Riksbanken i morgon: hushållen kan förvänta sig lägre boräntor

Riksbanken lämnar besked om räntan i morgon. -Hushållen kan på längre sikt förvänta sig något lägre bolåneräntor trots att Riksbanken förmodligen lämnar räntan oförändrad, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

Alexandra Stråberg chefekonom Länsförsäkringar

Den svenska ekonomin har utvecklats bättre än väntat sedan förra penningpolitiska beslutet och bilden på lång sikt förbättras i takt med att ett godkännande av ett eller flera vaccin närmar sig.

-Återhämtningen kan då gå snabbt och de långsiktiga negativa effekterna för tillväxten bedömer vi som små, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

Däremot har utvecklingen på kort sikt försämrats markant. Ekonomierna i Europa drabbas nu av en hög smittspridning och kraftiga restriktioner vilket sänker aktiviteten. Vi räknar med en djup BNP-nedgång i Euroområdet och utfallen av inköpschefsindex i början av veckan bekräftade bilden av ett mycket sämre ekonomiskt läge.

-ECB väntas reagera kraftigt vid mötet i december och vår bedömning är att de förlänger och utökar tillgångsköpsprogrammet. Vi räknar också med att ECB kommer att erbjuda nya riktade långfristiga lån, så kallade TLTRO-lån, till bankerna, tillägger Alexandra Stråberg.

-Nedgången i den svenska inflationen har inte varit lika snabb som i övriga Europa men inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt även framöver.  Riksbanken kommer att behöva agera för att förankra inflationsförväntningarna på längre sikt. Vi räknar med att de tar ett första steg i morgon och att tillgångsköpsprogrammet då utökas, avslutar Alexandra Stråberg.

För ytterligare information kontakta:
Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar. Tel. 070 – 345 61 35
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden