Försäkring för föreningar

Ett grundläggande skydd för föreningar.

Snabb kontakt och lokal kännedom
Ansvarsförsäkring ingår
Kan utökas med tilläggsförsäkringar

Nöjdaste företagskunderna 2021

Nöjdaste företagskunderna 2021

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för skador på egendom som har uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage.

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd genom hyresförlustförsäkringen. 

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om din förening hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

MiniMax är ett basskydd när någonting transporteras till eller från ditt företag av någon annan än dig själv.

*MiniMax är ett tillägg till din företagsförsäkring och ingår automatiskt för de allra flesta företagen.

Om föreningsförsäkring

Föreningsförsäkringen är anpassad för olika typer av föreningar. Ni får ett bra grundläggande skydd och vill du utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det.

Föreningsförsäkringen är speciellt utformad för föreningsverksamheters unika förutsättningar och villkor. Till exempel passar försäkringen för:

  • Ekonomiska föreningar
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Nöjesföreningar
  • Samfällighetsföreningar

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för föreningar innehåller ett bra skydd men utifrån din förenings specifika behov har du möjliget att anpassa och utöka skyddet ytterligare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.