Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Funderar du på att byta bank?  

För sjätte året i rad har Länsförsäkringar fått utmärkelsen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden*. Vi är ett kundägt bolag, så för oss är kundernas och ägarnas bästa exakt samma sak.  

Är du intresserad av att veta mer om våra banktjänster? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, eller ring oss på 031-63 80 03.

Välkommen till en kundägd bank!

*Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2019.

 

Vad gör vi med informationen?
Informationen som du anger kommer endast att användas i syfte att kontakta dig för din intresseanmälan angående bank. Informationen raderas därefter enligt våra gallringsrutiner. De personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din intresseanmälan angående bank behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur du använder dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Personuppgifterna behandlas i enlighet med informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. 

Bankprivat_SKI_2019_1200x700px.jpg