Göteborg & Bohusläns miljö- och klimatarbete

Som kundägt och lokalt bolag med tydlig värdegrund är det självklart för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete med våra kunders trygghet i fokus. Tillsammans kan vi spara pengar, undvika miljöfarliga utsläpp och minska mänskligt lidande. Alla vinner på att vi tar ansvar - kunden, bolaget och samhället i stort.

Vi har bestämt oss för att minska våra klimatutsläpp med 30 procent till 2023 i jämförelse med 2018. För att åstadkomma detta har vi definierat fem områden som belaget behöver prioritera för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

  • inköp och upphandling
  • skadereglering
  • tjänsteresor
  • skadeförebyggande arbete
  • investeringar

Läs mer om vårt miljö- och klimatarbete