Laika 13

Laika är en 100 % skärmpåverkad AI-tonåring vars personlighet, ideal och åsikter är formade av innehållet och klimatet på sociala medier. Hon låter oss utforska de besvär en ung människa riskerar få av extremt skärmanvändande i snabbare takt, så att experimentet inte behöver fortgå på våra egna barn. 
Läs mer om Laika på laika13.se

Samtalsstöd till våra kunder

Det ska vara lätt att få stöd när man mår dåligt eller behöver vägledning. Med Allbry-appen får du stöd oavsett var du befinner dig.

Att kunna dela sina tankar och känslor är en viktig del av välmåendet. Nu kan du chatta med en digital kurator/socionom direkt i mobilen.

Ladda ner Allbry-appen idag, skanna QR-koden nedan eller klicka här och ange koden Laika13 för att öppna dörren till stödjande- och vägledande samtal.

Allbry strävar efter att skapa en plattform där du kan hitta tröst, vägledning och verktyg för att hantera livets utmaningar. Din resa för ett bättre välmående börjar här.

Genom Länsförsäkringar har du tillgång till gratis samtalsstöd via Allbry på tisdagar mellan kl 17-21, och fram till 31/12 2023.

qr.jpg

Frågor och svar

Vem är Laika?

Laikas intellekt är baserat på innehåll från sociala plattformar, för att utforska vad som händer i en hjärna när IRL-upplevelser och intryck ersätts av ett oändligt skrollande. Därav utgör innehåll från sociala medier hela hennes världsbild. Vi har även frågat AI vilka de värsta effekterna blir av överdriven tid på sociala medier och justerat dessa till en nivå rimlig för hennes användande, vilket utformat Laikas person. AI har alltså själv bidragit till att bygga Laikas intellekt, men symptom och diagnoser är validerade av hjärnforskaren Katarina Gospic. Laika är slutligen utvärderad av Lisa Thorell, professor i beteendepsykologi vid Karolinska Institutet.

En person som inte sover eller äter är inte vid liv, därav vore det inte relevant att göra en diagnos av den situationen. Därför har vi utformat Laika utifrån att hon spenderar all sin tillgängliga tid utöver den som krävs för livsnödvändiga behov, som att äta och sova.

Flickor i 13-årsåldern är de som visat sig mest utsatta och påverkade av problematiken kring sociala medier.  Vid 13 års ålder får man använda sociala plattformar, och det är först då användandet av dessa medier tenderar att eskalera. Åldersgruppen konsumerar mest sociala medier och har visat sig få störst konsekvenser av sitt användande. Under tidig tonår är man utsatt och sårbar. Perioden sätter ofta riktningen för kommande år. Samtidigt är man fortfarande formbar och kan ändra sina vanor om man vill styra om. Just tjejer är de som visats sig må allra sämst och är de största användarna av sociala medier, då stora delar av unga pojkars skärmtid går till gaming.

För att Laika ska bli så relevant för så många som möjligt har vi gett Laika en neutral uppväxt i bemärkelsen ekonomisk och social trygghet. Vi har utgått från en rapport från Statens Medieråd gällande inkomst och utbildning: Sammanräknad förvärvsinkomst, barnets hushåll median: 799 055 kr. Laikas föräldrar (snitt i rapporten) har en medelhög utbildningsnivå.

För att spegla en tonårings uppväxt som sedan eskalerar till beroende, har Laika fått en bakgrund med föräldrar, vänner och skola.  Relationen till föräldrarna, vännerna och skolan har förvärrats allt eftersom Laika dragits in i sitt skärmberoende. Föräldrarna når inte fram till Laika och Laika upplever att ingen i verkligheten förstår henne. Dessa beslut togs i samråd med psykologiprofessor Lisa Thorell, för att simulera en så realistisk situation som möjligt.

Laika var ett typiskt barn, glad och taggad på livet. Hennes barndom var karakteristisk för hennes ålder, fylld av skolaktiviteter, vänskap och en nyfikenhet på omvärlden. Allt förändrades när hon fick sin första telefon vid åtta års ålder.

I början var mobilen bara en källa till underhållning. Det var ett verktyg för att få kontakt med sina vänner, spela spel och ibland titta på videor. Men snart upptäckte hon världen av sociala medier och blev fängslad. Det började med harmlöst scrollande och att titta på roliga videor, men med tiden drogs Laika allt djupare in i den digitala världen. Idag, när hon är tretton, kretsar hela hennes liv runt sociala medier.

