Återvinningstjänst för lantbruks- och företagskunder

Länsförsäkringar Gotland verkar för ett miljövänligt Gotland. Genom att tillhandahålla denna tjänst hjälper vi öns företagare att bli av med farligt avfall och metallskrot.

Det skrot du lämnar får du betalt för och det ger dig därmed en intäkt. Hanteringen av ditt farliga avfall debiteras dig som en kostnad. Dessa intäkter och kostnader kan variera beroende på aktuella marknadspriser. En fast hämtningsavgift som bl a inkluderar transporten tillkommer.

Vad kostar tjänsten?

Det skrot du lämnar får du betalt för och det ger dig därmed en intäkt. Hanteringen av ditt farliga avfall däremot debiteras dig som en kostnad.
Intäkter och kostnader för skrot och farligt avfall kan variera beroende på aktuella världsmarknadspriser.

Läs mer här

Vem kan utnyttja tjänsten?

Alla som har en gällande lantbruk- eller företagsförsäkring i Länsförsäkringar Gotland.

ReAgro – vår samarbetspartner
ReAgro har sitt säte i Uppsala och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2004 sköter företaget insamling av lantbruksplast på Gotland.
Den grundläggande tanken i ReAgros verksamhet är att medverka till att sluta det naturliga kretsloppet och därmed bidra till ett uthålligt samhälle.

Hur sker hämtningen?

För att få en kostnadseffektiv hämtning skall allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska samlas så det är lätt åtkomligt för 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än ursprungligt emballage.

Det här kan du lämna:

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom:

  • traktorer
  • vagnar
  • harvar
  • fälgar
  • inredning av stål osv

Till farligt avfall räknas: spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Det här kan du inte lämna:

Egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar: förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Dokumentation

På avräkningen kommer din hämtning av redovisas och dokumenteras.

Anmäl dig här

Beställning kan göras senast 31 mars 2020.

  • Hämtningsperiod: 1 april till 15 juni 2020.

Anmäl dig här