver tillsammans med sin fru Viktoria Långaryds Lamm. En lammuppfödning strax utanför Hyltebruk. Verksamheten startade i liten skala för 25 år sedan och har därefter växt i rask takt. Från att ha startat med 4 tackor i den gamla ladan till att idag ha närmare 300 djur, stora marker och flertalet maskinhallar och stall. För att kunna säkerställa tryggheten både för sig själv och familjen har Marcus valt att certifiera sin verksamhet med "Säker Gård".

- För mig har det varit perfekt. Det blir ett kvitto på verksamhetens säkerhet som gör att jag kan lägga mer tid på det jag vill, mina lamm, säger han.

Utbildning i säkerhet

"Säker Gård" är ett koncept som vi på Länsförsäkringar Halland erbjuder kunder med gård eller hästverksamhet. Det fungerar som en stämpel på att din verksamhet håller en hög standard när det gäller allmän säkerhet och brandskydd.

Marcus Gustavsson har drivit Långaryds Lamm i 25 år.

För att få denna certifiering krävs att du som ägare av gården går en utbildningen i säkerhet. Utbildningen görs online och därefter får man i uppgift att gå igenom sin egen gård och kontrollera så att alla säkerhetskraven efterföljs på ett korrekt sätt.

Gården kontrolleras

Nästa steg i certifieringen är att en representant från oss på Länsförsäkringar Halland kommer ut på besök. Tillsammans går man igenom hela gården och ser till så att allt finns på plats och är gjort på rätt sätt:

Icons/70px/Quotation-mark-70
- Mycket av det som gås igenom kan ju ses som självklarheter men med en stor gård och mycket att hålla koll på är det lätt att missa något. Då är det en extra trygghet att det kommer någon utifrån och kontrollerar att allt ser ut som det ska.
Marcus Gustavsson

Den egna bostaden

Men det är inte bara stallar och maskinhallar som gås igenom, i certifieringen ingår också den egna bostaden. I bostadshuset kontrolleras bland annat brandvarnare och att köket är säkrat för eventuellt läckage:
- Det ser jag som ytterligare ett plus med certifieringen, att vi får koll även på bostaden, man blir tvingad att se över allt med jämna mellanrum vilket verkligen är nyttigt. Att man dessutom får 20% rabatt på sin försäkring när man certifierats gör ju inte saken sämre, säger Marcus Gustavsson.

Vi rekommenderar