Trygghetsbesök Villa

Hur tryggt är ditt boende?

Erbjudande om trygghetsbesök

Vi på Länsförsäkringar har god kunskap om vilka skador som är vanliga i ett hus – och vad du kan göra för att undvika dem. Därför erbjuder vi dig som husägare en kostnadsfri genomgång av ditt boende.

Vid ett trygghetsbesök identifierar vi tillsammans risker i hemmet och du får tips på hur du kan minska risken för inbrott, brand, vattenskador och naturskador – kostsamma och jobbiga skador som ofta tar tid att åtgärda och återhämta sig från. Färre skador är bra för dig, men det är även bra för miljön och hjälper oss att hålla nere priset på försäkringen.

Så går det till

Vid trygghetsbesöket går vår skadeförebyggare igenom din försäkring - byggnader, ytor och lösöre - för att säkerställa att vi har rätt information så du får rätt ersättning om något skulle hända. Under besöket identifierar vi risker i ditt hem som bör åtgärdas för att förhindra skador. Fokus ligger på vatteninstallationer i kök och våtrum, brandskydd och inbrottsskydd. Efter besöket får du ett protokoll med tips på vad du kan göra för att minska risken för skador i ditt hus.

Trygghetsbesöket sker dagtid och du är med under hela besöket. Besöket tar ungefär 60 minuter och är kostnadsfritt.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Vill du komma i kontakt med våra skadeförebyggare? 

E-post: forebygg@gbg.lansforsakringar.se

Telefon: 031-63 23 82

Mario Lönnquist

Stefan Karlsson

Mikael Noremalm