Fond i fokus - Schroders Kinafond

Är du intresserad av fonder och nyfiken på den kinesiska aktiemarknaden? Då är den här intervjun någonting för dig.

En av Länsförsäkringars nyaste fondleverantörer är Schroder Investment Management. Deras två fonder Global Smaller Companies och China Opportunities ingår i vårt rekommenderade utbud sedan den 12 juni i år. För att få veta mer om bolaget och deras två fonder, har vi träffat Senait Asgede som är kundansvarig för Schroders institutionella placerare i Sverige och Finland.

Hej Senait, berätta om China Opportunities

Fonden startade 2006. Den investerar enbart i kinesiska bolag och är därför mer koncentrerad än vanliga Asienfonder. Fonden har för närvarande investerat cirka 80 procent i Kina och 20 procent i Hong Kong och består av 50 bolag.

Vilka riktar den sig till?

Fonden vänder sig till investerare som söker medelhög till hög risk och önskar ta del av Kinas tillväxtmöjligheter. Den är idealisk för de som har en diversifierad portfölj och passar också den som vill fokusera på en av de stora tillväxtekonomierna i stället för att investera i en bredare global tillväxtmarknadsfond.

Hur hittar ni rätt aktier?

Våra 19 analytiker i Hong Kong, Singapore, Taipei och Shanghai lägger stort fokus på den fundamentala analysen. Den utgör grunden. Totalt tittar vi på 5 000 bolag för att hitta undervärderade bolag med långsiktig värdepotential. Vi har stränga krav ifråga om likviditet, ledningsförmåga etc. Företagsbesök är därför en viktig del av investeringsprocessen. 2017 träffade våra analytiker över 650 företag i Hongkong-/Kinaregionen. Diskussioner med beslutsfattare på deras eget språk ger viktiga insikter. Målet är att få tillgång till alla ledningsnivåer.

De slutgiltiga valen görs i samråd mellan portföljteamet och våra analytiker. 

Hur har fonden gått?

Såväl rating som avkastning har varit bra under lång tid. 90 procent av värdeutvecklingen kommer från förvaltarteamets handplockade val och 10 procent från de regionala allokeringsbesluten. Det är ett gott betyg till vår aktiva förvaltning. Bästa sektorer det senaste året har varit bolag inom IT och konsumtion/sällanköpsvaror. Se fondens avkastning (lista med sökfunktion).

Varför ska man investera i just er fond?

Schroder har ett av de största och mest erfarna aktieteamen i Asien och i Kina. Vi har funnits här i 40 år och har idag kontor på åtta platser i regionen. Vi har dessutom länge förvaltat fonder även på den inhemska kinesiska marknaden och är alltså väl positionerade nu när marknaden öppnas upp för utländska aktörer att handla kinesiska aktier (sk A-shares). Vi tror att vår lokala närvaro och detaljerade analys är viktiga differentierande faktorer.

Vilka är de största riskerna?

Var och en som investerar i tillväxtmarknaderna bör ha en viss risktålighet. Med ett erfaret team och god kännedom om de krafter som påverkar den lokala utveckingen är China Opportunities ett bra alternativ för investerare som vill exponera sig mot den kinesiska marknaden.

Något mer som kan vara bra att veta?

Eftersom Kina är en tillväxtregion där volatiliteten ibland är hög och potentialen främst finns längre fram, bör en placering i China Opportunities ha en horisont om minst 3-5 år.

Man ska också komma ihåg att den kinesiska aktiemarknaden idag är en av världens största, men att många bolag ännu är i ett tidigt skede av sin utveckling och inte speciellt kända. Det finns en risk med det, men också en möjlighet till stor uppsida.

Tack för pratstunden Senait!

PS Den del av intervjun som tar sikte på Schroder Global Smaller Companies publicerades på denna sida den 10 september. Läs gärna även den om du är intresserad.

Fakta om Schroder China Opportunities

Placeringsinriktning: Fondens utgångspunkt är att Kina, med sin imponerande ekonomiska tillväxt, erbjuder många spännande investeringsmöjligheter inom en rad olika sektorer. Fonden riktas därför mot vare sig särskild bransch eller företag av viss storlek. Minst två tredjedelar av fonden investeras i kinesiska företag, alternativt i företag med en betydande del av sin verksamhetsexponering mot Kina.

Risknivå: 6 av 7 (där 7 är högst risk)

Årlig avgift: 1,85 % varav förvaltningsavgift 1,50 %

Morningstar rating: 4 av 5 stjärnor

Ansvarig förvaltare: Louisa Lo på Schroder Investment Management

Läs mer om fonden (sökfunktion)

Viktig information: Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Se alla nyheter