Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag vid val till fullmäktige och val av styrelseledamöter vid bolagsstämman.

Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Sara Wallin, Göteborg

valberedningens ordförande, vald 2017-2018
vd Almi Företagspartner Väst

Helen Eriksson-Elf, Göteborg

ledamot, vald 2016-2018
stadsdirektör Sundbybergs stad

Benny Karlsson, Lysekil

ledamot, vald 2017-2019
egen företagare, styrelseuppdrag

Monica Crusner, Härryda

ledamot, vald 2017-2019
vd/advokat Crusners advokatbyrå

Lena Lilja, Uddevalla

ledamot, vald 2017-2019
vd Lena Lilja & Co AB