Samhällsengagemang

För oss är trygghet en hjärtefråga. Här är några av de projekt och initiativ vi stödjer.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vårt ansvar

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. Länsförsäkringar Gotlands arbete med att skapa förutsättningar för trygghet och möjligheter inbegriper ett flertal av de globala mål som FN tagit fram. Vi ska arbeta mot dessa mål i samklang med våra kunder och andra intressenter för att gynna ett livskraftigt och hållbart Gotland.