Återbäring

Vi delar ut 50 miljoner - igen!

Vi ger återbäring

Länsförsäkringar Gotland är lokalt och ägs av våra kunder. Det innebär att ett eventuellt överskott i vår verksamhet kan gå tillbaka till våra kunder. Eftersom 2016 var ett bra år för Länsförsäkringar Gotland har vi valt att våra ägare - sakförsäkringskunderna - får dela på 50 miljoner kronor.

Är du sakförsäkringskund hos oss kommer du under oktober få ett brev i lådan, som säger hur mycket du får och hur pengarna kommer att betalas ut.

Välj konto för utbetalning

Har du fått ett brev om att vi saknar ditt kontonummer? Logga in på Mina sidor och gå till den personliga menyn som du hittar högst upp på sidan under ditt namn eller dina initialer. Klicka på Inställningar/Ändra inställningar. Där kan du välja till vilket konto du vill ha återbäringen.


Frågor och svar

 • Försäkringar

  När Länsförsäkringar Gotland har ett bra resultat i vår försäkringsverksamhet kan vi ge återbäring till våra försäkringskunder – som också är våra ägare.

  Att våra kunder och ägare får återbäring är en del av hur det fungerar i vårt lokalt kundägda bolag. Återbäring är i praktiken en återbetalning av premie.

 • Försäkringar

  Vi betalar ut återbäring till våra sakförsäkringskunder.

 • Försäkringar

  Vi kommer att betala tillbaka femtio miljoner kronor.

 • Försäkringar

  Återbäringen kommer att betalas ut under vecka 47.

 • Försäkringar

  Beslut om återbäring och återbäringens storlek fattas av bolagets styrelse och fullmäktige på bolagsstämman.

 • Försäkringar

  Du ska få ett brev hem i brevlådan under mitten av oktober, vecka 41. Då får du också mer info om vad som gäller för just dig.

  Du kan dock redan nu gå in på Mina sidor och kontrollera konto för utbetalning. Om vi inte får in uppgifter så kommer du att få en utbetalningsavi. Det medför en del extra arbete och utgifter både för dig och för oss, så vi rekommenderar alla att anmäla ett bankkonto för utbetalning så fort man fått sitt återbäringsbesked. 

 • Försäkringar

  Med en kontant utbetalning väljer du själv hur du vill använda din återbäring.

  Om vi drar av återbäringen på premien är det dessutom många kunder som får återbäringen långt efter det att man fått återbäringsbeskedet, eftersom avdraget på premien kan komma att ske långt senare beroende på förfallodag. 

 • Försäkringar

  Naturligtvis kan du komma till oss i Hemse och Visby. Ta då med dig ditt brev och en id-handling.

 • Försäkringar

  Försäkringspremierna sätts alltid utifrån ett normalår, med ett förväntat skadeutfall både vad gäller antal skador och kostnad för dessa. Det är dock omöjligt att i förväg veta utfallet för ett enskilt år, då det är väldigt många olika saker som spelar in. Vi kan ett enskilt år få lägre skadekostnader än normalåret som vi budgeterar utifrån. Det överskott som blir kan då betalas tillbaka till dig som kund i form av återbäring.

  Att vi har ett gynnsamt skadeutfall ett år innebär därmed inte att vi kan sänka premierna för kommande år. Återigen måste vi sätta premierna utifrån ett normalår.

Till frågor och svar