Hälsosamma gotlänningar

Vår hälsa är något av det viktigaste vi har. Att må bra i både kropp och själ stärker inte bara den enskilda individen utan ger också bättre förutsättningar för ett välmående samhälle.

     

MIND // SHIFT

Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste tillgång för en hållbar samhällelig utveckling och påverkas av alltifrån digitalisering och kost, till stadsmiljö och kultur.

Under våren 2019 var vi med och startade MIND // SHIFT, en nationell rörelse där jobbar gränsöverskridande för att gemensamt utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa.

Läs mer om MIND // SHIFT Gotland här

Hållbar sponsring

För oss på Länsförsäkringar Gotland är sponsring en viktig del av vårt samhällsansvar. Varje år investerar vi 1,2 miljoner kronor i det gotländska föreningslivet. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi verka för ett hälsosamt, inkluderande och jämställt Gotland.

Läs mer om vår sponsring här

Guldhjärnan

Guldhjärnan är en samhällsinsats för psykisk hälsa på Gotland. Ett projekt för att vi ska stå bättre rustade i en tid då vi behöver fokusera på psykiskt välmående, lyfta tabun och våga hjälpas åt. Det gör vi bland annat genom en utbildningsinsats i MHFA, första hjälpen vid psykisk ohälsa. Under fem år är vår vision att utbilda 6 000 guldhjärnor runt om på Gotland!

Läs mer om projektet Guldhjärnan här

Kvartersligan

Kvartersligan är en fotbollsturnering för skolklasser upp till tredje klass. Här bildar pojkar och flickor gemensamma lag och spelar ihop. Varje år får flera hundra barn chansen att testa på fotboll och mötas i turneringen, som har två samandragningar där alla lag träffas och spelar samtidigt och en stor avslutning under Visbydagen varje år. Kvartersligan har under flera decennium bidragit till ett ökat intresse för idrott och rörelse hos barn i tidig ålder.