Vanliga frågor & svar

 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är motorcykelns ägare skyldig att ha en trafikförsäkring (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en hög avgift av ägare för den tid som mc:n är oförsäkrad.

 • Försäkringar

  Försäkringen gäller Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

  Om du planerar att gå utanför dessa områden ber vid dig kontakta oss i god tid innan avresan.

 • Försäkringar

  Som regel kan du bara byta din hem-, villa-  bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Om försäkringsbehovet däremot faller bort, exempelvis om du säljer din bil, så kan du naturligtvis säga upp bilförsäkringen.

  Personförsäkringar som livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och barnförsäkringar kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Om du ska byta försäkringsbolag, vänta med att säga upp din försäkring tills det nya bolaget godkänt din ansökan.

  Om du vill säga upp en försäkring, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som kanske passar dig bättre.

 • Försäkringar

  Undertecknar du köpekontraktet från den 1 mars 2018 gäller det nya amorteringskravet.

 • Försäkringar

  Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller de amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram amorteringsunderlaget som vi behöver för att kunna erbjuda dig samma villkor.

 • Försäkringar

  Om du vill höja ditt bolån före den 1 mars 2018 gäller nuvarande amorteringskrav, efter den 1 mars 2018 gäller det nya skärpta amorteringskravet.

 • Försäkringar

  Om du är kund på Länsförsäkringar och har ett ärende som är kopplat till dina tjänster och produkter som du har hos oss, så har du möjlighet att gå in på Mina sidor och skicka ett säkert meddelande.

  Då vet vi att det är du som har skickat meddelandet och kan åtgärda ditt ärende direkt. 

  Logga in

 • Försäkringar

  Hemförsäkringen gäller för dig och för de i din familj som är folkbokförda och bosatta på samma adress som du.

 • Försäkringar

  Säg det med Swish innebär att du kan skicka din betalning som en present. Du kan välja mellan flera olika illustrationer - säg grattis, tack eller överraska någon med Swish. Lägg sedan till din egen personliga hälsning och gör din betalning personlig med ’Säg det med Swish’.

 • Försäkringar

  Pengar på skogskontot ska deklareras som intäkt senast tio år efter det år då insättning senast måste ha skett. Exempel: Insatta pengar för beskattningsår 2012 ska beskattas senast beskattningsår 2023.

 • Försäkringar

  Uttag deklareras som intäkt det kalenderår uttaget sker.

 • Försäkringar

  På konton med rörlig ränta kan du göra uttag tidigast fyra månader efter insättning och lägsta uttag är 1 000 kronor.

 • Försäkringar

  Även försäkringsersättning för skog eller skogsprodukter anses vara intäkt som ger rätt till insättning på skogskonto.

 • Försäkringar

  Högsta möjliga insättning är 60 procent på likvid för avverkningsrätt eller rotpost och 40 procent på likvid för leveransvirke.

 • Försäkringar

  Lägsta insättning på skogskonton med rörlig ränta är 5 000 kronor. Lägsta insättning på skogskonton med tidsbunden fast ränta är 50 000 kronor. Insättningen måste göras senast den dag deklarationen lämnas in.

 • Försäkringar

  Enligt reglerna ska LEI förnyas årligen. För dig som bara köper och säljer till exempel aktier och obligationer händer inget om du inte förnyar din LEI-kod. Däremot behöver du som gör derivataffärer förnya din LEI en gång om året.

 • Försäkringar

  Nej, företag behöver ingen LEI-kod för att kunna handla värdepapper inom en kapitalförsäkring. 

 • Försäkringar

  Om ni inte skickat er LEI-kod till oss så kommer företaget inte längre kunna köpa, sälja eller flytta värdepapper (till annan ägare). Företaget kommer heller inte kunna delta vid vissa företagshändelser (exempelvis emissioner utan företräde eller överteckning vid en företrädesemission). Företaget kommer inte heller kunna sälja tilldelade teckningsrätter vid en företrädesemission (kan dock utnyttja tilldelade teckningsrätter). Fonder går dock bra att handla utan LEI.

 • Försäkringar

  Fysiska personer, enskilda firmor och dödsbon behöver inte en LEI. Företag som inte köper eller säljer värdepapper behöver inte en LEI.
  Oavsett typ av företag så finns inget LEI-krav om enbart fondandelar handlas, utom om fondandelarna handlas som ETF på en marknadsplats.

 • Försäkringar

  Med MIFID II kommer ett krav att vi som bank ska se en värdepappersflytt där ett ägarbyte skett som en transaktion. Vi ska också transaktionsrapportera den till Finansinspektionen (precis som alla andra värdeppappersaffärer). Den stora skillnaden är att du behöver meddela oss om det är ett ägarbyte eller inte när du ber oss att utföra en värdepappersflytt. I övrigt så är det ingen skillnad varken för lämnaren eller mottagaren.

 • Försäkringar

  I och med MiFID II har vi som bank ett lagkrav på att samla in uppgifter om medborgarskap på privatpersoner som antingen handlar med värdepapper själva, som vårdnadshavare, som fullmaktshavare eller i egenskap av enskild firma.

 • Försäkringar

  På samma sätt som företag kommer identifieras med LEI, så kommer privatpersoner att identifieras med nationella ID. Ett nationellt ID består av landskod + identitetsnummer, för svenska medborgare är det landskoden SE + personnummer "SE8501010101". Andra länder har andra identitetsnummer, som exempelvis passnummer.

 • Försäkringar

  Det är förkortningar för Nationellt ID.

 • Försäkringar

  Banken har lagkrav på att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper. Det är normalt bara första gången du handlar den sortens värdepapper som du får frågorna.

  Du kan lägga order utan att svara på frågorna, men då måste Banken informera att Banken inte bedömt det finansiella instrumentet som passande för dig samt ställa frågorna vid nästa tillfälle.

 • Försäkringar

  Precis som tidigare så lägger du ordern hos en handläggare på ett av våra kontor eller via telefonbanken. Det som är nytt är att de kan behöva fråga dig om ditt namn, födelsedag, medborgarskap och personnummer (eller motsvarande i andra länder).

 • Försäkringar

  Banken är av kundskyddsskäl skyldig att bedöma om typen av värdepapper är "passande" för dig som investerare, det vill säga att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper. Det görs normalt endast i samband med din första order i en viss typ av värdepapper. Som kund kan du välja att utföra en order utan passandebedömning eller trots att banken inte bedömt det finansiella instrumentet passande för dig.

 • Försäkringar

  Enklast loggar du in på Mina sidor, där kan du utöka din körsträcka. Du kan även kontakta ditt länsförsäkringsbolag direkt.

 • Försäkringar

  Om du kommer i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera, till exempel föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång, vill vi gärna prata med dig för att hitta en bra lösning och se vad vi kan göra för att du ska kunna få avstå eller minska din amortering under en period. 

 • Försäkringar

  Våra analyser visar att kunder utan svenskt körkort löper en klart högre risk att råka ut för skada och därför är även priset på bilförsäkringen högre. Vi vill uppmuntra till trafikkunskap och trafiksäkerhet och genom att ta ett svenskt körkort minskar risken att råka ut för trafikskador. Vi vill att aktsamhet ska löna sig, det är rättvist.

  Körkort utfärdade inom EES-området jämställs med svenskt körkort, eftersom regelverk kring körkort, exempelvis krav på utbildning, är harmoniserade inom EES. Hör av dig till oss om du har ett körkort utfärdat i annat EES-land än Sverige (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge), så kan vi erbjuda dig rätt pris på försäkringen.

 • Försäkringar

  Brand är en av flera skadehändelser som ersätts av försäkringen och är en mindre del av vad som ligger till grund för priset på en bilförsäkring. Enskilda händelser påverkar inte, men ökar en viss typ av skadehändelser över tid så är det en faktor bland andra när vi ser över våra priser.

 • Försäkringar

  Nej, premieförändringen är en anpassning till var och hur skadorna uppstår.  Vi baserar premieförändringarna på vår skadestatistik. Vissa kunder får därför ett sänkt pris på sin bilförsäkring, medan andra får en höjning.

 • Försäkringar

  Du är del av ett försäkringskollektiv som tillsammans står för sina skadekostnader. Priset på din bilförsäkring baseras därför inte på just dina skador, utan på flera års skadehistorik för en mängd bilförsäkringar i kollektivet. 

 • Försäkringar

  Antalet skador fortsätter att öka och det har dessutom blivit dyrare att reparera skadorna. Därför behöver vi förändra prissättningen för att ta rätt betalt i förhållande till de verkliga skaderiskerna. Vi har gjort en analys över skadeutvecklingen i olika delar av länet och justerat priserna så att de på ett bättre sätt tar hänsyn till var skadorna uppkommer. Vissa kunder får därför ett sänkt pris på sin bilförsäkring, medan andra får en höjning. Priset blir även högre om du inte har svenskt körkort, eftersom våra analyser visar att skaderisken då är klart högre.

 • Försäkringar

  Swish handel passar företag, föreningar, organisationer och myndigheter som säljer varor och tjänster till privatpersoner i webbutik eller mobilapp och vill erbjuda ett smidigt betalsätt.

 • Försäkringar

  Nej, vi tar ingen valutaväxlingsavgift vid fondbyten.

 • Försäkringar

  Just nu pågår bedrägerisamtal

  Det kan förekomma att bankkunder blir uppringda av bedragare, ofta engelsktalande, som uppger sig ringa från Länsförsäkringar. Bedragarna säger att de ska stoppa ett påstått bedrägeri på kundens konto eller kort, och frågar efter kundens inloggningsuppgifter. Bedragarna använder sedan uppgifterna för att stjäla pengar från kontot.

  Om du får ett sådant samtal, lägg på luren utan att lämna ifrån dig någon information.

 • Försäkringar

  Det är i huvudsak ett produktnamn för att särskilja den från andra produkter.

  Vi erbjuder två olika tjänstepensionsplaner: Friplan Start för egenföretagare utan anställda och Friplan för små och medelstora företag med anställda.

  Start i namnet Friplan Start indikerar att det är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med din tjänstepension genom att teckna den direkt på webben.

 • Försäkringar

  Du kan anmäla en eller flera som administratörer av tjänstepensioner via internettjänsten. Har du ett BankID eller ett Mobilt BankID hittar du ansökan här.

