Valresultatet till fullmäktige är nu klart

Fullmäktigevalet pågick mellan 1 - 15 december och valresultatet är nu summerat. Från januari 2021 har vi ett nytt fullmäktige som består av både nya och omvalda ledamöter.

Fullmäktige Göteborg och Bohuslän

Antal röstdeltagande uppgick till 1 157 stycken (1 060)* och 22 personer, varav 13 nya, har valts till ledamöter för mandatperioden 2021-2023. Vilka ledamöter som representerar fullmäktige för respektive distrikt finns här.

Om fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt, kundägt bolag vilket innebär att varje sakförsäkringstagare är delägare i bolaget. Fullmäktiges uppdrag är att vara länken mellan delägarna och styrelsen. Som ledamot är denne bland annat röstberättigad vid bolagsstämman som är bolagets beslutande organ.

*Siffror i parentes avser antal röster föregående år.

Se alla nyheter