Röstningen är avslutad

Du som är försäkringstagare i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är också delägare i bolaget. Som delägare företräds du av de ledamöter som väljs till fullmäktige, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppgift består bland annat av att utse bolagets styrelse.

Har du frågor om fullmäktige? Kontakta valberedningen på fullmaktige.gbg.bohuslan@lansforsakringar.se