Mental träning

Precis lika viktigt som det är att röra på kroppen för att förbättra sina fysiska färdigheter, är det att träna sina mentala muskler för att bättre kunna hantera motgångar i livet. Att ägna tid åt sitt inre kan bidra till minskad ångest och stress, förbättrad uppmärksamhet och ökad självkontroll. Därför genomför vi en rad satsningar på mindfulness. För barn, unga och vuxna. I skolan och i vardagen.

Min lugna favoritplats

Koncentration, känsloreglering, empati.
Övningen passar för både nybörjare och mer erfarna.

Spänna och slappna av kroppen

Avslappning, energi, koncentration, empati.
Övningen passar för både nybörjare och mer erfarna.

My peaceful favorite place

Tensing and relaxing the body

Erbjudande – Utbildning i Mental träning med medveten närvaro och compassion för idrottsföreningar

Vi är glada över att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningsplatser inom ramen för samarbetet mellan Länsförsäkringar och idrottsföreningar. Målgruppen är ledare inom idrottsföreningar.
Syftet med utbildningen är att ge en grund i mental träning med medveten närvaro och compassion genom både teori och praktiska övningar, så att ledaren i sin tur har mer kunskap att möta spelarna i både med- och motgång. Till sin hjälp får ledaren ett batteri av praktiska övningar för barn och ungdomar.

2023 - FULLBOKAT

Dag 1 - 14 okt kl 10-16 - hos Länsförsäkringar i Gårda, Vestagatan 6
Dag 2 - 7 nov kl 17-20 - via Zoom

2024

Vårterminen:
Dag 1 - 20 jan kl 10-16 - hos Länsförsäkringar i Gårda, Vestagatan 6
Dag 2 - 6 feb kl 17-20 - via Zoom

Höstterminen:
Dag 1 - 19 okt kl 10-16 - hos Länsförsäkringar i Gårda, Vestagatan 6
Dag 2 - 5 nov kl 17-20 - via Zoom

Anmäl dig här

Erbjudande – Instruktörsutbildning i  "Mental träning med compassion och medveten närvaro i skolan"

Vi är glada över att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningsplatser inom ramen för samarbetet mellan Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän och skolan. Syftet med utbildningen är att ge en orientering i mental träning, medveten närvaro och compassion genom både teori och praktiska övningar, för att hjälpa dig att leda dig själv och dina elever i medveten närvaro.

Datum för öppen kurs 2024:
Heldagar 09:30-16:00
Dag 1 - 20 mars - fysiskt på plats i Göteborg
Dag 2 - 15 april - via zoom
Dag 3 - 2 maj - fysiskt på plats i Göteborg
Dag 4 - 16 maj - fysiskt på plats i Göteborg

Anmäl dig här

Vetenskapen bakom mindfulness

De positiva effekterna av mindfulness är numera väl dokumenterade i vetenskapliga forskningsstudier. Mindfulness finns även i Socialstyrelsens rekommendationer. Ett stort erkännande är också att globala organisationen OECD rekommenderar medveten närvaro i skolor som ett steg i FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030.

Mindfulness bidrar till:

  • Minskad ångest och stress
  • Stärkt uppmärksamhetsförmåga och fokus
  • Förbättrad känslokontroll
  • Förmåga att bättre hantera motgångar
  • Ökad samarbetsförmåga
  • Mer inkluderande klimat
  • Färre konflikter
  • Kreativitet
  • Positiv inställning

Här kan du läsa mer om vetenskapen bakom de fina effekterna av mental träning.

Mindfulness i skolan - för bättre hälsa och goda studieresultat

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Allt fler har ett behov av att hitta ett sätt att hantera stress, press och livet i stort. Barnen är vår framtid och för oss är det viktigt att ge dem bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. Vi vill hjälpa dem att må bättre och ge dem verktyg för att lättare kunna hantera motgångar. Därför erbjuder vi mindfulness i skolan.

Studier visar att mindfulness i skolan har många fina effekter som minskad ångest och stress, förbättrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och arbetsminne samt ökad inlärningsförmåga, kreativitet, känsloreglering, självkontroll och social färdighet.

Därför erbjuder vi lärare i Västsverige en utbildning i Träning i medveten närvaro och resiliens (TMR) – en mindfulnessbaserad metod framtagen av Katarina Laundy, forskare och psykolog och Elin Borg, socionom och skolkurator. I dagligt tal kan man översätta resiliens med ”mental härdighet”, dvs. en förmåga att kunna hantera livets motgångar.

Med detta projekt vill vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ge tillbaka till samhället och med kraft motarbeta den ökade psykiska ohälsan bland barn.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Det har blivit lugnare i klassrummet och det är lättare att koncentrera sig
Elev om TMR
Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi är lyckligt lottade som har fått vara med om det här
Lärare om utbildningen

2018 infördes träning i medveten närvaro och resiliens i Kannebäcksskolan – ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-Ness AB. Syftet med insatsen var att stärka uppmärksamhet, lindra psykisk ohälsa och öka förmågan till återhämtning från inre och yttre stressorer för att hjälpa eleverna att klara grundskolan med godkända betyg. Med projektet Mindfulness i skolan fortsätter arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra barn.

Se filmen
Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi har blivit bättre kompisar i klassen efter att vi börjat öva TMR
Elev om TMR

Take a Break!

Om du ska spela en fotbollsmatch är det viktigt att värma upp, stretcha och fylla på med mat och vätska. Men det är också viktigt att du förbereder dig mentalt. Genom att träna dina mentala muskler kan du försätta dig i den sinnesstämning där du presterar som allra bäst. Därför erbjuder vi några enkla mindfulnessövningar under Gothia Cup. Övningarna leder till ökad motivation, minskad stress och en förmåga att bättre kunna hantera motgångar, både på och utanför planen. Du kan också göra övningarna efter en match för att varva ner och hjälpa kroppen och knoppen att återhämta sig.

Studie – Mindfulness för barn med psykisk ohälsa

TMR-projektet består också av en del som är inriktad på behandling av barn och unga med redan identifierad psykisk ohälsa (TMR-R). Den delen har nyligen utvärderats och publicerats i en internationell forskningstidskrift.

Studien tyder sammantaget på att TMR förbättrade den mentala hälsan hos skolbarn med effekter på ångest och ilska, med varaktighet i två år. Och på resiliens och utagerande beteenden med varaktighet i sex månader.

Läs hela studien

Allt ska hålla

Vår ambition är att du ska få precis den hjälp du behöver om olyckan är framme. Men den bästa olyckan är den som inte inträffar alls. Därför arbetar vi förebyggande genom en rad initiativ. Det gör vi under devisen allt ska hålla där ett av våra stora fokusområden är barn och ungas mående. Det är något som angår alla och en avgörande faktor för att kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samhälle. Nu och i framtiden.

Med våra satsningar på mindfulness arbetar vi mot tre av våra hållbarhetsmål; minskat utanförskap, ökad psykisk hälsa och godkända betyg.

Mer information

Vi arbetar med mindfulness tillsammans med Mindworkout och Resilient Mind. Om du vill veta mer om initiativen är du välkommen att kontakta Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig
lisa.bragee@lansforsakringar.se

Mindworkout
Caroline Spännar, Mindworkout, beteendevetare, utbildare i mental träning

Elin Borg, Well-Aware-Ness, socionom, utbildare i mental träning

Hans Blücher, leg. psykolog