Valberedning

Valberedningen i Länsförsäkringar Gotland utgörs av delar av fullmäktige.

Ordförande

  • John Glifberg

Ledamöter

  • Lisa Blochmann
  • Curt Nicklasson
  • Caroline Nygren
  • Martina Ravn
  • Ulrika Jernberg

Valberedningens arbete styrs av dokumentet valberedningens instruktion.

Valberedningens instruktion

Nomineringskommitténs instruktion