Vi tar ansvar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Vi vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar. Genom att förebygga skador och motverka utanförskap kan vi inte bara göra stora samhällsekonomiska vinster – vi kan bidra till ett varmare samhällsklimat.

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för att vårt samhälle utvecklas i positiv riktning. I förlängningen innebär det färre inbrott, färre skadegörelser och färre våldsbrott – något som vi alla vinner på.

Fulfiltret

Appen som motverkar utanförskap

Genom vårt arbete kan vi se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil, surfplatta eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta fall leder till utanförskap. Förutom stora samhällskostnader innebär det förstås också psykiskt lidande och osäkerhet hos den drabbade. Därför har vi skapat Fulfiltret, en app som snällsäkrar dina knapptryck.

 

Snällsäkra dina knapptryck

Fulfiltret

Vi har fått nog av nätets allt kargare klimat. Där hot och kränkningar skickas utan eftertanke och där sårande kommentarer drabbar många av våra barn och unga varje dag. Därför skapade vi Fulfiltret – appen som snällsäkrar dina knapptryck.

Läs mer om Fulfiltret

Fulfiltret i skolan

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan genom vårt arbete se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Därför har vi tagit fram ett utbilningsmaterial som syftar till att diskutera ämnet nätmobbning, samt väcka tankar kring det hårda språkbruk som används på våra digitala plattformar.

Läs mer om och ladda ner utbildningsmaterialet