 • Försäkringar

  För att avanmäla en anställd i Administrera tjänstepensioner klickar du på Anmäl avgång. Du anger från vilken månad det ska gälla och bekräftar.

 • Försäkringar

  För att anmäla ny lön i Mina Sidor Företag klickar du på Pension, Administrera Tjänstepensioner ”Anmäl löneändring”, anger den nya lönen och bekräftar ändringen. Tänk på att ange årslön - pensionsmedförande lön på årsbas.

  Finns det många anställda som du ska registrera ny lön på att se till att spara och skicka iväg regelbundet. Av säkerhetsskäl varar ett inloggningstillfälle i ca 15 min, är du inloggad längre behöver du förnya sessionen.

 • Försäkringar

  Kategori används ofta av större företag och innebär att företaget kan dela in sina anställda i olika grupper. Anledningen till indelningen kan vara bokföringsmässig eller att olika kategorier har olika pensionsvillkor. Olika utskrifter är sedan sorterade efter kategoriindelningen. En kategori kan vara t ex "Tjänsteman".

  Om inget anges så blir det standard "samtliga anställda".

 • Försäkringar

  Intyg om fullt arbetsför används istället för att kräva in en hälsodeklaration från varje anställd och gör det smidigare och enklare att teckna försäkring och ansluta nyanställda till Friplanen.

  Fullt arbetsför är den som uppfyller samtliga tre nedanstående krav:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall.
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande.
  • inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna (gäller inte koncept tiotaggare) .

  Antal för att få anslutas som fullt arbetsför*

  Om fem eller fler individer ansluts till Friplanen kan de anslutas som fullt arbetsföra.

 • Försäkringar

  För att lägga till en anställd loggar du in på Mina Sidor Företag, går till Pension/Administrera tjänstepensioner och klickar på ”Anmäl Nyanställd”- Där du fyller i den anställdes uppgifter. Du behöver även intyga att den anställde är fullt arbetsför för att försäkringen ska kunna gälla.

 • Försäkringar

  Betalningsbefrielse innebär att inbetalning helt eller delvis inte behöver betalas av företaget för tid när den försäkrade är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska vara minst 25 %. Karenstiden är tre månader.

  Premien betalas av Länsförsäkringar i proportion till arbetsoförmågan.

 • Försäkringar

  Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) ger information om företaget har en skuld eller ett tillgodo på försäkringen. Beloppet som anges för eventuell skuld/tillgodo avser totalt belopp för tjänstepension Friplan och inte en enskild faktura.

  På respektive fakturarad framgår under rubriken Status vilken faktura som är betald, delbetald eller obetald.

 • Försäkringar

  Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) visar de inbetalningar som gjorts och som kommit Länsförsäkringar tillhanda. Undantag är extra premieinbetalningar som inte visas i tjänsten.

  I statusfältet för fakturorna anges även vilka fakturor som är betalda, delbetalda eller obetalda. Dessutom kan man se eventuell skuld/tillgodo som företaget har på försäkringen.

 • Försäkringar

  Premien ska betalas senast på förfallodagen (den första i varje månad). Om så inte sker, läggs obetald premie på nästa månads faktura. Betalas inte fakturan inom tre månader från förfallodatumet erhåller du ett annullationsbrev från Länsförsäkringar. I detta brev uppmanas du att betala in obetalda premier före månadsskiftet. Om premien inte betalas inom utsatt tid annulleras/upphör försäkringen.

 • Försäkringar

  Om inbetald premie kommer in till Länsförsäkringar efter det att den nya månadens faktura iordningställts kommer den nya fakturan att bestå av både den obetalda och den nya premien. Den nya fakturans belopp kan då ändras genom att en egen inbetalningsavi skrivs med det korrekta beloppet.

  Betalas premien via autogiro tas hänsyn till den försenade inbetalningen automatiskt när nästa premie dras från kontot. Om det högre beloppet betalas in kommer det överskott som uppstår att regleras vid nästa faktura. 

 • Försäkringar

  Löpande premier betalas in på bankgirokonto 5968-5941. Om du inte använder den förtryckta avin ska det belopp som ska betalas och fakturanumret kompletterat med siffran 8:a före och siffran 36:e efter fakturanumret (ex 813526259736) anges. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

  Extra premier betalas in på bankgirokonto 5968-0850. Ange försäkringsnummer på avin. Ange även att det avser en extra premieinbetalning.

  Förtryckta inbetalningskort kan erhållas genom ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare.

 • Försäkringar

  Extra premieinbetalningar till ålderspension kan göras när som helst under året. Det bankgirokonto du ska använda är 5968-0850. Det är viktigt att försäkringsnumret anges på inbetalningskortet, så att premien betalas till rätt försäkring. Det ska tydligt framgå att inbetalningen avser en extra premie. Förtryckta inbetalningskort kan erhållas genom ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare. Extra premieinbetalning visas inte i den här tjänsten (Faktura/inbetalning).

 • Försäkringar

  Till varje faktura bifogas en inbetalningsavi som är förtryckt med gällande fakturanummer, OCR-nummer och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavi bifogas dock inte när betalning sker via autogiro.

  Det finns följande betalningssätt att välja mellan som alternativ till den förtryckta inbetalningsavin:

  Autogiro

  Betalas premien via autogiro och täckning måste finnas den sista bankdagen i månaden.

  Har du BankID eller mobilt BankID kan du enkelt ansöka om autogiro här.

  Internet

  Betalas premien via Internet är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betalas samt det OCR-nummer som finns angivet på den förtryckta inbetalningsavin. Saknas tillgång till OCR-numret kan OCR-nr till Friplanen skapas genom att sätta en 8 framför det tiosiffriga fakturanumret och 36 efter, t ex 8100396789536. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

  Egen ifylld inbetalningsavi

  Om inbetalningsavin fylls i på egen hand är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betala och OCR-nr till Friplanen. OCR-nr till Friplanen skapas genom att sätta en 8 framför det tiosiffriga fakturanumret och 36 efter, t ex 8100396789536. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

 • Försäkringar

  Premien för tjänstepension Friplan betalas en gång i månaden. Premien avser kommande månad. Fakturan skickas ut omkring den 15:e varje månad. Fakturans förfallodatum är den 1:a i nästkommande månad.

 • Försäkringar

  Logga in på Mina Sidor Företag och gå in under Pension.

 • Försäkringar

  Om du är utomlands men inte kan ta dig hem med ditt ordinarie flyg

  • Från reseskyddet i hemförsäkringen får du ersättning för merkostnader för att ta dig hem på upp till 5 000 kronor om du inte hinner med ditt flyg eller tåg hem till Sverige på grund av oförutsägbara händelser så som ett attentat eller en naturkatastrof. Om du har tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd kan vi ersätta ytterligare 10 000 kronor.

  Om du är inbokad för att åka på en resa men vill avboka

  • Avbeställningsskyddet i reseförsäkringen gäller endast vid avbeställningar på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall – inte om du vill avstå din resa av andra orsaker.

  Läs mer om vad som täcks av din försäkring

  Vad gör jag om jag eller någon närstående är skadad eller akut sjuk?

  • Via reseskyddet i hemförsäkringen kan du få ersättning för kostnader om du behöver akut sjukvård, skadar dig i en olycka eller får akut tandbesvär.
  • Kontakta snarast SOS International som har öppet dygnet runt, +46 8 670 40 00.

  Läs mer om vad du bör göra om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk

  Så gäller försäkringsskyddet i Bank- och Betalkortet

  • Försäkringsskyddet i Länsförsäkringars bankkort gäller om du betalat minst 75 procent av din resa med kortet. Försäkringen gäller om du inte kan fullfölja din påbörjade resa som planerat på grund av att flyget blir försenat eller inställt – oavsett orsak. Blir förseningen mer än åtta timmar betalar vi 1 000 kronor. Efter 36 timmars försening betalar vi ytterligare 2 000 kronor. Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kronor per person. 
 • Försäkringar

  Ja, du måste ansöka om utbetalning av din allmänna pension.

  Det gör du hos Pensionsmyndigheten och de vill få in ansökan senast två månader innan första utbetalning.

  Pensionsmyndigheten.se

 • Försäkringar

  Ja, det går att koppla ett sparmål till ett befintligt ISK. (Ett sparmål per ISK).

 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Denna gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 

 • Försäkringar

  En livförsäkring ger efterlevande en ekonomisk trygghet om du skulle avlida före 65 år. Skyddet i vår tjänstepension för egenföretagare: Friplan Start, innehåller två delar: ett återbetalningsskydd som är kopplat till storleken på ditt pensionssparande och ett efterlevandekapital. Efterlevandekapitalet betalas ut som ett engångsbelopp och är på 10 prisbasbelopp. 

 • Försäkringar

  Med vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ger du dig själv en bra början till att skapa ett komplement till den allmänna pensionen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket som betalas in, värdeutvecklingen och under hur många år du väljer att ta ut den. Du kan välja mellan att starta sparandet direkt eller skjuta upp det till att starta om 12 eller 18 månader.

 • Försäkringar

  Du som driver eget eller nyligen startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv – både kortsiktigt och långsiktigt. Vår tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig sjukdom eller olycksfall och en enkel start på ditt pensionssparande.

  Du slipper göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. Friplan Start är den första tjänstepensionen du kan teckna online.

 • Försäkringar

  Skulle du råka ut för ett olycksfall som leder till bestående invaliditet får du ett engångsbelopp genom din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start).

  Maxbeloppet är 40 prisbasbelopp. Beloppet som betalas ut bestäms i förhållande till graden av invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även lämna viss ersättning för läkarvård, resor och andra kostnader till följd av ett olycksfall.

 • Försäkringar

  Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, premiepensionen och det privata pensionssparandet och står för en betydande del av den slutliga pensionen. Den kan när det blir dags att sluta arbeta uppgå till hälften av den totala pensionen. Ändå saknar var tredje småföretag tjänstepensionsavsättningar.

 • Försäkringar

  Vår tjänstepension för egenföretagare: Friplan Start, passar dig som driver eget eller nyligen startat företag och som inte har en anställning. Den kan tecknas av aktiebolagsägare och av ägare till handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma.

