Bopulsen

Vad är Bopulsen?

Har du koll på allt som händer med ditt hus? Fuktvärden, underhåll och dokumentation från senaste badrumsrenoveringen till exempel? Vi har tagit fram Bopulsen för att ge dig som husägare möjlighet att på ett enkelt sätt ligga steget före och därmed förebygga skador. En långsiktig och hållbar lösning helt enkelt – allt smidigt samlat i en enda digital tjänst.

Pilotperiod

Vi har nu hittat våra testpiloter som är med för att testa och tycka till om vår nya digitala tjänst, Bopulsen, innan den lanseras. Pilotprojektet pågår fram till december månad. Ungefär hälften av alla testare får dessutom möjlighet att mäta vatten och fukt i sitt hem med hjälp av en fuktsensor. Vi på Länsförsäkringar Gotland är väldigt glada över att ni vill vara med och utveckla Bopulsen med oss!

  • Kostnadsfritt att delta
  • Ökad trygghet
  • Håll koll på ditt boende
Vill du veta mer om pilotprojektet Bopulsen?

Här beskriver vi vår vision med appen och vad vi hoppas att du som kund kommer få nytta av.

Läs vår informationsfolder

Mer information

Så här går det till

Du loggar in i appen med hjälp av ditt mobila BankID, utifrån det hämtas data om din fastighet.

När du är inloggad presenteras bland annat väderdata för ditt bostadsområde i realtid, och du får personliga tips baserat på väderlek. Hälften av testgruppen kommer att få tillgång till sensorer som mäter fukt och vatten. I appen finns en checklista för ditt hem, där du svarar på ett antal frågor och därefter får en att-göra-lista. Dessutom kan du lägga upp dina kvitton och husprojekt i den digitala boendepärmen – allt för att hjälpa dig att hålla ordning på din dokumentation kring huset.

Under piloten får du även checklistor och åtgärdslistor som är säsongsbaserade, så att du alltid ligger steget före. Det ska vara roligt att förebygga!

Det här behöver du

För att kunna delta i testet måste du ha:

  • en smartphone
  • en villa eller ett radhus som är försäkrat hos oss

Aktuellt

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga kundägda länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar AB är den sammanhållande länken och det finansiella navet inom länsförsäkringsgruppen.

I detta innovationsprojekt som vi kallar för Bopulsen har sju stycken Länsbolag tillsammans med Länsförsäkringar AB utvecklat en app för ett tryggare boende.

Just nu söker alla sju pilotbolag testpersoner i sina geografiska områden.

Pilotbolagen är de sju länsförsäkringsbolagen i Gävleborg, Skåne, Älvsborg, Gotland, Kalmar, Stockholm samt Göteborg och Bohuslän.

Fuktsensor

Telia och Hiotlabs är våra samarbetspartners. Med hjälp av deras sensorer mäter vi fukt och vatten vilket ger dig bättre möjligheter att undvika eventuella vattenskador.

Om du blir en av dem som får testa sensorer under piloten kommer sensorer att skickas ut till dig, som du sedan kopplar upp i ditt hem. Efter pilotens avslut kommer vi be dig skicka tillbaka sensorerna då du bara lånar dem under projektets gång.

Juridisk information

För att du ska få en ökad förståelse kring projektets alla delar och vilken typ av information vi hämtar om dig har vi sammanfattat det i det här stycket.

Bakgrund och syfte

Pilotprojektet drivs av Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Stockholm, Skåne, Älvsborg, Gävleborg, Kalmar, Gotland och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän (tillsammans ”Länsförsäkringar”) och pågår fram t o m sista mars 2020. Huvudsyftet med Pilotprojektet är att genom en applikation utvecklad för IOS och Android skapa ett tryggare och mer hållbart boende. Genom kunskapsöverföring i appen med bland annat checklistor för egen kontroll av sin bostad. För att genomföra Pilotprojektet samarbetar Länsförsäkringar med företaget HiQ Göteborg, reg. nr 556244-6384. De pilotanvändare som får tillgång till sensorer samarbetar Länsförsäkringar AB med Telia reg.nr 556103-4249 och Hiotlabs reg.nr 559021-1271.

Vad går det ut på?

Genom att tillhandahålla tjänster för bland annat kommunikation, delningstjänster och profiler underlätta för individer att förstå hur det egna huset mår i realtid samt hur man förebygger skador. Pilotprojektets förhoppning är att tjänsten ska bidra till en ökad trygghet bidra till ordning och reda genom att dokumentera renoveringar, kvitton med mera. En del av pilotanvändarna kommer även att få tillgång till sensorer (via Telia eller Hiotlabs). Länsförsäkringar genom  Fuktsensorerna kommer sända mätdata till Länsförsäkringar kommer genom HiQ och Hiotlabs att samla in användardata för analys. Länsförsäkringars AB kommer även att genomföra enkätundersökningar och djupintervjuer hos utvalda testanvändare.

