Därför kräver morgondagens anställda tjänstepension

Gärna jobb på distans eller friskvårdsbidrag – men viktigast är tjänstepensionen. Det har flera undersökningar bland svenskarna visat.

 - Medvetenheten om tjänstepension har ökat i Sverige. Om du som arbetsgivare ska attrahera framtidens arbetskraft eller bibehålla bra kompetens måste man helt enkelt tänka även på tjänstepensionen, säger Länsförsäkringars pensionsspecialist Trifa Chireh.

För de flesta står den allmänna pensionen för ungefär hälften av slutlönen den dagen man går i pension. Men tjänstepensionen spelar en allt viktigare roll för livet som pensionär då den kan fylla ut ytterligare 20-50 procent.

- Hela yrkeslivet bygger pensionen. Så ju tidigare man förstår vad som kan öka pensionen, desto större möjlighet har man att påverka. Men det pratas alldeles för lite om pension på arbetsplatser, säger Trifah Chireh.

Tjänstepensionen handlar om mycket mer än en stor säck med pengar i framtiden. Det handlar också om att skapa ekonomisk trygghet om något oförutsett händer, oavsett var man är i livet. Det ger även trygghet här och nu, menar Trifa:

– Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet, en så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om man blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av sparpremien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsinbetalningar ändå, säger Trifa.

Pensionsspecialistens fyra bästa tips – för arbetsgivaren

 1. Se till att erbjuda tjänstepension
  Att erbjuda tjänstepension är den mest populära och mest värdefulla löneförmånen. Om du inte har kollektivavtal finns andra lösningar att erbjuda dina medarbetare.
 2. Se över ditt erbjudande
  Det finns en rad värdefulla försäkringar att koppla till tjänstepensionen, till exempel en sjukförsäkring för att förhindra kostsamma sjukskrivningar eller en sjukvårdsförsäkring som ger möjlighet till snabb vård och förebyggande hälsotjänster.  ”Länk till LFs Friplan”
 3. Lyft alltid tjänstepension i jobbintervjuer och lönesamtal
  Se till att göra tjänstepensionen till en naturlig del vid anställningsintervjun och även något att gå igenom regelbundet exempelvis vid det årliga lönesamtalet.
 4. Erbjud möjlighet till att löneväxla
  Ett förmånligt sätt för dina medarbetare att pensionsspara är att löneväxla. Det kostar inte något extra för dig som arbetsgivare men dina anställda kan på så sätt utöka sin tjänstepension.

Se alla nyheter