Länsförsäkringars bankkunder är nöjdast i Sverige

Tack för all uppskattning! Enligt Svenskt kvalitetsindex, SKI, är ni de mest nöjda bankkunderna i Sverige, både privatpersoner och företagare.

SKI skriver att de banker som kommer bäst ut i Sveriges största kundmätning ”har kunder som upplever att deras bank inte är som alla andra. Banken tar ansvar, inte bara för sin affär utan också för samhället. Banken ser kundbehov och ger råd, men kränger inte”. Och det gör det extra hedrande att  ni utsett Länsförsäkringar till bästa, namngivna, bank.

Vill du också bli nöjdast?
Bli bankkund hos oss  direkt på webben

Läs mer om resultatet hos Svenskt kvalitetsindex

Se alla nyheter