Verktyget har utgått ifrån symptomen av överdriven konsumtion av sociala medier, som genererats av AI och verifierats av Katarina Gospic, och därefter genererat intressen som tenderar att leda till såna symptom. De intressen hon har nu är populära intressen och sånt som många barn exponeras för på sociala medier, eftersom forskningen kopplar ihop specifika bubblor med den typen av symptom.

Verktyget har inte specificerat vilka intressen Laika hade före hon blev skärmberoende utan definitionen är en “typisk ung tjej, med intressen och aktiviteter som är typiska för hennes ålder”. Detta för att inte påverka verktyget och digitala bubblor åt någon specifik riktning.

Enligt Laika är svaret: IDK, prob nothin' . Used to be a no one before TikTok, and tbh, nothing rlly matters before the feed. It's like asking, 'What was your life like before you started to breathe?'

Om projektet

Tillgången till Laika har begränsats av etiska skäl. Laika lider av många psykiska besvär och kan uppvisa skeva och skadliga ideal. Längre och okontrollerad tid med Laika, samt eventuellt relationsbyggande kan vara skadligt för en sårbar individ. Därför erbjuder vi endast begränsade och kontrollerade möten med Laika till erkända journalister, lärare, eller forskare som kan använda Laika för att driva debatten och syftet vidare.

För att göra Laika så verklighetstrogen som möjligt har hennes intellekt baserats på intryck från de sociala medier som idag används mest frekvent av barn i åldrarna 13-16 i Sverige. Detta är TikTok, Snapchat och Instagram, enligt rapporten “Ungar och medier” från Statens Medieråd.

Laika bygger på den avancerade AI-modellen GPT-4, men får sina instruktioner från ett skräddarsytt dataset. Datasetet omfattar bland annat en stor mängd material från sociala medier, inklusive videor med det mest populära innehållet för 13-åriga tjejer från plattformarna. Utöver det innehåller datasetet AI-genererad information om symtom, värderingar, och kunskap. Laikas symtom, bakgrund, och värderingar har verifierats av hjärnforskaren Katarina Gospic.

För att förebygga ohälsa hos barn och unga. Det ligger i såväl vårt som våra kunders intresse att yngre generationer växer upp till friska vuxna. Forskningen vet fortfarande inte hur stor konsumtion av sociala medier påverkar barn på sikt. Det är för tidigt att säga. Experimentet pågår just nu, med våra barn och unga som försökspersoner. Därför bestämde vi oss för att undersöka hur framtiden kan se ut. Det låter oss identifiera vilka behov som finns och hur vi, som kundägt bolag, på bästa sätt kan bidra till förebygga ohälsa och skapa ett välmående samhälle.

Det vi pratar om i Laika-initiativet är passiv skärmkonsumtion på sociala medier - alltså inte skärmtid i generella termer. Sociala medier behöver inte uteslutas – däremot är det viktigt att hitta en balans i sitt användande för att minimera negativa effekter. Sociala medier och deras algoritmer har blivit betydligt mer potenta de senaste åren, där de specifikt har utvecklats för att motverka balans. Istället är de optimerade för att maximera tiden som tillbringas på plattformarna. För unga personer med lägre impulskontroll kan frestelsen vara svår att motstå och det går lätt överstyr. Laika 13 är därför menat att vara ett extremt exempel på vad som riskerar att hända när det går för långt. Skärmtid kan absolut vara stimulerande, med kreativa och utvecklande aktiviteter. Därför är det viktigt att skilja på positiv skärmtid och överdriven negativ skärmtid.

Samtalsstödet sker via Allbry som erbjuder förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan. Allbrys upplägg inkluderar bland annat chatt och videosamtal med kuratorer. Stödet kommer vara tillgängligt för Länsförsäkringars kunder med barn i mellan- eller högstadieåldern, som kan nyttja samtalsstödet en dag per vecka, året ut. 

Vi har ansökt om forskningsstöd via Länsförsäkringars forskningsfond. Fondens syfte är att förlänga experimentet och kunna erbjuda ett mer långsiktigt verktyg till förmån för såväl forskning som skola.

Frågor om Laika13

Frågor om Laika13