Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Välkommen till en kundägd bank

För oss är ägarnas och kundernas bästa exakt samma sak. Vi är ett lokalt och kundägt bolag. Svensk Kvalitetsindex 2018 undersökning visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden - för femte året i rad!  

Ring oss på 031-63 80 03, måndag-torsdag kl 9-18 och fredag kl 9-16 eller fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss och berättar mer. Snabbt och enkelt.

Vad gör vi med informationen?
Informationen som du anger kommer endast att användas i syfte att kontakta dig för din intresseanmälan angående bank. Informationen raderas därefter enligt våra gallringsrutiner. De personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din intresseanmälan angående bank behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur du använder dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Personuppgifterna behandlas i enlighet med informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.