 • Försäkringar

  Om du arbetar länge utan att spara i tjänstepension kan man när det är dags att sluta arbeta få väsentligt lägre pension. Många riskerar även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall. 

 • Försäkringar

  När sparandet i din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start) startar placeras dina pengar automatiskt i en fond som vi valt åt dig. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta fonder kostnadsfritt när som helst.

 • Försäkringar

  Du kan komplettera din tjänstepension för egenföretagare (Friplan Start), med en sjukvårdsförsäkring. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper väntan i vårdköer. En sjukvårdsförsäkring ger dig rätt vård i rätt tid. Försäkringen ger även tillgång till sjukvårdsrådgivning årets alla dagar.

 • Försäkringar

  Just nu skickar vi brev till de av våra kunder som har en kapitalförsäkring hos oss. Vi gör det för att leva upp till kraven i Penningtvättslagen och Finansinspektions föreskrifter.

  Penningtvättsregelverket ställer krav på oss som försäkringsgivare att ha god kännedom om våra kunder. Det säkerställer vi genom att vi ber dig som kund att besvara ett antal enkla frågor om det sparande du har i kapitalförsäkring hos oss.

  Tack för att du hjälper oss.

 • Försäkringar

  Är du kund hos oss kan du vara lugn. Vi får reda på det!

  Ställa på ditt fordon
  Ska du ställa på ditt fordon ska du meddela Transportstyrelsen detta. Transportstyrelsen skickar sedan information till oss och vi ger ditt fordon samma omfattning som du hade tidigare.

  Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

  Ställa av ditt fordon
  När du ställer av ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som skickar information till oss. Har du halv- eller helförsäkring ändras din försäkring till en Avställningsförsäkring. Avställningsförsäkring innehåller skydd för brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskada. Har du enbart trafikförsäkring läggs försäkringen och trafikförsäkringsbeviset vilande. Nytt försäkringsbrev skickas till dig.

  Sälja fordonet
  När du säljer ditt fordon meddelar du det till Transportstyrelsen som informerar oss om ägarbytet. Vi noterar det datum som ägarbytet har genomförts.

  Däremot väntar vi först åtta dagar med att annullera försäkringen, om du har köpt ett nytt fordon som du vill försäkra.

 • Försäkringar

  Nej.

 • Försäkringar

  Små drömmar räknar vi att man kan nå med ett sparande på max två år och kopplas till sparkonto. Du kan knyta ett sparmål till vart och ett av dina sparkonton. Stora drömmar är längre än två år och kopplas till ett sparande på ISK-konto.

 • Försäkringar

  Efterlevandeskydd fungerar olika beroende på vilken typ av pensionssparande du har. Generellt innebär det att dina pensionspengar tillfaller dina förmånstagare, det vill säga närstående, när du avlider. Har du inget efterlevandeskydd tillfaller dina pensionspengar andra sparare.

  Vill du veta hur ditt förmånstagarförordnande ser ut, alltså vem eller vilka som får dina pensionspengar när du dör, ber vi dig kontakta oss så skickar vi information.

 • Försäkringar

  Det är inte säkert att du kan göra ändringar efter att du börjat ta ut din pension, därför är det bäst att se över dina behov och göra ändringar innan det är dags för utbetalning.

  Är du osäker, kontakta din rådgivare.

 • Försäkringar

  Ja, det går oftast bra. Som kund hos oss får du ett utbetalningsbrev innan du går i pension. Där har du oftast möjlighet att göra ett val. Tänk på att vissa förändringar kan medföra en hälsoprövning, som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill.

 • Försäkringar

  Ja, det går ofta bra. Om det gäller tjänstepension kan du behöva godkännande från din arbetsgivare.

 • Försäkringar

  Ja, det är oftast inga problem. Kontakta din rådgivare för att få reda på vad som gäller just dig.

 • Försäkringar

  Du måste ha fyllt 61år för att kunna påbörja utbetalning av den allmänna pensionen, men både privata- och tjänstepensioner kan generellt betalas ut från det att du har fyllt 55 år. Dock varierar detta beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

  Kontakta oss omkring två eller tre månader innan önskat startdatum.

 • Försäkringar

  Omkring två till tre månader innan ordinarie pensionsålder skickar vi ut en blankett där du anger till vilket bankkonto du vill ha dina pensionsutbetalningar. Blanketten ska skrivas under och postas till oss. Senast den 15:e i månaden innan den första utbetalningsmånaden vill vi ha denna blankett.

  Kontakta oss om du saknar blankett så skickar vi en sådan.  

 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din lastbil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter lastbil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.

 • Försäkringar

  Ja, om du har minst en halvförsäkring ersätter försäkringen genom maskinskadeskyddet reparationen under förutsättning att lastbilen är högst åtta år gammal eller att den körts längst 10 000 mil.

 • Försäkringar

  Nej, du får hem ett brev inför utbetalning med information om vad som gäller och vilka val du kan göra.

 • Försäkringar

  Generellt drar vi 30 procent skatt. Vill du betala en högre skattesats kan du kontakta oss alternativt uppge det på blanketten du får hemskickad inför din första utbetalning.

  Är pensionen från oss din huvudsakliga inkomstkälla får vi automatiskt information från Skatteverket om vilken skattesats som ska dras på dina utbetalningar.

  Hos Skatteverket hittar du mer information om vad som är bra att tänka på kring skatt.

 • Försäkringar

  Om du har frågor kring dina erbjudanden och återbetalningar kan du mejla Wrapp till support@wrapp.com

 • Försäkringar

  Det är säkert att ansluta sig till Wrapp. Wrapp är PCI-certifierade, det innebär att de följer säkerhetsstandarden enligt regelverken för hantering av kortdata. Wrapp lagrar också kunddata enligt personuppgiftslagen, PUL.

 • Försäkringar

  Bankkort med nytt kortnummer behöver du ansluta igen i Wrapp-appen. Du tar samtidigt bort ditt tidigare bankkort.

  När det gäller giltighetstiden på det nya kortet behöver du inte göra någonting.

 • Försäkringar

  Om pengarna inte kommit in på ditt konto senast fem bankdagar efter inköpet, kontakta Wrapp genom att mejla till support@wrapp.com

 • Försäkringar

  Om du vill avsluta anslutningen av ditt bankkort tar du antingen själv bort ditt bankkort i appen eller kontaktar Wrapp genom att mejla till support@wrapp.com

 • Försäkringar

  Ja, det går bra att använda både butikens bonuskort och samtidigt utnyttja ett erbjudande från Wrapp.

 • Försäkringar

  Nej, du måste själv ta bort ditt spärrade bankkort i appen och ansluta ditt nya bankkort.

 • Försäkringar

  När återbetalningen är gjord och pengarna satts in på ditt privatkonto ser du texten "Wrapp; inköpsställe" på ditt kontoutdrag.

 • Försäkringar

  När du ansluter ditt bankkort till Wrapp godkänner du att Länsförsäkringar Bank AB lämnar ut din transaktionsinformation till Wrapp för det kort du anslutit, så som butik, butiksort, belopp och köpdatum. Wrapp använder informationen till att skapa intressanta erbjudanden till dig efter ditt köpmönster. Exempelvis kan en butik rikta ett erbjudande till personer som spenderar en viss summa inom en viss kategori. Informationen är avpersonifierad och hanteras enligt personuppgiftslagen. Wrapp har ingen rätt att dela eller sälja informationen vidare.

 • Försäkringar

  För de små drömmarna ser du hur stor del av ditt mål du har lyckats spara till. För de stora drömmarna ser du dessutom sannolikheten för att du skall nå ditt mål på utsatt tid med det sparandet/de fonderna/de innehaven du har idag.

 • Försäkringar

  En sannolikhet på 70 procent eller mer bedömer vi på Länsförsäkringar som bra.

 • Försäkringar

  Sannolikhetsvärdet beskriver hur troligt det är att du når ditt sparmål på den tid du satt för ditt mål. Hög sannolikhet är just en sannolikhet och ingen garanti.

 • Försäkringar

  Sannolikheten att nå sitt sparmål påverkas av tiden du satt för målet, det belopp och värde du har på ditt ISK, vilka fonder/värdepapper du har och storleken på ditt löpande fondsparande månadsvis.

 • Försäkringar

  Du kan spara mer varje månad, göra extra insättningar då och då, ändra tiden eller summan för ditt sparmål eller välja andra fonder.

 • Försäkringar

  Ja, du kan ändra och sätta en egen risknivå.

 • Försäkringar

  Just nu pågår det tyvärr ett försök till att lura våra kunder. Det har skickats ett sms som ser ut att komma från oss som ber dig att aktivera ditt kort.

  Det är ett försök till att komma åt dina kortuppgifter. Släng meddelandet och klicka inte på länken.

  Vi ber dig aldrig att uppdatera känsliga uppgifter via SMS.

  Så här kan meddelandet se ut


  Har du råkat fylla i dina kortuppgifter?
  Spärra kortet så fort du kan. Läs mer om hur du gör det här: Spärra kort

 • Försäkringar

  Den som avser byta boende närmaste året kan välja tremånaders räntebindning eftersom det annars kan utgå ränteskillnadsersättning som ska betalas om lån måste lösas i förtid när bostaden säljs.

 • Försäkringar

  Den som känner oro för hushållsekonomin när räntan stiger kan ha en större del av sina bolån med längre räntebindning eftersom det gör hushållets ränteutgift mer förutsägbar. 

 • Försäkringar

  Är inkomsten ungefär lika stor varje månad? Är utgifterna ungefär lika stora varje månad? Är det stora eller mer snäva marginaler i privatekonomin?
  • Hushåll som har stabila inkomster och utgifter med goda marginaler påverkas inte i så hög grad av en förändrad ränteutgift. Sådana hushåll, som alltså kan ta en något större risk vad gäller ränteförändringar, kan ha en större andel bolån med tremånaders ränta eftersom kort räntebindning historiskt har gett en lägre ränteutgift än längre räntebindningsperioder. Tremånadersränta skapar flexibilitet genom att en annan räntebindning kan väljas vid senare tidpunkt och lånet kan lösas utan att ränteskillnadsersättning måste betalas.

