Mindfulness i skolan

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Allt fler har ett behov av att hitta ett sätt att hantera stress, press och livet i stort. Barnen är vår framtid och för oss är det viktigt att ge dem bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. Vi vill hjälpa dem att må bättre och ge dem verktyg för att lättare kunna hantera motgångar. Därför erbjuder vi mindfulness i skolan.

Mindfulness för bättre hälsa och goda studieresultat

Studier visar att mindfulness i skolan har många fina effekter som minskad ångest och stress, förbättrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och arbetsminne samt ökad inlärningsförmåga, kreativitet, känsloreglering, självkontroll och social färdighet.

Därför erbjuder vi lärare i Västsverige en utbildning i Träning i medveten närvaro och resiliens (TMR) – en mindfulnessbaserad metod framtagen av Katarina Laundy, forskare och psykolog och Elin Borg, socionom och skolkurator. I dagligt tal kan man översätta resiliens med “mental härdighet”, dvs. en förmåga att kunna hantera livets motgångar.

Med detta projekt vill vi på Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän ge tillbaka till samhället och med kraft motarbeta den ökade psykiska ohälsan bland barn.

Erbjudande – Utbildning i Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR-G)

Vi är glada över att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningsplatser inom ramen för samarbetet mellan Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän, Mindworkout, Resilient Mind och skolan. Syftet med utbildningen är att ge en orientering i medveten närvaro och resiliens genom både teori och praktiska övningar, för att hjälpa dig att leda dig själv och dina elever i medveten närvaro.

För vem?
Lärare, elevhälsopersonal och rektorer som arbetar på en grundskola i Göteborgsområdet eller Bohuslän. Utbildningen passar för både nybörjare och mer erfarna.

År 2022
Introduktionsutbildning 8 timmar
Nästa utbildning genomförs som två halvdagar:

28 april kl. 15:30-19:30 – del 1
5 maj kl. 15:30-19:30 – del 2

Hösten 2022:
Introduktionsutbildning 1 dag

13 okt kl. 15:30-19:30 – del 1
18 okt  kl. 15:30-19:30 – del 2

År 2022
Instruktörsutbildning 5 dagar
Heldagar kl. 09:00-16:00
Första dagen startar kl 8.45

Kurstillfälle 1 FULLBOKAD
4 februari, 24 februari, 18 mars, 20 april, 25 april

Kurstillfälle 2
4 mars, 24 mars, 21 april, 12 maj, 13 maj

Hösten 2022:
Instruktörsutbildning 5 dagar

Kurstillfälle 3
26 aug, 23 sept. 20 okt, 9 nov, 16 nov

Kurstillfälle 4
6 sept, 6 okt, 1 nov, 24 nov, 1 dec

Nätverksträff för TMR instruktörer

Välkommen till nätverksträff för dig som är utbildad i instruktör för Träning i medveten närvaro och resiliens inom  Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän satsning med start år 2021. 

Nätverksträffen är ett fint tillfälle att utbyta erfarenheter och fördjupa dina kunskaper som TMR-instruktör. Nätverksträffen leds av bland annat Katarina Laundy och Elin Borg.

Tid: Torsdagen 15 sept kl 15:00-17:30

Hur/var: Via zoom-länk

Anmälan: Länk till anmälan 

Varm välkomna!

2018 infördes träning i medveten närvaro och resiliens i Kannebäcksskolan – ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-Ness AB. Syftet med insatsen var att stärka uppmärksamhet, lindra psykisk ohälsa och öka förmågan till återhämtning från inre och yttre stressorer för att hjälpa eleverna att klara grundskolan med godkända betyg. Med projektet Mindfulness i skolan fortsätter arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra barn.

Se filmen
Icons/70px/Quotation-mark-70
Det har blivit lugnare i klassrummet och det är lättare att koncentrera sig
Elev om TMR

Resiliens innebär

  • God förmåga till känslomässig stabilitet, vilket ger förutsättningar att trösta sig själv och slappna av.
  • God impulskontroll, vilket ger förutsättningar för positiva val och beteenden.
  • Förmåga till god uppmärksamhet och adekvat reflektionsutveckling. Detta skapar en grund för goda skolresultat med gynnsam yrkesmässig och ekonomisk utveckling.

Resiliens kan stärkas av:

  • En vuxen som, helst under sammanhållen tid, visar barnet intresse och som barnet kan lita på.
  • En grundläggande tillit till sammanhang, personer, aktiviteter, naturen eller djur som ger en känsla av mening.
  • Att få tillfälle att bidra med sin kraft och kunna realisera en vision av något slag. Det skapar en god självkänsla. Fritidsaktiviteter kan vara ett forum för att utvecklas i denna riktning.
  • Att barnet förstår hur dess egen historia hänger ihop.
Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi är lyckligt lottade som har fått vara med om det här
Lärare om utbildningen

Studie – Mindfulness för barn med psykisk ohälsa

TMR-projektet består också av en del som är inriktad på behandling av barn och unga med redan identifierad psykisk ohälsa(TMR-R). Den delen har nyligen utvärderats och publicerats i en internationell forskningstidskrift.

Studien, med en uppföljning på två år, visade lovande effekter av TMR-behandlingen jämfört med en kontrollgrupp som fick individuella samtal.

Man såg statistiskt säkerställda effekter på resiliens, ångest, ilska och utagerande beteenden samt att dessa höll i sig mellan sex månader och två år. Inga statistiskt säkerställda effekter hittades i kontrollgruppen.

Studien tyder sammantaget på att TMR förbättrade den mentala hälsan hos skolbarn med effekter på ångest och ilska, med varaktighet i två år. Och på resiliens och utagerande beteenden med varaktighet i sex månader.

Läs hela studien

Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi har blivit bättre kompisar i klassen efter att vi börjat öva TMR
Elev om TMR

Dunedin-studien

På Nya Zeeland har man gjort världens längsta studie på människans utveckling och följt dryga 1000 personer under 45 års tid. Det visade sig att förmågan till känslomässig kontroll/reglering var den mest avgörande egenskapen för att klara sig bra genom livet. Det var mer avgörande än både IQ och socioekonomisk bakgrund. Känslomässig reglering är en viktig färdighet för att kunna möta motgångar på ett resilient sätt. Mindfulnessträning har i internationella studier visat sig kunna stärka förmågan till känslomässig reglering.

Mindfulness i vardagen

Här hittar du övningar hur det går att använda mindfulness i vardagen.

Till övningarna

Allt ska hålla

Vår ambition är att du ska få precis den hjälp du behöver när olyckan är framme. Men den bästa olyckan är den som inte inträffar alls. Därför arbetar vi förebyggande genom en rad initiativ. Det gör vi under devisen allt ska hålla där ett av våra stora fokusområden är barn och ungas mående. Det är något som angår alla och en avgörande faktor för att kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samhälle. Nu och i framtiden.

I projektet Mindfulness i skolan arbetar vi mot tre av våra hållbarhetsmål; minskat utanförskap, ökad psykisk hälsa och godkända betyg.

Mer information

Mindfulness i skolan är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Mindworkout och Resilient Mind. Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig
lisa.bragee@lansforsakringar.se

Mindworkout
Caroline Spännar, projektledare, utbildare TMR, beteendevetare

Resilient mind
Katarina Laundy, utbildare TMR, leg psykolog, forskare
Elin Borg, utbildare TMR, socionom, skolkurator