Hälsa och välbefinnande

För oss är det viktigt med god arbetsmiljö och vi jobbar aktivt med vårt hälsoarbete. Vårt arbete med hälsa syftar till att behålla, stärka och utveckla det friska och sunda.

Några exempel på insatser vi gör på tema hälsa internt hos oss:

  • Vi har tagit fram en app där vi delar med oss av vår träning till vårt team. Syftet med appen är att ha fokus på vikten av att röra sig, men också skapa en god kultur i att vi inspirerar varandra till rörelse.

  • Utöver fysisk aktivitet tror vi på mental träning. Därför erbjuder vi alla medarbetare att gå till ett mentalt gym. Vi kallar det för mindworkout och där blir vi bättre på bland annat återhämtning, stresshantering, mindfulness och självmedvetenhet.

  • Vi anordnar gemensamma träningstillfällen och kompetenshöjande föreläsningar för våra medarbetare. Det kan handla om tekniklöpträning, body pump och föreläsning om exempelvis kost eller sömn. Och såklart årets roligaste löpevent när runt 100 medarbetare intar Slottskogen i Göteborg för att springa Stafettvarvet.

  • Vi vill ha god balans mellan arbete och fritid. Därför jobbar vi med ett digitalt träningsprogram i fem moduler för tips, tekniker och verktyg för ökat fokus, flow och återhämtning.