  • Hushåll som har mer varierande inkomster och utgifter eller med mindre marginaler påverkas i högre grad av förändrade ränteutgifter. Sådana hushåll kan räntebinda en del av lånebeloppet för att få mer förutsägbara ränteutgifter. Om ett lån med längre bindningstid än tre månader ska lösas i förtid  får hushållet betala en kostnad för detta. Denna kostnad kallas ränteskillnadsersättning.  
 • Försäkringar

  Fördelen med att dela upp lånebeloppet är att det ger möjlighet att välja olika räntebindning på de olika lånen

  Genom att ha olika räntebindning sprider du dina risker på grund av att din ränta kommer att bestämmas vid olika tidpunkter

  Även om du vill ha samma räntebindning idag på hela lånebeloppet kan det vara bra att dela upp lånebeloppet på flera lån. Detta för att göra det möjligt att vid framtida villkorsförändringstillfällen kunna välja olika räntebindning.

 • Försäkringar

  Länsförsäkringars generella rekommendation är att lånebeloppet delas upp i flera lån.

 • Försäkringar

  Du kan handla med aktier, börshandlade fonder, teckningsoptioner, börshandlade fonder, teckningsrätter, konvertibler, depåbevis och räntebärande värdepapper. 

 • Försäkringar

  Fonder som inte motsvarar våra förväntningar och krav kan tas bort ur utbudet. Ett annat alternativ för våra egna fonder är att vi byter förvaltare för en fond som presterat mindre bra.

  Om en rekommenderad fond inte längre är rekommenderad kan du som sparar direkt i fonden, i Investeringssparkonto (ISK), Individuellt pensionssparande (IPS) eller via en försäkring alltid själv göra ett aktivt val för att ändra ditt sparande. Om en fond tas bort ur det utökade fondutbudet kan också själv byta till annan fond om du önskar. Sparar du i en försäkring informeras du om vad som gäller för ditt sparande.

 • Försäkringar

  I fondlistan finns inte information om de detaljerade fondkostnaderna ännu, de finns synliga först när du loggar in, innan du genomför handel i fonderna. Uppdatering planerad.

 • Försäkringar

  Ja, 150 000 kronor är maxbeloppet som går att swisha till ett företag. Beloppsgränsen för hur mycket privatpersoner kan swisha varierar mellan olika banker.

 • Försäkringar

  Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper till exempel teckningsoptioner, teckningsrätter, konvertibler och depåbevis. Du kan även handla med räntebärande värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen till exempel premieobligationer, strukturerade produkter och statsskuldsväxlar.

 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din motorcykel hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter motorcykel. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.

 • Försäkringar

  • Om den är yngre än ett år
  • Om den körts mindre än 20 000 kilometer
  • Om du är den första ägaren
  • Om reparation av skadan överstiger hälften av lastbilens inköpspris
 • Försäkringar

  Ja, och det är viktigt att komma ihåg att det finns skillnader mellan fondernas olika förvaltningsstrategier. Något som är utmärkande för många av aktiefonderna i vårt utbud är att förvaltaren prioriterar vilket bolag man ska investera i och de har en aktiv förvaltning. Vi har också förvaltare som följer olika förvaltningsstilar, som exempelvis tillväxt och värde. Vi erbjuder också indexnära fonder som följer olika marknadsindex.

 • Försäkringar

  De flesta fonder i vårt utbud är möjliga att spara i oavsett om du sparar direkt i fonder, i Investeringssparkonto (ISK) eller Individuellt pensionssparande (IPS) eller i ett försäkringssparande. I vår lista med fonder kan du se vilka fonder du kan spara på vilket sätt. Kontakta gärna din rådgivare om du vill ha mer information. 

 • Försäkringar

  Numret skapas slumpmässigt och går tyvärr inte att välja. Undantaget är om du har ett 90-konto – då kan du få samma nummer som Swish-nummer.

 • Försäkringar

  Alla Swishnummer börjar med 123- och följs av sju siffror.

 • Försäkringar

  Nej, de får en betalningsbekräftelse direkt i Swish-appen tillsammans med information när betalningen genomförts. Den motsvarar inte ett kvitto. Det är företaget, föreningen eller organisationen som lämnar kvitto för köpet.

 • Försäkringar

  Företaget har möjlighet att återbetala hela eller delar av en Swish-betalning.Vid en återbetalning kontrolleras:

  • att det finns en ursprunglig Swish-betalning
  • att beloppet inte är högre än den ursprungliga betalningen
  • att kunden har samma mobilnummer anslutet till Swish som vid betalningen
  • att det inte har gått mer är 12 månader sedan betalningen gjordes.
 • Försäkringar

  En återbetalning gör du enkelt via Swish API. Guide till Swish API hittar du på www.getswish.se/handel. Du kan betala tillbaka hela eller delar av beloppet och pengarna kommer direkt in på kundens konto.

 • Försäkringar

  Nej, Swish är enbart anpassat för svenska kronor.

 • Försäkringar

  Nej, just nu erbjuder vi endast online-möte via desktop.

 • Försäkringar

  Mina sidor kommer du till när du loggar in på lansforsakringar.se. Där hittar du alla dina engagemang hos Länsförsäkringar, exempelvis konton, pension och försäkring.

 • Försäkringar

  Nej, företaget behöver ha olika Swish-nummer för dessa tjänster.

 • Försäkringar

  Som företagare behöver man även andra försäkringar. Förutom företagsförsäkring (som vi på Länsförsäkringar också erbjuder) kan man som företagare behöva andra försäkringar som erbjuds i anslutning till transportförsäkring. Dessa kan vara:

  • Försäkring av varor till och från samt under mässa
  • Försäkring som träder in i andra hand, om ens avtalspart försummar att teckna transportförsäkring.
  • Provkollektionsförsäkring för resande.
  • Verktygsförsäkring för montörer.
  • Försäkring av gods som transporteras med egen bil.
  • Försäkring av gods som lyfts i eget lager med kran eller truck.

  Länsförsäkringar hjälper till med en analys av företagets totala försäkringsbehov.

 • Försäkringar

  Premien beror på ett flertal orsaker som t ex varuslag, emballage, transportmedel, transportavstånd m m. Stora volymer ger en lägre premie i och med att administrationskostnaden sjunker per premiekrona.

  Premien för t ex maskingods i trälådor som transporteras per bil till eller från kontinenten ligger på ca 0,1 - 0,2% beroende på volym per år.

  Motsvarande premie för containergods till eller från fjärran östern är kanske 0,3 - 0,6% av varuvärdet. Fartygstransporter är farligast och dyrast. Flygtransporter säkrast och billigast. Bil- och järnvägstransporter utgör en "mellanrisk". Bulktransporter med fartyg är vanligen betydligt billigare. I samtliga fall brukar dock premien ligga under 1% av varuvärdet. Detta kan jämföras med den handelsvinst som företaget gör.

 • Försäkringar

  Vid import och internordisk handel samt vid separata inrikes transporter i Sverige, tillämpas svenska villkor. Skadereglering sker i Norden där villkoren är kända. Vid övrig export tillämpas de engelska villkoren som är kända över hela världen. Länsförsäkringar har haveriagenter på alla stora orter i hela världen. De reglerar skador vid export. De engelska villkoren liknar de svenska, även om skillnader finns. I båda fallen erhåller man dock ett gott försäkringsskydd.

 • Försäkringar

  Försäkringen är för vanligt styckegods som emballeras oftast av "allrisk"-karaktär, även om alla risker inte omfattas av försäkringen.

  Huvudregeln är att varan skyddas från dörr till dörr eller så länge som kunden löper transportrisken eller åtagit sig att försäkra. Förutom katastrofriskerna att fartyget sjunker, bilen kör i diket, det uppstår brand etc., utgår ersättning för de vanliga skadeorsakerna - stöld, förlust, bräckage. Skada till följd av att varan ruttnar eller möglar ersättes inte.

  För vissa stapelvaror som olja, malm etc. tillämpas andra försäkringsvillkor som bara ger ett skydd för katastrofriskerna. Här föreligger oftast inget behov av att försäkra sig mot t ex stöldrisken.

  Vad som ersättes är själva varuvärdet, (inkl. frakt) vanligen höjt med en schablonmässigt beräknad handelstvist på 10%. Indirekta kostnader som förseningsböter, förlust av marknad etc., ersättes inte. För detta finns tilläggsförsäkringar, vilka kan bli aktuella vid handel med t ex säsongs- eller modevaror.

  Vid transport av varor i retur eller av begagnade varor, måste en separat överenskommelse träffas. De flesta företag tecknar även en tilläggsförsäkring för att varan kan skadas till följd av krig eller strejk. (Minrisken är fortfarande aktuell.)

 • Försäkringar

  Transportören har som huvudregel ett ansvar för godset från mottagande till utlämnande, men hans ansvar är begränsat på två sätt - dels till omfattning - dels beloppsmässigt. Förutsättningen för att ersättning skall utgå är att transportören är vållande till skadan. Man kan säga att han måste "rå för" vad som inträffar. Är han ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett begränsat belopp.

  Vid sjötransport saknar redaren ansvar för skador till följd av faror "säregna för sjön", som grundstötning, hårt väder eller att en bilfärja a sjunker. En bil kan köra i diket för att undvika att köra över ett utspringande barn eller till följd av en ringexplosion etc. Här saknar transportören oftast ansvar.

  I de flesta fall avvisar transportören skador som beror på att avsändaren har lastat fordonet själv, att emballaget är bristfälligt eller att godset är bristfälligt märkt.

  Dessutom - även i de fall ansvar föreligger - är transportörens ansvar alltid begränsat per kilo eller per kolli. För högvärdigt styckegods räcker beloppsgränserna sällan till. Observera att ersättning bara utgår under förutsättning att ansvar föreligger - inte annars.

  Ett vanligt argument från kunderna är: "Jag har transporterat gods med XX under flera år, och alltid fått ersättning när gods har saknats."

  Det kan vara sant, men anledningen till att kunden har erhållit ersättning är att transportören vanligen har ett ansvar för stöld under transport. Om varuvärdet är lågt per kilo räcker dessutom beloppsbegränsningen till. Men - vad händer om en trailer blåser av däck vid hårt väder på Nordsjön eller om trailerfärjan från Polen sjunker? Då utgår ingen ersättning alls.

