Ojämställt aktieägande inte förenligt med synen på jämställdhet

Bara tio av världens hundra rikaste personer är kvinnor. Även i Sverige är aktieägandet en ojämställd historia, vilket bekräftas av en uträkning som Länsförsäkringar genomfört. – Vi har gått igenom län för län och ser att det skiljer ganska mycket när det kommer till hur jämställda aktieportföljerna är, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.  

Emma Persson privatekonom Länsförsäkringar

När Länsförsäkringar ställde frågan ”Vad anser du vara en jämställd relation?” till 2 500 personer svarade 58 procent ”Att jag och min partner har lika stora sparkonton”. Men så är det alltså inte i praktiken. För i genomsnitt äger männen 40 procent mer än kvinnorna, det visar en uträkning som Länsförsäkringar gjort med hjälp av statistik från SCB. Störst skillnad är det i Örebro, där skiljer det 70 procent mellan män och kvinnors portföljer. I Jämtland är skillnaden 3 procent.

– Pengar är makt, så är det bara. Att vara den som är ekonomiskt underlägsen i en relation innebär ett begränsat handlingsutrymme och lägre känsla av kontroll, vilket är precis det som många uppger i vår undersökning. Att sträva efter att båda parter i en relation har ett frihetskapital nog att göra de val man vill i livet, betraktar jag som en otroligt viktig jämställdhetsfråga, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Vad skillnaden i mäns och kvinnors sparande beror på är svårt att veta exakt, men en tidigare undersökning som Fondbolagens förening genomfört tidigare i år, visar att kvinnor har sämre självförtroende när det kommer till ekonomikunskap och en annan inställning till risk än vad män har. Män upplever i högre utsträckning sin kunskap som bättre än genomsnittet, medan kvinnor uppskattar sin kunskap som lägre än genomsnittet. Män kan tänka sig högre risk än kvinnor för att få högre avkastning.

– Kvinnor har lägre inkomst och därmed kanske en sämre utgångspunkt för att spara, men de tar också generellt sett lägre risk med det sparkapital de faktiskt har. Och eftersom ett sparande med hög risk historiskt har gett bättre avkastning på lång sikt, gör det att skillnaderna mellan män och kvinnors sparande riskerar att bestå, säger Emma Persson.

De fem länen där det är störst värdeskillnad mellan mäns och kvinnors aktieportföljer (median)

1.                          Örebro                70 %

2.                          Blekinge             68 %

3.                          Norrbotten          61 %

4.                          Västerbotten      61 %

5.                          Uppsala             52 %

De fem länen där det är lägst värdeskillnad mellan kvinnor och mäns aktieportföljer (median)

1.                          Jämtland              3 %

2.                          Gotland             17 %

3.                          V Götaland        25 %

4.                          Skåne               26 %

5.                          Värmland          29 %

 

Källa; Aktieförmögenhet per län och kommun 2018 SCB

OBS! Underlaget går att få nedbrutet per kommun. Skicka beställningen till press@lansforsakringar.se

Den samlade aktieförmögenheten av aktier noterade på svenska marknadsplatser har det senaste halvåret 2019 ökat med 17 procent och den totala aktieförmögenheten uppgick till en ny rekordnivå om 7 377 miljarder kronor.

 

Så här ser det ut i samtliga län (median)

 

Län                     Skillnad                                          Län                     Skillnad

Örebro                70 %                                                Västernorrland    37 %

Blekinge             68 %                                                Halland               36 %

Norrbotten          61 %                                                Kronoberg          36 %

Västerbotten       61 %                                                Dalarna              33 %

Uppsala              52 %                                               Jönköping           32 %

Kalmar                46 %                                               Värmland           29 %

Södermanland    42 %                                               Skåne                26 %

Värmland            40 %                                               V. Götaland       25 %

Östergötland      39 %                                               Gotland              17 %

Stockholm          39 %                                              Jämtland              3 %

Gävleborg          39 %                                              Riket                  39 %

 

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden