Hur kan vi utveckla vårt gemensamma samhälle?


Ett flertal länsförsäkringsbolag och Forskningsfonden är i Almedalen för att skapa dialog om hur samhället kan utvecklas. Vi kommer dela med oss av goda exempel på lokala projekt för samhällsutveckling och lyfta nydanande forskning. Genom paneldebatter och samtal med beslutsfattare från kommuner och regioner, forskare och andra samhällsaktörer på plats är förhoppningen att detta kunskapsutbyte ska göra verklig skillnad och bidra till en hållbar utveckling runt om i landet.

Onsdag den 28 juni

Moderator för dagen: Nisha Besara

Kl 09.00-09.40

Hotar kommunsammanslagningar demokratin?
Gissur Ó. Erlingsson, Professor Linköpings universitet
Andreas Bergh, Docent Lunds universitet samt IFN

I mars 2023 beslutade regeringen att utforska intresset och förutsättningarna för att inleda ett arbete med frivilliga kommunsammanslagningar. Men är sammanslagningar det bästa sättet för en kommun att möta välfärdsutmaningar och stärka sin kapacitet för framtiden? Vad innebär det för demokratin?

Kl 10.00-10.30

Nätverkens nya roll i samhällsutvecklingen
Pia Andersson, Grundare av Uppsala 2030
Mathias Cöster, Universitetslektor Uppsala universitet
Joel Grauman, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Uppsala

I dag accelererar både den ekologiska och den sociala samhällskrisen. Ingen enskild aktör bär skulden och ingen enskild aktör kan ta oss ur krisen. Hur skapar man ett kollektivt förändringsarbete mellan olika branscher och kunskapsområden?

Kl 11.00-12.00

Partiledare håller tal, paus i programmet

Kl 13.00-13.45

Hotet från översvämningar – Så kan fastighetsägare,  kommuner och regioner skapa smarta lösningar
Martin Hedberg, Naturskadesamordnare Länsförsäkringar
Bertil Jansson, Naturskadesamordnare Länsförsäkringar Östgöta
Susanne Pettersson, Avdelningschef TeknikförvaltningenRegion Gotland
Christian Lindberg, Vice vd K2A Fastigheter
Mattias Hjerpe, Docent Linköpings universitet
Maria Rothman, Strateg Klimat och dagvatten Norrköpings kommun
Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen

Klimatförändringar och översvämningar leder till allt större problem, inte minst i städerna. Forskning och smarta lösningar finns, men är relativt okända. Hur kan villaägare, bostadsföretag, kommun och region bidra till Agenda 2030?

Kl 14.00-14.30

Psykisk hälsa genom samverkan bortom vården
Niklas Huss, Ordförande MindShift Sverige
Veronica Hermann, Doktorand Uppsala universitet Campus Gotland
Daniel Eriksson, Hållbarhetschef Länsförsäkringar Gotland

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora samhällsutmaningar som utöver det personliga lidandet orsakar enorma kostnader för samhället. Vi behöver hitta tvärfunktionella, proaktiva och hållbara lösningar för att hantera detta växande problem.

Kl 15.00-15.30

Så ökar Sörmland långsiktig techkompetens i hela länet 
Emelie Fågelstedt, Digital strateg Region Sörmland
Maria Liljeblad, Verksamhetsutvecklingschef Länsförsäkringar Södermanland

Hur kan vi få fler unga att välja teknikstudier? Modda Sörmland är ett unikt science center som kombinerar fysisk och digital verksamhet för att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.

Kl 15.45-16.15

Hemligheten bakom samverkanssuccéer över sektorer - panelsamtal
Gissur Ó Erlingsson, Professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet
Andreas Bergh, Docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och vid Ekonomihögskolan i Lund
Lena Högfeldt, Vd Länsförsäkringar Södermanland
Pia Andersson, Ordförande Uppsala 2030

Samhället står inför omfattande utmaningar på flera fronter, såväl sociala, ekonomiska som klimatmässiga. Dessa utmaningar rätas inte heller ut av det offentliga på egen hand. Det kräver ett ökat engagemang från såväl näringsliv som civilsamhälle. Men hur ser dagens och morgondagens samverkan ut?

Torsdag den 29 juni

Moderator för dagen: Johannes Krunegård

Kl 09.00-09.40

Så skapas en hållbar social utveckling lokalt
Manne Gerell, Docent Malmö universitet
Nicklas Guldåker, Universitetslektor Lunds universitet

På flera fronter utmanas idealen om en hållbar social utveckling. Vilka faktorer påverkar trygghet, social inkludering, social oro och kriminalitet? Och hur kan lokala samhällen möta utmaningarna och bidra till mer hållbara och trygga samhällen?