 • Försäkringar

  Vid alla köpeavtal där varan skall förflyttas från en ort till en annan, måste en transport äga rum. Oavsett om transport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras.

  Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket och gods stjäls eller utsätts för omild behandling (vid lastning, om-lastning eller lossning) i hamnar och terminaler.

 • Försäkringar

  Swish hittar du under Överföringar i menyn eller i den Personliga menyn längst upp på sidan under ditt namn eller symbolen.

 • Försäkringar

  BankID hittar du på startsidan eller i den Personliga menyn som du hittar längst upp på sidan under ditt namn eller symbolen.

 • Försäkringar

  Du behöver vara kund hos oss och ha ett företagskonto.

 • Försäkringar

  Swish är en mobiltjänst både för privatpersoner och företag. Idag erbjuder Länsförsäkringar, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank Swish till företagare. Fler banker kommer att ansluta sig.

 • Försäkringar

  Hos Länsförsäkringar kan du vara trygg i att vi dagligen arbetar för att dina kortuppgifter hålls säkra. Men i vår digitala värld där du enkelt kan köpa saker över internet eller när du är på resa finns det risker som är värda att känna till och saker du själv kan göra för att minska risken att dina kortuppgifter hamnar i orätta händer.

  Läs våra råd för hur du kan tänka vid köp med kortet eller uttag
  Säkra kortbetalningar

  Vi har även funktioner i appen och på mina sidor där du kan spärra ditt kort för internetköp eller regionspärra kortet så att det bara fungerar i valda delar av världen..
  Läs mer om regionspärr

 • Försäkringar

  Klicka på den Personliga menyn som ligger överst på sidan, välj Swish.

 • Försäkringar

  När du skaffar Swish får du en beloppsgräns på 10 000 kronor att skicka. 

 • Försäkringar

  Frihetskapital är ett initiativ av Länsförsäkringar. Med frihetskapital vill Länsförsäkringar skapa debatt, få fler att fundera över sitt sparande och våga prata om sin ekonomi. Målsättningen är att göra sparande och ekonomiskt inflytande till något folkligt. Kampanjen syns under hösten och vintern 2017/18. 

 • Försäkringar

  Om du ska swisha belopp mellan 50 000 och 150 000 kronor gör du bara en föranmälan  på Mina sidor och skriver vem du ska swisha betalningen till.

  Logga in på Mina sidor

 • Försäkringar

  Swish fungerar för privatkunder och alla kan ta emot pengar oavsett ålder och typ av telefon. Från 16 år kan du också skicka pengar via Swish. Även företag, föreningar och organisationer kan ta betalt med Swish.

 • Försäkringar

  Om du har kvar samma mobilnummer behöver du bara ladda ner och aktivera Swish-appen i din nya mobil. Har du bytt telefonnummer behöver du först avsluta Swish på Mina sidor och sedan ansluta dig igen till tjänsten med det nya mobilnumret och aktivera Swish-appen på nytt.

 • Försäkringar

  Om du vill ändra beloppsgränsen kan du enkelt göra det på Mina sidor. Gå till den Personliga menyn överst på sidan och klicka därefter fliken Swish.

 • Försäkringar

  Ekonomisk frihet är inte samma sak som ekonomiskt oberoende. Känslan av ekonomisk frihet är subjektiv, och det innebär att frihetskapital kan vara ett mindre sparande likväl som ett större.

 • Försäkringar

  Alla människor har olika förutsättningar. Det säger vi med stor ödmjukhet och respekt. Vi vill ändå tro att många i Sverige har en möjlighet att ha ett sparande, även om det handlar om mindre belopp. Men oavsett inkomst har alla människor möjlighet att prata igenom sitt sparande med sin bankkontakt för att se om och på vilket sätt man kan spara på kort- och lång sikt. Den som inte har möjlighet att spara just nu kan ta hjälp av sin bankkontakt hos oss för att sätta upp en plan över hur ett sparande kan se ut i framtiden – när möjligheten att spara kan vara större.

 • Försäkringar

  Frihetskapital är inte en uttalad summa som man ska spara ihop till utan utgår helt och hållet ifrån individen, då alla har olika förutsättningar att kunna spara. Med frihetskapital vill vi säga att det ska vara värt att spara oavsett vilken summa det rör sig om, för att även små summor ökar den egna känslan av frihet och trygghet. 

 • Försäkringar

  Frihetskapital innebär att ha tillräckligt mycket pengar sparade för att ha möjlighet att säga nej i vissa situationer och ja i andra, för att kunna ha valfriheten att göra det man vill göra. Det kan till exempel handla om att säga upp sig om man inte trivs på sin arbetsplats, våga avsluta en relation, vara föräldraledig längre, investera i en dröm eller starta eget. Scenarion där pengar är en möjliggörare.

 • Försäkringar

  Du som redan är kund hos oss kan börja spara i Länsförsäkringar Global Hållbar när du loggar in på internetbanken. Är du inte kund ännu är du välkommen in på något av våra kontor så hjälper vi dig att komma igång. Du kan också skicka ett meddelande till oss så kontaktar vi dig.

  Global Hållbar kan även tecknas via Avanza och Nordnet. 

 • Försäkringar

  Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.

 • Försäkringar

  Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format genom att logga in på Mina sidor och sedan välja aktuellt konto och gå in under "Kontoinformation". Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig.

  Logga in

 • Försäkringar

  Ditt clearingnummer är de fyra första siffrorna i ditt kontonummer. Tänk på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton.

 • Försäkringar

  Första gången du loggar in får du välja mellan olika alternativ och kan då välja att logga in som Privat eller som Företag. Om du redan loggat in en gång kommer ditt senaste val att vara förvalt. Om du vill logga in på ett annat sätt klickar du på "ändra" för att få fram alla alternativ igen.  

 • Försäkringar

  Vi har haft en film och en nyhet här på webbplatsen där vi berättar om nya Mina sidor. Information fanns också när man loggade in.  

 • Försäkringar

  Den personliga menyn hittar du hittar längst upp på sidan under ditt namn eller symbolen

 • Försäkringar

  Klicka på den personliga menyn överst på sidan. Frågorna finns att besvara under flikarna Mina uppgifter, Betala, Spara och Låna. Svara på frågorna i alla flikar eller kontrollera om uppgifterna som finns där är aktuella.

 • Försäkringar

  Det kan bero på att din webbläsare inte är uppdaterad. Uppdatera till en senare version eller prova med en annan webbläsare.

 • Försäkringar

  Av säkerhetsskäl går det inte att vara inloggad i appen samtidigt som på Mina sidor.

 • Försäkringar

  Mina sidor fungerar bäst i senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge och Safari. De fungerar även i Internet Explorer 11. Mina sidor kan även fungera i andra webbläsare än de vi rekommenderar, men om du väljer att använda dessa kan vi tyvärr inte garantera att alla tjänster fungerar. 

 • Försäkringar

  Den tekniska utvecklingen går fort och genererar ständigt nya lösningar. Vi vill kunna erbjuda er lösningar och tjänster som är enklare att använda och motsvarar era förväntningar – och förhoppningsvis överträffar dem.  Vi satsar på innovation och håller oss i framkant inom den digitala utvecklingen och att göra om Mina sidor är en del i det arbetet. Om du känner att det är svårt att hitta, ta gärna en stund att klicka runt och bekanta dig med det nya utseendet. 

 • Försäkringar

  Det nya utseendet, funktionerna och dess placering har utvecklats i samarbete med er, våra kunder. Ett urval av kunder i olika åldrar, med olika datorvana, har utifrån sina egna behov hjälpt till att utforma Mina sidor från start och under arbetets gång. Vi har med detta som grund tagit fram den lösning som passar flest användare. Om du vill dela med dig av dina åsikter och önskemål kan du mejla oss.

  tycktill@lansforsakringar.se

 • Försäkringar

  I Mina sidor finns det fler funktioner än i appen.  Appen fokuserar på att förenkla din vardag, som till exempel kolla saldot, betala räkningar, använda Månadskollen eller hitta ditt försäkringsnummer. Eftersom att banksidorna på Mina sidor inte fungerar lika bra i mobilen som i datorn ännu, kan det vara enklare att använda appen för enklare bankärenden. Eftersom vår app är så omtyckt kommer vi att fortsätta satsa på och utveckla den med ambitionen att även fortsättningsvis leverera Sveriges bästa mobilapp.

 • Försäkringar

  Jo, transportören har en försäkring, men försäkringen omfattar bara hans ansvar. Föreligger inget ansvar, utbetalas ingen ersättning. Varje importör och exportör behöver därför se över sitt eget försäkringsskydd för varan som transporteras. Man kan göra en jämförelse med vanlig bilförsäkring.

  Varje bilägare har en trafikförsäkring som ersätter skador man vållar på annans egendom. Det är en ansvars-försäkring. Har man en bil av värde har man även en vagnskadeförsäkring på den egna bilen. Om man krockar, kan man inte förlita sig på att motparten är vållande till skadan. Den varuförsäkring som importören eller exportören tecknar är en "vagnskadeförsäkring" för godset. Ersättning utgår oavsett om transportören är vållande eller ej. Är han vållande återkräver försäkringsbolaget ett visst belopp från transportören. Detta belopp kommer kundens skadekonto till godo.

 • Försäkringar

  Vi har en hög lägsta nivå när det gäller hållbarhet som gäller för alla våra fonder och det kommer vi fortsätta att ha. Men hållbara investeringar är ett område som utvecklas mycket snabbt och där förväntningarna på oss som investerare ökar hela tiden. Därför väljer vi nu att utveckla en av våra största fonder till en ny nivå. Det här är den första fonden som vi utvecklar på det här sättet men vår förhoppning är att vi kommer kunna göra liknande förändringar för flera av våra aktivt förvaltade fonder framöver.

 • Försäkringar

  Precis som flertalet av Länsförsäkringars övriga fonder så kommer den här fonden att utesluta bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen. Men det är fortfarande svårt att hitta energibolag som inte har någon del av sin verksamhet inom fossila bränslen (olja, kol och gas). Vi vill inte utesluta hela energisektorn. Det innebär att fonden kan investera i bolag med verksamhet inom fossila bränslen under förutsättning att bolagen prioriterar miljö och hållbarhet.

