Länsförsäkringar Västerbotten fortsätter att utveckla centrala Umeå

Länsförsäkringar Västerbotten fortsätter att utveckla sitt fastighetsbestånd i centrala Umeå. Nu påbörjas processen med att renovera och bygga nytt i den västra delen av kvarteret Fabriken.

Fasader mot Götgatan
Foto: MAF Arkitektkontor

Som ett första steg har bolaget bjudit in fyra arkitektkontor till en tävling, där uppdraget var att lämna in gestaltningsförslag för om- och tillbyggnad av fastigheterna Fabriken 5 och 6 längs Västra Norrlandsgatan, Götgatan och Nygatan i centrala Umeå. Vinnande förslag har lämnats in av MAF Arkitektkontor, som presenterat en modern arkitektur med stor flexibilitet. Byggnaderna andas storstad samtidigt som de smälter fint in i omgivande kvarter. 

- Vi har haft en långsiktig plan för hela kvarteret. Färdigställandet av Rådhusesplanaden, det kommande resecentret och allt fler tågresenärer gör kvarteret Fabrikens läge mycket intressant för både boende och affärsidkare säger Mikael Isaksson, fastighetsutvecklare vid Länsförsäkringar Västerbotten. 

Nu påbörjas arbetet med att utifrån antagen detaljplan ta fram programhandling och bygglovsritningar för fastigheterna i kvarterets västra del. Ett formellt beslut om att realisera byggplanerna måste också tas i bolagets styrelse. Byggstart sker därmed tidigast 2022. 

- Rådhusesplanaden får med nuvarande ombyggnation en rejäl ansiktslyftning och med kommande projekt bidrar vi till att ge Umeås innerstad möjlighet att expandera med ytterligare en affärsgata, Götgatan. Det kommer att ge innerstaden och stadslivet en mer levande och hållbar profil, säger bolagets vd Göran Karmehag.

 

För mer information kontakta:

Mikael Isaksson, fastighetsutvecklare Länsförsäkringar Västerbotten, 070-619 91 50, mikael.isaksson@LFvasterbotten.se   

Göran Karmehag, vd Länsförsäkringar Västerbotten, 070-587 92 05, goran.karmehag@LFvasterbotten.se  

 

Notera: MAF Arkitektkontor har tagit fram ett gestaltningsförslag. Vilken byrå som får det formella uppdraget att rita om- och tillbyggnad är ännu för tidigt att presentera.

Dokument & länkar

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vår filosofi är enkel – vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomisk service med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele, vi har 140 000 kunder och nära 200 medarbetare. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.

Se alla pressmeddelanden