Reseskydd i din hemförsäkring

Reseskydd i din hemförsäkring

Reseförsäkringen ger dig rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk och måste uppsöka läkare eller avbryta din resa. Har du en hemförsäkring ingår reseförsäkringen som gäller för dig och din familj i hela världen.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du. Ska du vara borta längre, för till exempel studier eller arbete, måste du teckna försäkringen Tillfällig utlandsvistelse.

Vad gäller reseförsäkringen för?

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Ersättningen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor.

Om ditt incheckade bagage blir skadat eller stulet. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

Om dina pengar eller värdehandlingar blir stulna. Högsta ersättning är 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången. En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Du får som högst 5 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan. 

Att tänka på...

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för hemförsäkringen. 

Utökat reseskydd

Vill du ha en försäkring som även innehåller avbeställningsskydd? Med vårt utökade reseskydd får du ersättning om du måste avboka din resa eller om du råkar ut för förseningar av olika slag.

Läs om och teckna utökat reseskydd

Att tänka på vid sjukdom innan resa

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning