Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter att accelerera och når snart maxfart. USA är fortfarande den viktigaste drivkraften i global konjunktur. Europa är på efterkälken men tillväxten förväntas fortfarande ta fart senare under året när länderna börjar att lätta på restriktionerna. Tillväxten i Kina normaliseras när både finans- och penningpolitiken nu inte ger samma stimulans. Finansiella marknader är fortsatt starka och utöver börsrekord ser vi stabila eller sjunkande räntor. Vår bedömning är att riskerna mot den globala ekonomin minskat men fortsätter att vara kopplade till utvecklingen av pandemin.

Investeringshjälpen juni 2021

Se alla nyheter