Skolfonden – för barn och ungdomars framtid

Skolfonden – för barn och ungdomars framtid

Syftet med fonden är att Länsförsäkringar Gotland vill stödja förskolor och skolor på Gotland, för att skapa en större trygghet för våra gotländska barn och ungdomar. Särskilt stödjer vi deras arbete med skolans värdegrund och likabehandling, och initiativ för att förebygga trafikolyckor, bränder, skadegörelse och missbruk.

Värdegrundsarbetet i skolan, främjandet av ett gott skolklimat och likabehandling, är av avgörande betydelse för att varje barn och elev ska känna sig trygg och kunna vara sig själv i förskolan och skolan.

Ett gott skolklimat gör att både elever och lärare trivs bättre och kan fokusera på undervisning och våra ungdomar får en bättre förutsättning att lyckas i skolan.

Från det att vi föds formas vi som individer och medborgare. Förutom att vi lär oss skriva och räkna är också uppdraget för skolan att vi ska lära oss att fungera tillsammans med andra människor.

Allas lika värde

Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, fastlänning eller gotlänning – alla är vi lika värda och alla har vi rätten till ett tryggt Gotland.

Därför satsar vi nu 500 000 kronor som vi tror och hoppas ska kunna göra skillnad.

Dessa kan söka bidrag

Skolor på Gotland - förskola till och med gymnasieskola. Projektet kan drivas av hela skolan, en klass eller lärarkollegiet.

För att kunna ansöka om bidrag måste projektet syfta till att förbättra arbetet med skolans värdegrund och likabehandling, eller för att bedriva förebyggande arbete inom trafik, brand, skadegörelse eller missbruk.

Exempel på områden kan vara likabehandlingsprogram, förebygga missbruk av olika slag, arbeta med skolans värdegrund/efterlevnad, förbättra elevernas trafikkunskaper osv.

Ansökningstid

Ansökningstid för vårterminen är 10-31 januari och för höstterminen 1-30 september.

Besked om beviljande

Senast den 28:e februari för vårterminen och senast 31:e oktober ska alla sökande erhållit skriftligt besked via brev eller e-post.  Eventuellt avslag eller nedsättning på ansökt belopp kan inte överklagas.

Ansökan via post

Länsförsäkringar Gotland
Skolfond
Box 1224
621 23 Visby

Ansökan via e-post