Kl 10.00-10.30

Hur skapas en plattform för långsiktigt och lokalt trygghetsarbete?
Frida Borgström, Projektledare, ansvarig för Trygghetsakademin Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Göran Trobro, Styrelseordförande Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Anna Johansson, Administratör QSI Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Fanny Fransson, Grundskolelärare certifierad trygghetsvandrare Kristianstads kommun
Johanna Flogstam, Drog- och brottsförebyggande samordnare Hässleholms kommun

Trygghetsarbete är ingen quick-fix. Korta trygghetsprojekt ser bra ut på pappret, men mynnar sällan ut i något bestående. För att skapa verklig förändring behövs långsiktig samverkan mellan befintliga samhällsaktörer. Var vill vi vara om fem år? Om tio?

Kl 11.00-12.00

Partiledare håller tal, paus i programmet

Kl 14.00-14.30

Fossilfri konkurrenskraft – så blir Jämtland och Härjedalen fossilfritt och får starkare företag
Jenny Grip, Verksamhetsledare Samling Näringsliv
Anna-Karin Lindeberg, Marknadskoordinator Länsförsäkringar Jämtland
Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef Sweco
Johanna Olofsson, Hållbarhetschef DIÖS
Fanny Sjödin, Hållbarhetschef SkiStar
Jimmy Anjevall, Energispecialist Jämtkraft
Irene Bernald, Kommunikationschef Audi

2022 var krisernas år. Ett krig i Europa, höga energipriser, skenande inflation och snabbt stigande räntor. Samtidigt blev vi i många delar av världen smärtsamt påminda om klimatkrisen. Nu är det viktigt att vi håller fokus på klimatmålen. Kan vi till och med angripa flera kriser med samma lösning?

Kl 15.00-15.30

Hur vågar ett lokalt och kundägt bolag investera i hållbara startupbolag i en osäker ekonomi?
Ulrika Hedman, Vd Länsförsäkringar Uppsala
Helena Kristersson, Programansvarig Uppsala Innovation Centre

Sopsortering och återbruk i all ära – men det som har störst påverkan på en hållbar samhällsutveckling handlar om hur företag investerar sitt kapital. Men vad händer med investeringar till nystartade företag i pandemins efterdyningar? Hur navigerar investerare i en tid av oro och minskad riskvilja.

Kl 15.45-16.30

Hemligheten bakom en hållbarhetssuccé
Manne Gerell, Docent i kriminologi, Malmö universitet
Nicklas Guldåker, Docent i kulturgeografi, Lunds universitet
Ulrica Hedman, Vd Länsförsäkringar Uppsala
Peter Lindvall, Vd Länsförsäkringar Kalmar

Klimat påfrestningar, gängkriminalitet och skjutningar, bristande samhällsservice i glesbefolkade trakter samt ökad ekonomisk ojämlikhet utmanar en hållbar utveckling. Hur kan lokala samhällen möta utmaningarna och skapa hållbara samhällen?

Fredag den 30 juni

Moderator för dagen Peter Griepenkerl Lööf

Kl 09.00-09.40

Morgondagens arbetsliv
Mårten Blix, Filosofie doktor RATIO
Andreas Bergh, Docent Lunds universitet samt IFN

Automatisering och AI samt ökad arbetsflexibilitet och rörlighet bland arbetstagare har haft stor inverkan på arbetsmarknaden. Vilka kompetenser och färdigheter kommer att behövas framöver? Hur kan vi främja det livslånga lärandet? Möjliggör distansarbete en livskraftigare landsbygd?

Kl 09.45-10.30

Framtidens arbetsmarknad och liv
Mårten Blix, Filosofie doktor Ratio
Andreas Bergh, Docent Lunds universitet samt IFN
Henrik Stangel, Vd Länsförsäkringar Gotland
Michael Högberg, Ordförande Liberalerna Malmö Stad, ledamot av Arbetsmarknads & Socialstödsnämnden Malmö

Den snabba tekniska utvecklingen samt ökad arbetsflexibilitet och rörlighet bland arbetstagare tillför utmaningar för arbetstagare, arbetsgivare och politik. Vilka kompetenser kommer att behövas framöver? Hur kan det livslånga lärandet främjas? Och vad innebär detta för ett livskraftigt Sverige?

Kl 11.00-12.00

Partiledare håller tal


LF Gotland