The Fall Collection

Tillsammans förbygger vi fallolyckor

Varje år faller 100 000* äldre så illa att de hamnar på sjukhus. Det påverkar inte bara den fysiska hälsan utan också den psykiska. Forskning visar att även fall som inte medför någon kroppsskada minskar livskvaliteten då den som har fallit begränsar sitt liv av rädsla för att falla igen. Det vill vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ändra på. Därför arbetar vi förebyggande på olika sätt genom information och råd.

*Socialstyrelsen

Läs mer om initiativet