Många kunder drabbade av översvämningar

Det är tyvärr många av våra kunder som drabbats av de skyfall vi haft de senaste dagarna.

Vi arbetar för högtryck för att ta emot skadeanmälningar från alla som drabbats. Det är för närvarande långa väntetider på telefon, men det går även bra att anmäla en skada på grund av översvämning via vår webbplats eller app.

Här finns information för dig som råkat ut för en översvämning.

Se alla nyheter