Nu lanseras appen där barn kan hjälpa äldre att inte falla

Varje år avlider cirka 1 500 personer av fallskador, vilket är tre gånger så många som omkommer till följd av trafikolyckor. Ungefär 8 av 10 av de som faller och skadar sig är personer över 65 år. Värst är det under vinterhalvåret. Men med ganska små insatser går den siffran att vända på. Forskning visar att regelbunden balansträning kan minska risken för fallolyckor och frakturer med drygt 60%. Nu lanseras Fall Inte – appen där barn kan hjälpa äldre att inte falla. 

Fallinte Hero

Fall och fallskador är i särklass den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Fallolyckor utgör två tredjedelar av alla olycksfall. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. 

Svagare muskler, försämrad balans, nedsatt syn eller åldersrelaterad sjukdom är faktorer som påverkar, men risken ökar också under vinterhalvåret. Oavsett orsak är fallolyckor ett allvarligt problem som medför stora kostnader för samhället, men det är framförallt ett trauma för den som faller. Forskning har visat att även fall som inte medför någon kroppsskada minskar självständigheten och livskvaliteten då den som har fallit begränsar sitt liv av rädsla för att falla igen. 

Med syfte att försöka minska antalet fallolyckor lanseras nu appen Fall Inte. Skapad för att låta dom som påverkar de äldre mest, nämligen barnbarnen, att enkelt få sin mormor, morfar, farmor eller farfar att komma igång med övningar som kan förhindra fall. Bra träning med en fin bonus – att barn och äldre kan umgås trots sociala restriktioner.  

Appen innehåller en mängd enkla tränings– och rörlighetsprogram som äldre digitalt kan genomföra tillsammans med sitt barnbarn genom instruerande filmer som skapas tillsammans. Givetvis finns även färdiginspelat material så att äldre som saknar barnbarn eller annan närstående också kan använda appen och ta del av övningarna på ett enkelt sätt, Appen skickar även personliga påminnelser varje vecka så att träningen inte glöms bort.

Enligt bland annat statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) finns det stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet, minskar fallfrekvensen avsevärt. Regelbunden träning minskar även risken för frakturer med så mycket som 60%. 

Bakom initiativet står Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

”Vi arbetar långsiktigt med skadeförebygg inom många områden, för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Fall Inte är ett initiativ som vi hoppas ska minska antalet fallolyckor”, säger Henrik Andersson, chef personskador.

 

Ladda ner appen för iOS här och Android här     

Läs mer på fallinte.se 


Siffror:
70 procent av de som har fallit är rädda för att falla igen.
En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år.
Forskning har visat att till och med de som är äldre än 90 år kan öka sin muskelstyrka med 50 – 200 procent tack vare styrketräning.

 

För frågor och mer info,
Henrik Andersson,
0721-4275 89,
henrik.d.andersson@lansforsakringar.se

Vår lokala närvaro är vår styrka – Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 23 självständiga bolag i länsförsäkringsgruppen som ägs av sina kunder. Vi erbjuder person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Internettjänsterna är gratis. Vår skadejour är öppen dygnets alla timmar 365 dagar om året.

Se alla pressmeddelanden