  Fondens investeringar överensstämmer även med det så kallade två graders-målet. Målet om två grader har under flera år förts fram som den gräns för vilken jordens uppvärmning måste hållas inom för att vi ska klara utmaningarna med klimatförändringarna. I det avtal som tecknades vid klimatmötet i Paris 2015 konstaterades också att uppvärmningen behöver hållas väl under 2 grader.

  En del i anpassningen till 2 graders-målet är att finanssektorn behöver ändra sitt sätt att investera, till exempel med mindre investeringar i fossila bränslen och mer investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi. Genom globala gemensamma initiativ har man under de senaste åren tagit fram riktlinjer (index) för hur investeringar behöver se ut för att överensstämma med två gradersmålet. Investeringarna som görs i Global Hållbar överensstämmer med dessa riktlinjer och vartefter energisektorn förändras kommer även fondens investeringar i den sektorn att göra det.

  * Gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 50 procent av omsättningen.

 • Försäkringar

  Alla våra fonder investerar utifrån principer för ansvarsfulla investeringar, viket innebär att vi utesluter de bolag som vi bedömer är de värsta ur ett hållbarhetsperspektiv och därtill använder vårt ägande till att påverka bolag att ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Det kommer vi även göra i den här fonden men i Global Hållbar väljer vi inte bara bort bolag och påverkar bolag utan vi väljer även in bolag utifrån hur hållbara de är.

  De bolag som väljs in är de som prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Förvaltaren tar hänsyn både till förväntad avkastning och till hållbarhetsarbete när man väljer vilka bolag fonden ska investera i.

 • Försäkringar

  Nej

 • Försäkringar

  Flera andra aktörer på marknaden erbjuder hållbarhetsfonder men vad som menas med en hållbarhetsfond kan definieras på olika sätt. Vissa erbjuder så kallade best in class-fonder där förvaltaren enbart investerar i de bolagen som har högst hållbarhetsrating. Hur bra bolagen är på hållbarhet är då viktigare än hur de är värderade och därmed vilken avkastning som investeringen kan ge.

  Andra har valt att definiera en hållbarhetsfond som en fond där hållbarhet är en integrerad del i investeringsbesluten. I dessa fonder tar förvaltaren hänsyn till både bolagens värdering och hållbarhetsarbete i valet av bolag fonden investerar i. Det är även den definitionen som gäller för Länsförsäkringar Global Hållbar.

 • Försäkringar

  När vi pratar hållbarhet menar vi det som brukar kallas ESG, det vill säga miljö (Environment) , sociala faktorer (Social) och bolagsstyrning (Governance). Inom miljö kan det handla om att bolagen minskar sina utsläpp och sin påverkan på miljön, att de bidrar till energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Sociala faktorer inkluderar till exempel mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Bolagsstyrning omfattar god affärsetik för att förhindra korruption och att ha bolaget har policyer och risksystem på plats för att hantera hållbarhetsrisker. I bolag med god bolagsstyrning prioriteras hållbarhetsfrågorna av bolagets styrelse och högsta ledning. Bolag som har en god bolagsstyrning är ofta också framstående inom miljö och sociala frågor.

  Vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast skiljer sig åt mellan olika typer av bolag och marknader. För ett läkemedelsbolag kan det handla om att arbeta för att grupper som saknar tillgång till läkemedel får det eller hur bolaget hanterar kemikalier och vatten. I ett telekombolag kan den viktigaste frågan istället vara integritetsfrågor och hantering av kunduppgifter. I ett detaljhandelsföretag är goda arbetsvillkor en viktig fråga.

 • Försäkringar

  Var extra uppmärksam på falska meddelanden på Facebook. Just nu pågår försök till bedrägerier via Facebook där du blir kontaktad på Messenger från någon på din vänlista.

  Ge aldrig ut personliga inloggningsuppgifter eller koder till din säkerhetsdosa eller internetbank. Koderna kan användas av bedragaren för att logga in och ta ut ett mobilt BankID i ditt namn. Därefter kan bedragaren till exempel registrera en ny swishanslutning och/eller genomföra betalningar/överföringar. Din säkerhetsdosa är personlig och kan endast användas kopplat till ditt personnummer.

 • Försäkringar

  Var extra uppmärksam på falska meddelanden på Facebook. Just nu pågår försök till bedrägerier via Facebook där du blir kontaktad på Messenger från någon på din vänlista.

  Ge aldrig ut personliga inloggningsuppgifter eller koder till din säkerhetsdosa eller internetbank. Koderna kan användas av bedragaren för att logga in och ta ut ett mobilt BankID i ditt namn. Därefter kan bedragaren till exempel registrera en ny swishanslutning och/eller genomföra betalningar/överföringar. Din säkerhetsdosa är personlig och kan endast användas kopplat till ditt personnummer.

 • Försäkringar

  Betalningen kommer in på kontot inom några sekunder.

 • Försäkringar

  Kunden får en bekräftelse på betalningen i Swish-appen. Den motsvarar inte ett kvitto. Det är du som företagare som är skyldig att lämna kvitto för köpet.

 • Försäkringar

  När privatkunden har godkänt betalningen får hon/han direkt en bekräftelse i sin Swish-app om att betalningen genomförts. Betalningen sparas även i ”händelser” tillsammans med information om betalningen.

 • Försäkringar

  Inom några sekunder efter att privatpersonen godkänt betalningen kommer den att synas på ditt konto i din internetbank eller mobil-app. Du kan också välja att få ett sms om genomförd inbetalning till ett förvalt mobilnummer.

 • Försäkringar

  Ja, företaget kan göra återbetalning på hela eller delar av det inbetalda beloppet inom 12 månader från att köpet gjorts, förutsatt att privatpersonen/köparen har samma mobilnummer som när köpet gjordes.

 • Försäkringar

  Kunden kan betala maximalt 150 000 kronor med Swish. För att betala belopp mellan 50 001 och 150 000 kronor behöver kunden först kontakta banken och föranmäla det.

 • Försäkringar

  Vid bankbyte går det att ta med sig Swish-numret om den nya banken erbjuder tjänsten.

 • Försäkringar

  Nej, numren delas ut slumpmässigt och kan inte väljas och heller inte överlåtas. Däremot kan insamlingsorganisationer som har ett 90-konto välja att få det som Swish-nummer exempelvis 123-901 95 06.

 • Försäkringar

  Ja, men hos oss har vi valt att begränsa antalet swish-nummer till maximalt nio stycken per Rörelsekonto. Den begränsningen kan se olika ut hos olika banker.

 • Försäkringar

  Ett Swish-nummer kommer att se ut som ett mobilnummer och bestå av tio siffror med prefix 123. Till exempel 123-111 11 11.
  Insamlingsorganisationer som har ett 90-konto kan välja att använda numret som sitt Swish-nummer. Numret inleds då med prefixet 123 – 90X XX XX.

 • Försäkringar

  Du kan börja ta betalt med Swish direkt efter att anslutningen har godkänts och du fått ditt Swish-nummer med prefixet 123.

 • Försäkringar

  Nej, det finns ingen Swish-app för företag, föreningar och organisationer. Mottagen betalning kan ses direkt i internet- eller mobilbanken.

 • Försäkringar

  Varje bank avgör om de ska erbjuda tjänsten. Under sommaren 2014 kommer Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea samt Swedbank & Sparbankerna att erbjuda Swish till sina företags-, förenings- och organisationskunder.

 • Försäkringar

  Varje bank har ett eget kunderbjudande och prissättning, se aktuell prislista för våra priser.

 • Försäkringar

  Prata med din organisations bank så hjälper de er. För att få en röd bekräftelse med ett hjärta i krävs att organisationen har ett 90‐konto.

 • Försäkringar

  Du kontaktar ditt lokala kontor för anslutning och mer information.

 • Försäkringar

  Du ansluter ditt företags, förenings eller organisations Rörelsekonto till Swish Företag och får ett unikt Swish-nummer. Ditt företag måste också ha ett aktivt bankgironummer. Privatpersonen använder sin Swish-app för att göra betalningen och anger då det unika Swish-numret, belopp och eventuellt ett meddelande. Godkänd betalning sätts direkt in på kontot som är kopplat till Swish-numret.

 • Försäkringar

  Har ditt företag behov av detaljinformation och återrapportering om betalningen och betalaren, automatisk avstämning, bokföring med mera, finns det andra betalsätt såsom kortbetalningar eller faktura som passar bättre.
  Likaså om du har behov av massbetalningar och/eller har en verksamhet där returer är vanligt.

 • Försäkringar

  Swish företag passar småskaliga företag, föreningar och organisationer som tar emot betalningar från privatpersoner och vill ha ett komplement till kontantbetalningar och andra betalalternativ.

 • Försäkringar

  Swish är en mobil betaltjänst som gör det möjligt för juridiska personer, näringsidkare, föreningar och organisationer att ta emot Swish-betalningar från privatpersoner. Betalningar sätts omgående in på mottagarens konto oavsett veckodag, dygnet runt, året runt.

 • Försäkringar

  I de flesta köpeavtal förekommer ett leveransvillkor som t ex "FOB" eller "CIF". Leveransvillkoret reglerar mellan säljare och köpare vem av dem som skall utföra vissa huvudfunktioner som t ex att arrangera transport, betala frakt och teckna försäkring. Leveransvillkoret avgör också vem som skall löpa transportrisken och hur långt. Risk-övergången mellan säljare och köpare är preciserad. Observera att fraktbetalning eller betalning av transportförsäkring inte har samband med ansvar för godset under transport.

  För att undvika tolkningstvister beträffande leveransvillkor hänvisar ofta köpare och säljare till "INCOTERMS", vilka varken är någon lag eller konvention, utan ett internationellt regelsystem som parterna i köpeavtalet kommer överens om att tillämpa. De säljs av Internationella Handelskammarens Svenska National kommitté.

  Som företagare i Sverige bör man försöka tillse att transportförsäkring tecknas i Sverige. Då har man ett grundförhållande till sin svenske försäkringsgivare. Länsförsäkringar har en egen organisation för sjö- och transportförsäkring som ger råd både vad gäller val av leveransvillkor och försäkringslösning.

