Gröna Gotland

Som kundägt bolag är vi måna om att Gotland ska utvecklas och tas om hand för kommande generationer. Vi har alla ett ansvar att visa hänsyn för vår miljö och öns resurser. Genom att ständigt se över vår egen verksamhet, ställa krav på våra samarbetspartners och göra det lätt att göra rätt kan vi göra skillnad. Nu och för framtiden.

    

Återvinningstjänst för företag

Det senaste åren har tonvis med skrot och farligt avfall tagits om hand på Gotland genom vårt samarbete med ReAgro. Våra försäkringskunder inom företag och lantbruk kan genom tjänsten få hjälp med återvinning av metallskrot och farligt avfall. Hämtningen utförs av Åkericentralen och skrotet som lämnas till ReAgro får företagaren betalt för.

Läs mer om återvinningstjänsten

ReAgro-800x450.jpg

Vinterväglag-800x450.jpg

Skadeförebyggande åtgärder

Vi arbetar målmedvetet med skadeförebyggande åtgärder för att minska skadorna och öka tryggheten för kunderna och samhället i stort. Att undvika en skada är en vinst för kunderna, samhället och miljön såväl vid skadehändelsen som vid reparationen.

Brand-, vatten-, trafik- och naturskador har stor miljöpåverkan och är därför Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Ökad resurshushållning

Vi har valt att anställa egna tekniker inom bygg och trafikområdet. Tack vare deras kompetens och erfarenhet samt en samverkan med våra kunder och leverantörer kan skador ofta åtgärdas med lägre material- och energiåtgång än en genomsnittlig motsvarande skada.

Genom att använda begagnade delar vid trafikrelaterade skador och endast riva bort och reparera de delar i t.ex. ett kök som har utsatts för en vattenskada ökar vi resurshushållningen. Det genererar lägre kostnader, energiförbrukning, utsläpp och avfall, vilket minskar påverkan för samhället och gagnar våra kunder.  

Vattenskada-800x450.jpg

Durabel-800x450.jpg

Årets hållbara företag på Gotland

Sedan 2018 delar vi ut 100 000 kronor, på Tillväxt Gotlands företagardag, till årets Durabel, årets hållbara företag på Gotland. Med priset vill vi uppmuntra och lyfta fram företag på Gotland som har analyserat sin påverkan och gjort aktiva val för att skapa förbättring gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.

Laddstolpe för elbil

Sedan några år har Länsförsäkringar Gotland även en laddstolpe för elbilar vid kontoret i Visby, för att ge våra kunder förutsättningar och att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vid trafikrelaterade skador som berättigar till hyrbil rekommenderar vi kunden att välja elbil från de leverantörer vi samarbetar med.

Laddstolpe-800x450.jpg

Investering-800x450.jpg

Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringars Gotlands fondutbud utvecklas stadigt med fokus på ökad valfrihet, god avkastning och hållbarhetsnivå. De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet har tydliga strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är vår övertygelse att det är bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer vara de bästa investeringarna över tid. Av den anledningen investerar vi inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi, fossila bränslen eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen.

Vi hjälper våra kunder att göra aktiva val för att deras investering ska medverka till en omställning för hållbarhet.

Läs mer om Länsförsäkringars investeringar

Miljöarbete på Gotland och i Länsförsäkringsgruppen

Vill du veta mer om hur vi tänker kring miljö? Då kan du läsa mer här:

Miljö