Fullmäktigeval


Det är dags att välja nya ledamöter till vårt fullmäktige. Vårt fullmäktige består av 33 försäkringskunder från hela ön.

Vilka är fullmäktige?

Länsförsäkringar Gotland är ett kundägt bolag och fullmäktige är alla ägares röst. I fullmäktige ingår 33 stycken ledamöter, varav alla är försäkringskunder. Det är till dem du som kund vänder dig om du har tankar och idéer som du vill ska lyftas i bolaget.

Alla försäkringskunder kan bli medlemmar i fullmäktige. Inför varje val kan du nominera dig själv eller någon annan till fullmäktige. Den du nominerar ska vara redo att sätta sig in i vår verksamhet, delta på 4-6 möten per år och ha en vilja att bidra till att företaget ska utvecklas på ett bra sätt. Ledamöter väljs på 4 år.

Fullmäktige är även med och fattar beslut på vår bolagsstämma där man bl.a. väljer styrelseledamöter och röstar om det ska bli någon återbäring.

Se vilka som sitter i Fullmäktige idag

Fördelar med att vara Fullmäktigeledamot

  1. Kompetensutveckling

    Du får lära dig mer om Länsförsäkringar Gotlands olika verksamhetsområden. Förutom att ta del av hur vi fungerar och tänker strategiskt erbjuder vi ibland utbildningar och föreläsningar.

  2. Möjlighet att påverka

    Som Fullmäktigeledamot är du en av de 33 med störst röst i hur Länsförsäkringar Gotland ska fungera och utvecklas. Du har möjlighet att hjälpa oss bli ännu bättre, genom egna och andra kunders förslag och idéer.

Valberedningens förslag till Fullmäktige

Namn Omval/nyval Mandattid
John Glifberg Omval 4 År
Bo Harstäde Omval 4 År
Göte Hansson Omval 4 År
Katarina Ekelund Omval 4 År
Mats-Ola Jespersson Omval 4 År
Johan Stengård Omval 4 År
Åsa M Nilsson Omval 4 År
Cecilia Bjugård Omval 4 År
Richard Löwenborg Omval 4 År
Ulf Jacobsson Omval 4 År
Tomas Björkqvist Omval 4 År
Örjan Sutare Omval 4 År
Tuss Almgren Omval 4 År
Mats Jörnhammar Omval 4 År
Eva Carlsson Nyval 4 År
John Gambe Nyval 4 År

Fullmäktigevalet sker den 16 november 2021.

Nomineringar till fullmäktige skedde under försommaren och avslutades 30 juni 2021.