Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.


Är det dags att se över dina bolån? Vi hjälper dig gärna. 

Låt oss ge dig ett bolåneförslag du kommer att gilla. Du förbinder dig inte till någonting. Fyll i formuläret på den här sidan så kontaktar vi dig, eller kontakta oss på telefon 031-63 80 03.

För oss är ägarnas och kundernas bästa exakt samma sak. Vi är ett lokalt och kundägt bolag. Svensk Kvalitetsindex 2018 undersökning visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden - för femte året i rad!  

 

Vad gör vi med informationen?
Informationen som du anger kommer endast att användas i syfte att kontakta dig för din intresseanmälan angående bank. Informationen raderas därefter enligt våra gallringsrutiner. De personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din intresseanmälan angående bank behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur du använder dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Personuppgifterna behandlas i enlighet med informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.