Förutsättningar för deltagande

För att medverka i Pilotprojektet:

  • måste du som registrerad användare vara minst 18 år gammal,
  • måste du ha tillgång till en smartphone och ladda ner en mobilapp (”Bopulsen”)
  • är det nödvändigt att du tillhandahåller och ger Länsförsäkringar och HiQ och Hiotlabs tillåtelse att inhämta och behandla vissa uppgifter om dig och din bostad (se nedan under Personuppgiftsbehandling).
  • måste bo i en villa el radhus och ha Länsförsäkringars villaförsäkring

Om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan du inte delta i Pilotprojektet.

Vad gör vi med informationen?

Mobilappen Bopulsen samlar in information om den kommunikation som under Piloten uppstått genom mobilappen Bopulsen. Den insamlade användardata som registrerats sänds via appen till Länsförsäkringar för analys (via HiQ). Länsförsäkringar kommer att analysera den boende användardata och komplettera denna med intervjuer och enkätundersökningar för att kunna dra slutsatser kring vad som bidrar till att skapa trygghet i ditt boende och vilka funktioner i appen som användaren gillar att använda.

Personuppgiftshantering

Vilka personuppgifter behandlas och varför?
De personuppgifter som vi behandlar är namn, adressuppgifter, boendetyp, e-postadress, mobiltelefonnummer samt vilken typ av kommunikation som utförts genom appen. Informationen används enbart för statistiskt underlag och analys. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information knutet till boendet (t.ex. information från vädertjänst genom öppet API). Vi behandlar samtliga uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om deltagande i Pilotprojektet, för insikter om trygghet i sitt boende samt för analyser för statistiska ändamål. Som vi beskrivit ovan är det en förutsättning för att genomföra Pilotprojektet att dessa uppgifter kan inhämtas och behandlas. Därutöver kan information från Pilotprojektet komma att användas till marknadsföring och annonsering, men endast via en aggregerad nivå utan spårbarhet till dig som person.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Uppgifterna kommer att behandlas av Länsförsäkringar i egenskap av personuppgiftsansvarig samt HiQ, Hiotlabs och Telia, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att använda Pilotens slutsatser och aggregerade data inom länsförsäkringsgruppen samt lämna ut dem till andra företag, föreningar eller organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom EU och EES-området. Vi kan också lämna ut uppgifter till myndigheter om vi har skyldighet till enligt lag. Uppgifter om Pilotprojektet kan även lämnas ut till personer du har hushållsgemenskap med. All personuppgiftshantering sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Mer information om mina personuppgifter?

På lansforsakringar.se kan du läsa mera om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som kund kan åberopa.

Önskar du avbryta din medverkan?

Om du inte vill delta i Pilotprojektet kan du anmäla detta till Länsförsäkringar AB genom att skicka ett mejl till bopulsen@lfgotland.se.

När vi har mottagit ditt meddelande kommer samtlig data och uppgifter om din medverkan i Pilotprojektet att raderas från våra system enligt gällande rutiner. Detta innebär att personuppgifterna kan komma att behandlas under viss tid efter att din begäran inkommit. Om din anmälan inkommer efter att vi fått meddelande om att din medverkan i Pilotprojektet avslutats, kommer ytterligare insamling av personuppgifter inte att ske, men de uppgifter som redan samlats in inom ramen för Pilotprojektet kommer att behandlas för det avsedda syftet.

När pilotprojektet avslutas

När Pilotprojektet närmar sig sitt slut kommer du att få information kring hur du raderar mobilapplikationen Bopulsen samt exporterar innehållet du vill spara från din smartphone.

Kostnader

Att delta i pilotprojektet är kostnadsfritt för dig som privatperson.

Kontakta oss

Om du har några funderingar kring ditt deltagande eller projektet, vänligen mejla bopulsen@lfgotland.se så hjälper vi dig så snart vi kan.


Kommentarer

De flesta skadeanmälningar vi får in kring bostäder handlar om läckage och brand.

Läckage och bränder är dessutom skador som både tar lång tid och kostar mycket pengar för dig att åtgärda. Med Bopulsen kan du enkelt få reda på vad du kan göra för att minska riskerna för de vanligaste olyckorna. Det är en utbildande app som lär dig att förebygga skador och få koll på ditt hem. //Skadereglerare, Länsförsäkringar Gotland

Jag tror att många villaägare känner sig osäkra. Med den här appen kan vi sprida vår kunskap på ett snabbare sätt.

//Dan-Ove Andreasson. Chef Skadeförebygg Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän