Husbock

Husbock

Förebyggande åtgärder/Vad kan jag göra?

Det går att bekämpa mindre angrepp genom att avlägsna och bränna angripet trä men professionell bedömning och sanering är att föredra för att inte riskera fortsatt angrepp med stora kostnader som följd.

  • Håll trähusets fasad väl underhållen med färg så minskar risken för angrepp eftersom husbocken behöver lägga sina ägg i sprickor och springor.
  • Titta efter husbockens flyghål som är ovala ca 4 x 7 mm och efter det finfördelade ljusa borrmjölet.
  • Var uppmärksam på knaprande ljud från väggar och tak.
  • Se till att ha insektsnät i husets ventilationsöppningar.

Om inte dina egna åtgärder ger resultat, vänd dig till Länsförsäkringar Gotland så får du professionell hjälp.

Fakta om Husbock

Husbock blir 7-25 mm och förekommer främst i kustlandskapen från Dalälven och söderut längs östkusten ner till Skåne, vidare upp till Halland på Västkusten samt i Mälardalen, Öland och här på Gotland.

Husbocken lägger sina ägg i sprickor och hål. Efter kläckning lever larven i virket allt ifrån två år i skogen upp till tio år i byggnader. Den förpuppas sedan alldeles under träytan. Skalbaggen kläcks och gnager sig ut i juni/juli och svärmar sedan när temperaturen blir 25 grader eller mer. Eftersom larven under hela sin tid i virket inte gnager igenom ytskiktet kan skadan bli stor innan den upptäcks. Husbocken är specialiserad på barrträdsvirke, som furu och gran och trivs på torra och varma platser såsom sydsidan av fasader eller tak. Gnagverksamheten stannar av när temperaturen i virket understiger 12 grader och larven går i dvala över vintern.

Husbocken kan orsaka stora skador på trähus. En del kan bli kostsamma då bärande delar i huset kan vara ordentligt förstörda av dess framfart.