Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 116,0 3,6 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 7,4 5,1 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 35,0 4,4 år
Totalt   SEK 158,4 3,9 år 
Nominella värden  per den 30 juni 2018.

Prospekt

Äldre prospekt