Ännu enklare att välja hållbara fonder

Nu gör vi det ännu enklare för dig som kund att investera hållbart, genom att ha med Morningstars nya hållbarhetsbetyg på vår fondplattform.

Förra året lanserade analysföretaget Morningstar ett nytt hållbarhetsbetyg som vi nu inkluderar på vår fondplattform. Betyget visar hur hållbart en fond investerar utifrån hur de bolag som fonden investerar i arbetar med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

– Vi är jätteglada att vi äntligen har fått hållbarhetsbetyget på plats. Det kompletterar vår nuvarande hållbarhetsinformation och gör det betydligt enklare för våra kunder att göra en helhetsbedömning av fonder och utvärdera dem utifrån både ekonomi och hållbarhet, säger Eva Zetterdahl, chef Spara & Placera, Länsförsäkringar Bank.

Hållbarhetsbetyget är ett bra komplement till den hållbarhetsprofil som sedan tidigare finns på vår fondplattform. Det nya hållbarhetsbetyget förklarar hur hållbara bolagen i en fond är, medan hållbarhetsprofilen förklarar hur fonderna själva jobbar med att välja in, välja bort och påverka bolag.

Räknas ut i två steg

Morningstars hållbarhetsbetyg sätts i två steg. I det första beräknas ett hållbarhetsvärde mellan 1-100 som är jämförbart mellan alla typer av fonder. I nästa steg sätts själva hållbarhetsbetyget, som är mellan 1-5 jordglober. För att få fram det jämförs fonder inom varje fondkategori med varandra med hjälp av det hållbarhetsvärde som räknades ut i första steget. Utifrån jämförelsen delas fonderna i varje kategori in i fem grupper, där de 10 procent som har högst hållbarhetsvärde får betyget fem jordglober. Hållbarhetsbetyget är alltså relativt och visar hur bra bolagen i fonden arbetar med hållbarhet jämfört med andra fonder i samma kategori.

Vi visar två värden på fondplattformen

Under fliken Hållbarhet på vår fondplattform kan du se både hållbarhetsvärdet (1-100) och hållbarhetsbetyget (1-5 jordglober). Vill du spara hållbart är det bra att hålla koll på båda siffrorna.

Fondplattformen

 

Se alla nyheter