Fritidshuset

Fritidshuset

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Med enkla åtgärder kan du undvika att vattenledningar sprängs sönder när vinterkylan slår till. Viktigast är att komma ihåg att stänga av vattnet när du bommar för vintern. 

Vattenskador i fritidshus

Många skador uppkommer som en följd av att fritidshusägaren inte har tappat ur vattensystemet i huset eller haft för låg temperatur inomhus. Ibland upptäcks inte skadan förrän efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada i huset. 

Om du stänger fritidshuset inför vintern

  • Stäng av huvudkranen.
  • Tappa ur vattnet ur ledningarna så att de blir helt tomma.
  • Tappa ur vattnet i varmvattenberedare, pumpar och annan utrustning.
  • Öppna alla kranar och spola toaletten så att vattencisternen blir tom.
  • Häll frostskyddsvätska i vattenlåsen i golvbrunn, tvättställ, wc och diskho.

Titta till fritidshuset under vintern - goda grannar är som alltid en tillgång.

Vad säger skadeexperten?

Peter Bratt intervjuas

Mer information