Återvinningstjänst för lantbruks- och företagskunder

Länsförsäkringar Gotland verkar för ett miljövänligt Gotland. Genom att tillhandahålla denna tjänst hjälper vi öns företagare att bli av med farligt avfall och metallskrot.

Vad kostar tjänsten?

Att lämna farligt avfall innebär en kostnad som du blir fakturerad. Det skrot du lämnar ger dig sen en intäkt efter avdrag för transporten. Om du i slutändan går plus eller minus beror på mängderna du lämnar och aktuella skrotpriser i sommar.

Läs mer här

Vem kan utnyttja tjänsten?

Alla som har en gällande lantbruk- eller företagsförsäkring hos Länsförsäkringar Gotland.

ReAgro – vår samarbetspartner
ReAgro har sitt säte i Uppsala och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2004 sköter företaget insamling av lantbruksplast på Gotland.
Den grundläggande tanken i ReAgros verksamhet är att medverka till att sluta det naturliga kretsloppet och därmed bidra till ett uthålligt samhälle.

Hur sker hämtningen?

För att få en kostnadseffektiv hämtning skall allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska samlas så det är lätt åtkomligt för 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än ursprungligt emballage.

Du får ett sms några dagar i förväg när du beräknas få din hämtning.

Det här kan du lämna:

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom:

  • traktorer
  • vagnar
  • harvar
  • fälgar
  • inredning av stål osv

Till farligt avfall räknas: spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Det här kan du inte lämna:

Egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar: förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Dokumentation

På avräkningen kommer din hämtning av redovisas och dokumenteras.

Anmäl hämtning

Beställning kan göras senast 18 mars 2022. Hämtningen utförs av Åkericentralen.

  • Farligt avfall hämtas från april 
  • Skrot hämtas från maj/juni

Anmäl dig här

Vi har sparat 4.600 ton koldioxid

Det skrot och farliga avfall vi samlat in mellan 2012 och 2021 har besparat miljön 4.600 ton koldioxid. Det är lika mycket som om alla 60.000 gotlänningar körde varsitt varv med bil runt ön (ca 18 miljoner kilometer).

Läs mer här