  Som importör är det fördelaktigt att försäkra i Sverige bland annat därför att skaderegleringen kommer att ske här. Tecknas försäkring i Länsförsäkringar står vår skadeservice till förfogande för omedelbara åtgärder.

  Vid export är det också fördelaktigt att försäkra i Sverige. Man får komma ihåg att varan inte är såld på ett tillfredsställande sätt förrän den är betald. Det kan då vara vanskligt att låta varans betalning bero på om köparen har tecknat en tillförlitlig transportförsäkring.

 • Försäkringar

  Företag med oregelbundna transporter försäkrar sina sändningar från fall till fall. Det vanligaste sättet att teckna transportförsäkring är att man sluter ett årsavtal för försäkring av sina transporter. Avtalet kallas "Transportförsäkringskontrakt" och ger ett automatiskt verkande försäkringsskydd för samtliga transporter som skall försäkras.

  Dessa är alla transporter där kunden löper transportrisken, eller där han åtagit sig att försäkra för annans räkning, t ex för sin köpares räkning.

  Sluts ett årsavtal behöver ingen löpande rapportering ske. I början av perioden gör man en uppskattning av sammanlagda värdet av det gods som skall försäkras under året. Värdet multipliceras med premiesatsen för att erhålla en årspremie. Den inbetalas helt eller delvis i förskott, varefter en slutavräkning sker efter periodens slut. Kunden får då en tilläggsfaktura eller en kreditnota, men försäkringsskyddet påverkas inte av detta.

  Avtalet gäller ett år i taget med automatisk förlängning om ingen säger upp det inom en månad före förfallodagen. I avtalet anges ett högsta försäkringsbelopp per transportmedel, t ex 2 milj. per bil eller fartyg.

  Överskrides detta sker rapportering separat före riskens början. Det behövs vanligen inte. Anledningen till detta är att beloppet oftast tas till i överkant. Skälen är två.

  För det första är det inte ovanligt att ett fartyg lämnar en container i lastningshamnen. Vid nästa skeppning lastas därför helt oväntat två containers med det dubbla tänkta värdet. Det andra skälet är att inflationen "urholkar" beloppet. Försäkringsavtalet förlängs ju årsvis automatiskt, även om det maximala värdet per container ökar. Dessa är skälen till varför vi brukar ta till i överkant för att undvika att riskrapportering måste ske före transportens början vid högre belopp. Normalt påverkar inte detta premien.

 • Försäkringar

  • Om den är yngre än ett år
  • Om den körts mindre än 20 000 kilometer
  • Om du är den första ägaren
  • Om reparation av skadan överstiger hälften av bilens inköpspris
 • Försäkringar

  Ja, det kan du om det inte gäller slitage och du har minst en halvförsäkring. Då ersätter försäkringen genom maskinskadeskyddet reparationen under förutsättning att bilen är högst åtta år gammal eller att den körts längst 12 000 mil.

 • Försäkringar

  Ja, om du har minst en halvförsäkring. Du får inte ersättning om glaset går sönder vid en trafikolycka, då behöver du en helförsäkring.

 • Försäkringar

  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om bilen blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om bilen bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning.

 • Försäkringar

  Ja, har du minst en halvförsäkring ingår ett allriskskydd som ersätter dig om du råkar tanka fel under förutsättning att din bil är högst åtta år gammal.

 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på den andra bilen och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din bil. Om det är den andra bilen som orsakat olyckan ersätter den bilens trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.

 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en hög avgift av bilens ägare för den tid som bilen är oförsäkrad.

 • Försäkringar

  Ja, det måste du. Eftersom du inte behöver ha trafikförsäkring på släpvagn och husvagn vet inte Transportstyrelsen var du haft din försäkring och kan därför inte meddela oss att du sålt släpvagnen/husvagnen.

 • Försäkringar

  Du ställer på bilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din bil samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.

 • Försäkringar

  Du ställer av bilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.

 • Försäkringar

  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att ett ägarbyte har skett på din bil och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över, betalar vi tillbaka till dig.

 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din bil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.

 • Försäkringar

  Ja, det gör den. Din bilförsäkring gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet, däribland Frankrike. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

 • Försäkringar

  Beloppet du ska amortera beräknas på din totala skuld i din bostad och gäller när du tar ett nytt bolån eller utökar dina befintliga bolån.

  • Om belåningsgraden är över 70 % av värdet på din bostad måste du amortera 2 % per år på den totala skulden.
  • Om belåningsgraden är mellan 50-70 % måste du amortera 1 % per år på din totala skuld.
  • Om belåningsgraden är 50 % eller lägre finns inget lagkrav att amortera men vi rekommenderar alltid att du amorterar.
  • Om du utökar dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, ska du amortera enligt de nya amorteringskraven, eller maximalt inom 10 år.
 • Försäkringar

  Du får ersättning från din hemförsäkring om du inte hinner med ditt flyg eller tåg på grund av exempelvis hastigt uppkommet oväder, trafikolycka, flygstrejk eller andra oförutsägbara händelser under din resa från Norden eller hemresa till Norden.

  Om du får besked (via media eller resebolaget) innan avresan från bostaden om att det finns risk för inställda flyg eller tåg på grund av snöstorm eller strejk får du inte ersättning från din hemförsäkring. Då måste du kontakta ditt resebolag för att se status på flyg- eller tågresan.

  Mer ersättning med tilläggsförsäkring Utökat reseskydd

  Har du utökat reseskydd som tillägg i din hemförsäkring kan du få ersättning för förseningar på resan.

  • Har du påbörjat resan och flyget blir inställt eller försenat mer än åtta timmar får du 1 000 kronor. Blir du försenad mer än 36 timmar får du 2 000 kronor till. Högsta ersättningen är 3 000 kronor per person.
  • Du får 1 000 kronor om ditt bagage är försenat till resmålet mer än åtta timmar, efter 36 timmar får du 1 000 kronor till.
  • Du får ersättning om du måste avbeställa din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Om du avbokar resan på grund av andra orsaker får du ingen ersättning.

  Mer om ditt reseskydd

  Hur gäller det extra försäkringsskyddet för bank- och betalkortet?

  Det gäller när du har betalat minst 75 procent av resan med ditt bank- eller betalkort. Ersättningarna är samma som om du har utökat reseskydd.  Du har också möjlighet att reklamera kortköpet.

  Hur reklamerar jag ett kortköp?

 • Försäkringar

  Du väljer om du vill signera ditt kortköp med Mobilt BankID eller med en engångskod som skickas via SMS.

 • Försäkringar

  Funktionen kontaktlösa betalningar kan du slå av och på i appen, klicka på Hantera köpspärrar eller i internetbanken, gå in under Kortfliken och menyn Inställningar. Efter att du slagit på eller av funktionen behöver du göra ett vanligt kortköp eller uttag med chip och pinkod för att ändringen ska slå igenom.

 • Försäkringar

  Det kallas för ett tilläggslån och det ska amorteras enligt de nya amorteringskraven. Det finns möjlighet att amortera tilläggslånet på maximalt 10 år.

 • Försäkringar

  På grund av ett tekniskt fel hos Upplysningscentralen kan du ha fått ett brev om att Länsförsäkringar beställt en bevakningstjänst på ditt företag. Upplysningscentralen kommer att kontakta dig som fått det felaktiga brevet.

 • Försäkringar

  Vid aktiehandel får du betala en courtageavgift. Avgiften är samma som för aktiehandelstjänsten, 0,05 % men lägst 20 kr.

  Vid fondsparande är förvaltningsavgiften samma som för direktsparande i fonder.

 • Försäkringar

  Då gäller de gamla reglerna och du berörs inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  De gäller alla som tar ett nytt bolån eller som utökar sina befintliga lån. Från 1 mars 2018 gäller de nya skärpta amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Det som avgör är när du skrivit under köpekontraktet. Om du skriver under kontraktet före den 1 juni berörs du inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Om dina bolån är tagna före den 1 juni i annan bank och du sedan flyttar dem till oss utan att utöka lånen får du behålla de amorteringsvillkor som du hade i den andra banken. 

 • Försäkringar

  En försäkringspolis är ett försäkringsbrev för en enstaka sändning, och utgör ett bevis på att varan är transport-försäkrad. Försäkringspolis förekommer nästan bara vid exportaffärer när betalning sker via bank.

  Köparen i utlandet löser dokumenten i bank. Bland dem finns försäkringspolisen, som gör det möjligt för köparen att vända sig till Länsförsäkringars haveriagent i utlandet för ersättning om varan har skadats eller försvunnit under transport.

  Vid export till närliggande länder där regelbundna affärer sker, behövs vanligen ingen försäkringspolis. Exportören stämplar kanske bara fakturan som bekräftelse på att försäkring är tecknad. I andra fall utfärdar exportören dokumentet själv med sina andra skeppningshandlingar, genom en fullmakt från oss.

 • Försäkringar

  Vi har valt det antalet då det brukar räcka till för de flesta sparare.

 • Försäkringar

  Utifrån tiden du väljer för ditt sparmål framgår vilken risk som är lämplig. Ju längre tid du vill spara för att nå målet, desto större andel av ditt sparande kan då placeras i fonder med högre risk, som aktiefonder.

 • Försäkringar

  Nej, inte just nu.

 • Försäkringar

  Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie.

 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din lastbil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter lastbil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.

 • Försäkringar

  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om motorcykeln blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om stölden eller inbrottsförsöket skett på natten och du har en MC Smart får du full ersättning om motorcykeln var låst och inlåst. Om din motorcykel bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning om den blir stulen.

 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din motorcykel. Om det är det andra fordonet som orsakat olyckan ersätter det fordonets trafikförsäkring skadorna på dig och din motorcykel.

 • Försäkringar

  Du ställer på din motorcykel hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din motorcykel samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.

 • Försäkringar

  Har du MC Smart eller en Årsförsäkring behöver du inte ställa av motorcykeln utan har en försäkring som är anpassad för att du inte kör året om men den är ändå försäkrad för hela året. Om du däremot har en Basförsäkring hos oss ställer du av din motorcykel hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.

 • Försäkringar

  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att du sålt din motorcykel och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över betalar vi tillbaka till dig.

