Skapa vår nya reflex!

Designa vår nya livräddare och vinn 10.000 kronor till klasskassan.
Tävlingen är öppen för alla barn och ungdomar i grundskolan på Gotland.

Priser

1:a pris är 10 000 kronor. Priset går till den skolklass som den tävlande angivit. Det kommer även att delas ut pris till de som kommer på 2:a–3:e plats.

Det vinnande bidraget kommer dessutom att bli årets reflex från Länsförsäkringar Gotland och därmed bidra till tryggheten för tusentals gotlänningar. Reflexen kommer tryckas och lanseras lagom till vintern 2021.

2018 var det Signe på Norrbackaskolan som vann tävlingen med sin bagge.

Tävlingsregler

Reflexen ska vara en hängreflex

Skissen ska vara max 15x15cm. I vårt skisspapper har vi ritat upp en ruta i rätt storlek samt har med fält för att fylla i uppgifter vi behöver om kreatören.

Ladda ner skisspapper

Bidraget lämnas eller skickas till oss antingen på papper eller via e-post till reflex@lfgotland.se. För att vi ska kunna ta emot ditt bidrag via e-post måste skissen vara i form av en jpg- eller pdf-fil (max 5MB).

Vill du ha med vår logotype på din reflex finns loggan att ladda ner längst ner på sidan..

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra i och omarbeta originalet så att den kan produceras i enlighet med vår profil. Vi äger ensamrätten till originalet och får använda det fritt. Alla förslag och skisser kan komma att användas i marknads- föringssyfte. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Du måste även vara mantalsskriven på Gotland.

Jury

En jury bestående av representanter från Länsförsäkringar Gotland och NTF kommer att utse vinnarna. Vinnaren kontaktas personligen under maj månad.

Skicka in bidrag

Skicka in bidrag på något av följande sätt

Skicka in bidragen senast 12 mars

 1. Lämna på kontoret

  Vi finns på Österväg 17 i Visby och Storgatan 45 på Hemse.

 2. Skicka in via post

  Länsförsäkringar Gotland

  Box 1224, 621 23 Visby

  Märk kuveret "Reflex 2021"

 3. Skicka via e-post

  Scanna in bidraget enligt tävlingsreglerna och skicka till reflex@lfgotland.se

Märk varje bidrag med dessa uppgifter om eleven:

 • Namn
 • Ålder
 • Skola och klass
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Postadress

Uppgifterna sparas inte efter avslutad tävling.

Tidigare reflexer är skapade av Henrik Reintz, Myra Karlén och Signe Nilsson.

Om du vill använda vår logotyp i din skiss kan du ladda ner den här:

Länsförsäkringar Gotland - höger

Länsförsäkringar Gotland - vänster

Länsförsäkringar Gotland - kuben


Länsförsäkringar Gotland