Hållbar sponsring för hälsosamma gotlänningar

Som kundägt bolag är det extra viktigt att vi använder våra pengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför vill vi säkerställa att de pengar vi delar ut till sponsring också bidrar till att utveckla Gotland och gotlänningarna. Det gör vi genom Hälsosamma gotlänningar, en del av vårt hållbarhetsarbete. 

Om vår sponsring

Vi har alla ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle. För oss på Länsförsäkringar Gotland är sponsring en viktig del av vårt samhällsansvar och vi investerar varje år 1,2 miljoner kronor i det gotländska föreningslivet, där vi tillsammans med våra samarbetspartners kan verka för ett hälsosamt, inkluderande och jämställt Gotland.

Vi stöttar föreningar som vill utvecklas, bidra till samhället och skapa goda förutsättningar för hälsosamma gotlänningar. Exempelvis genom att ta ställning och jobba aktivt med frågor som mobbning, trakasserier, inkludering eller fysisk och psykisk hälsa. Att ha en aktiv fritid ska vara roligt och utvecklande. Det är något vi ska hålla på med hela livet och genom vår sponsring vill vi göra det möjligt för så många som möjligt.

 

Ansök om sponsring

Vi fördelar våra sponsormedel till föreningar och organisationer vid två tillfällen varje år. Vårens omgång är avslutad och nästa ansökningsperiod sker i maj - juni. Evenemang kan däremot söka när som helst. 

Ansök om sponsring - Förening

Ansök om sponsring - Evenemang

Vi sponsrar lokala föreningar och aktiviteter som:

 • Har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet
 • Har en värdegrundspolicy
 • Har en trafiksäkerhetspolicy
 • Har en alkohol- och drogpolicy
 • Tar samhällsansvar
 • Verkar skadeförebyggande
 • Främjar vardagskultur snarare än kulturelit
 • Vill utveckla sitt hållbarhetsarbete i föreningen

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer
 • Föreningar/aktiviteter med religiös eller partipolitisk
  verksamhet
 • Föreningar/aktiviteter utan en fungerande organisation.
  eller där vi inte kan kontrollera vart pengarna går
 • Förskott efter önskemål. Dvs, vi betalar inte ut kommande ansökningsperiods belopp tidigare än vad avtalet anger

Ansök om sponsring till din förening

Nu går det att söka sponsring för höstens säsongstarter. Vi behöver din ansökan senast 26 juni.

Ansökan - Föreningar

Ansök om sponsring till ett evenemang

För enskilda evenemang behöver du söka sponsring senast 1 månad i förväg.

Ansökan - Evenemang