Hjärtat slår för Gotland

Vid hjärtstopp är tid något som kan avgöra en människas liv. För att minska tiden engagerar vi oss i "Hjärtat slår för Gotland". Ett projekt som går ut på att öka tryggheten och beredskapen för alla som vistas på Gotland och öka handlingsberedskapen hos individen.

"Hjärtat slår för Gotland" är ett lokalt projekt sprunget ur tanken på att kunna skapa en större möjlighet att rädda liv för de människor som bor, besöker och lever på vår ö. Detta genom ökad kunskap, tillgång och närhet.

”En hjärtstartare i varje socken”

Målet är att det skall finnas minst en hjärtstartare (defibrillator) i varje socken utöver de som har hjärtstartare för att utöva sin profession. Och anledningen är enkel. För varje minut som går utan hjälp vid ett hjärtstopp, så minskar risken att överleva med 10 procent.


Syftet för Länsförsäkringar Gotland tillsammans med bland annat Brand- & Räddningsakademien och Röda korset är att vara del i samhällets säkerhetsarbete och skapa trygghet för företag och individer. Detta projekt är unikt i Sverige och troligtvis i Europa. Genom detta projekt kan vi skapa bättre förutsättningar för de som drabbas utanför sjukhus med plötsligt hjärtstopp på vår ö.

Hjärt- & lungräddning och hjärtstartare

Med fler som har kunskapen i hjärt-lungräddning, ökad tillgängligheten till fler hjärtstartare och att kunna känna trygghet i att agera vid hjärtstopp tror vi skapar förutsättningar att rädda liv och ge oss ett tryggare Gotland.

Hur fungerar en hjärtstartare (defibrillator)?

Hjärtstartaren skickar en strömstöt genom hjärtat för att få stopp på det elektriska kaos som uppstått. Det är bara med en hjärtstartare som det går att få stopp på det elektriska kaoset.