En oönskad julklapp från Riksbanken

De svenska inflationsförväntningarna sjunker, industriavtalet 2020 ser ut att landa i låga löneökningar, arbetslösheten stiger, global och svensk konjunktur mattas av och inflationen ser ut att återigen landa under målet kommande år. Riksbankens beslutade dock att i dagsläget är en höjd reporänta en väl avvägd penningpolitik. Riksbanken höjer idag reporäntan till noll procent men väntar sig inte fler höjningar under de kommande två åren.

- Riksbankens beslut  är givetvis märkligt, om än inte förvånande säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar. Riksbanken har under hösten varit tydliga med att det snart är dags att lämna tiden med negativa räntor bakom sig, det har sannolikt inte så mycket med resursutnyttjandet eller inflationsutsikterna att göra, man vill helt enkelt upp till noll, fortsätter Alexandra. Men sett till den långa raddan av indikatorer för såväl ekonomisk tillväxt som inflation är beslutet enligt mig  inte väl förankrad i ekonomisk analys. -Svenska folket får därmed inleda året med högre boendekostnader, vilket måste ses som oönskad julklapp, avslutar Alexandra Stråberg.

Se alla nyheter