 • Försäkringar

  Ja, det gör den. Din motorcykelförsäkring gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet, däribland Frankrike. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

 • Försäkringar

  Ja, om du har minst en halvförsäkring. Du får inte ersättning om glaset går sönder vid en trafikolycka, då behöver du en helförsäkring.

 • Försäkringar

  Nej.

 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din lastbil. Om det är det andra fordonet som orsakat olyckan ersätter det fordonet trafikförsäkring skadorna på dig och din lastbil.

 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är lastbilens ägare skyldig att ha den trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en avgift av lastbilens ägare för den tid som lastbilen är oförsäkrad.

 • Försäkringar

  Du ställer på din lastbil hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din lastbil samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.

 • Försäkringar

  Du ställer av din lastbil hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och eventuellt vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.

 • Försäkringar

  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att du sålt den och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över, den outnyttjade premien, betalar vi tillbaka till dig.

 • Försäkringar

  Ja, det gör den. Din försäkring för lastbil gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Vilka länder som ingår kan du läsa om på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

 • Försäkringar

  Bonusväxling är ett förmånligt sätt att pensionsspara. Det innebär att du avstår från en del av din bonus och får inbetalt till din pension istället. Läs mer om bonusväxling

 • Försäkringar

  Just nu finns det bara i appen.

 • Försäkringar

  Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 

 • Försäkringar

  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om den blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om lastbilen bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning om den blir stulen.

 • Försäkringar

  Nej, du behöver inte ansluta med bild vid online-mötet, det räcker med ljud. Rådgivaren kommer att dela sin skärm med dig och ni kommer att titta på en gemensam presentation. 

 • Försäkringar

 • Försäkringar

  Ja, det kan man. Prata med din rådgivare så att hen kan förbereda på rätt sätt. 

 • Försäkringar

  Du behöver en dator och god internetuppkoppling, samt plugin Skype för företag och Mobilt BankID. 

 • Försäkringar

  Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.

 • Försäkringar

  Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format i internetbanken genom att välja aktuellt konto och gå in under "Kontoinformation". Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Försäkringar

  Ditt clearingnummer är de fyra första siffrorna i ditt kontonummer. Tänk på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton.

 • Försäkringar

  Vill du vara säker på att pengarna inte försvinner på vägen kan du kontrollera om mottagaren använder ett 90-konto.

  Det betyder att organisationen har granskats av Svensk Insamlingskontroll, där ett av kriterierna är att de ekonomiskt ansvariga inte har betalningsanmärkningar.

  Om du skickar pengar till en organisation som har betalningsanmärkningar riskerar pengarna att aldrig komma fram till de som behöver pengarna. 

  Läs mer om Svensk Insamlingskontroll

 • Försäkringar

  Sparar du i IPS eller privat pensionsförsäkring blir du dubbelbeskattad. 

  Att spara långsiktigt är lika viktigt som tidigare. Vi rekommenderar att du byter till ISK, investeringssparkonto - ett flexibelt och enkelt sparande där pengarna dessutom redan är beskattade när du väljer att ta ut dem. Andra alternativ är att teckna en kapitalförsäkring eller att löneväxla.

 • Försäkringar

  Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.

  • Ta hand om skadade personer.
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
  • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.
 • Försäkringar

  I vår broschyr hittar du tips på hur du kan hålla cykeltjuvar borta, men också var du kan vända dig om du skulle drabbas av stöld. 

 • Försäkringar

  Regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

  • Bryt strömmen i källaren
  • Flytta fuktkänsliga saker från källaren
  • Pumpa eller ös ut vattnet så fort som möjligt
 • Försäkringar

  Reser du regelbundet och vill ha ett mer omfattande skydd än din hemförsäkring rekommenderar vi vår tilläggsförsäkring "Utökat reseskydd". Här ingår bland annat:

  • Avbeställningsskydd
  • Ersättningsresa
  • Försening
  • Resestartskydd

  Läs mer om reseskyddet

 • Försäkringar

  Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.

 • Försäkringar

  Slutdatum för när SEPA ska vara genomfört är fastställt i europeisk lagstiftning kallad SEPA end date regulation (förordning 260/2012). Förordningen innehåller krav på banker och bankkunder som betalar i euro inom och mellan de 33 länder som ingår i den gemensamma betalmarknaden. Förordningen innebär att nationella betalningsprodukter i euroländerna ska bytas ut mot SEPA-anpassade tjänster senast den 1 februari 2014 (med vissa undantag för nischprodukter).

  Vissa tillkommande krav ska vara uppfyllda senast under 2016. Eftersom Sverige inte har euro som valuta måste vi byta ut våra nationella betalningsprodukter i euro senast den 31 oktober 2016.

 • Försäkringar

  SEPA (Single Euro Payments Area) drivs bankgemensamt och baseras på politiska krav som stöttas av EU och har som syfte att skapa en gemensam marknad för eurobetalningar i Europa. Alla EU/EES-länder, Monaco, Schweiz och San Marino ingår i SEPA.

  SEPA samverkar med betaltjänstdirektivet Payments Services Directive (PSD). Det handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

  Bankerna samordnar sig genom European Payments Council (EPC) och driver där arbetet med att göra verklighet av visionen om ett gemensamt betalområde i Europa. Bland annat sker där regelbundna uppdateringar av produktregelverken för SEPA-betalningar.

 • Försäkringar

  Denna gång kommer det ifrån någon som utger sig för att vara Länsförsäkringar och som vill ha kortuppgifter. Det är viktigt att inte klicka på några länkar, svara eller lämna ut någon information. Det förekommer också mejl som vid första anblicken ser ut att komma ifrån Skatteverket, CDON och Elgiganten men som i själva verket innehåller skadlig kod, en så kallad trojan. Öppnar du bilagan som följer med mejlet så kan den skadliga koden installeras om du använder en dator med Windows.

  Har du fått ett mejl som du är misstänker är från bedragare, ta bort det direkt utan att svara på det eller klicka på några länkar.

  Falskt mejl

 • Försäkringar

  Var extra uppmärksam på falska mejl, sms och kundundersökningar där bedragare utger sig för att företräda Länsförsäkringar eller andra företag.

  De försöker få kunder att lämna ut personliga uppgifter om sina bankkort och inloggningsuppgifter. I meddelandena uppmanas du också ofta att klicka på länkar som finns bifogade.

  Klickar du på länken installeras ett virus som infekterar datorn med en så kallad trojan. Har du fått ett mejl eller sms som du är misstänker är från bedragare, ta bort det direkt utan att svara på det eller klicka på några länkar.

 • Försäkringar

  När du har bekräftat din beställning kan du direkt följa vad som händer under avsnittet Transaktioner. Från att beställningen är registrerats, när andelar har sålts i fonderna du vill byta från, till dess att vi har köpt andelar i fonderna du vill byta till. Själva beställningen finns inte kvar på Mina sidor. Om det är viktigt för dig att spara beställningen kan du gör en skärmdump innan du bekräftar fondbytet. Hör du av dig till oss kan vi söka upp din beställning i våra interna system.

 • Försäkringar

  Det kan vara möjligt om du har 20 fonder och till exempel byter bort två fonder mot två nya. Då har du handlat med 22 fonder, men har sammanlagt 20 fonder när bytet är klart. Du måste dock använda avancerat fondbyte.

 • Försäkringar

  Vi rekommenderar att du går in under "Avancerat fondbyte", väljer "Byt allt" i den aktuella fonden och lägger det i valfri fond.

 • Försäkringar

  Fördelningen i procent visas i hela tal. Om fondinnehavet är mindre än 0,5% av hela portföljen avrundas det till 0%. Det kan också bli 0% procent "kvar" om övriga fondinnehav har en decimal som avrundas uppåt. Till exempel om du har tre fonder, varav ett utgör 96,6 procent och ett annat 2,6 procent, och det tredje 0,8 procent. Då blir summan av de två första till 100 procent (97 + 3) och det tredje blir 0 procent. Det andra scenariot kommer att rättas.

 • Försäkringar

  Här kan du göra byten som inte fungerar att göra när du väljer alternativet "Välj ny fördelning i procent". Det kan det till exempel vara möjligt att byta under pågående handel. Du kan sälja en fond i taget, vilket gör att du kan sälja ett litet innehav, eller en viss del av en fond, till exempel byta bort halva innehavet. Här kan du även handla med upp till 20 fonder.

 • Försäkringar

  Här väljer du hur du vill att innehavet ska fördelas mellan olika fonder i procent. Du kan välja detta alternativ om du har upp till 10 fonder. Detta passar om du vill ändra fördelningen mellan fonderna du har utan att byta bort någon fond eller om du vill vill byta ut fonder och välja ny fördelning i procent. Det är ett enkelt sätt att ändra bland fonderna om du ser ditt sparande som en fondportfölj.

  Här väljer du hur du vill att innehavet ska fördelas mellan olika fonder i procent. Du kan välja detta alternativ om du har upp till fonder. Detta passar om du vill ändra fördelningen mellan fonderna du har utan att byta bort någon fond eller om du vill vill byta ut fonder och välja ny fördelning i procent. Det är ett enkelt sätt att ändra bland fonderna om du ser ditt sparande som en fondportfölj.

 • Försäkringar

  Du kan ha andelar i som mest 20 fonder och kan nyspara i högst 10 fonder. Om du vill att dina kommande inbetalningar och ditt innehav ska spegla varandra kan du därmed välja upp till 10 fonder.

  Du kan byta fonder på olika sätt på Mina sidor och om du har upp till 10 fonder kan du använda "Välj ny fördelning i procent". Har du över 10 fonder väljer du "Avancerat fondbyte".

 • Försäkringar

  Den här tiden på året är det många som eldar i trädgården och risken för gräsbränder är som störst innan det nya gräset fått fart.

  • Elda inte när det blåser hårt.
  • Håll avstånd.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring brasan.
  • Ha vatten i närheten – dra fram trädgårdsslangen.
  • Släck ordentligt när du eldat klar. Kratta ut glöden och dränk den med vatten och vattna marken runt brasan.
       
 • Försäkringar

  Det går att utöka giltighetsområdet. Kontakta oss i god tid så hjälper vi dig.

 • Försäkringar

  Om du råkar ut för en ersättningsbar skada och har Båtförsäkring MAX får du avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar under perioden 1 maj – 30 september.

 • Försäkringar

  Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst. Stjäls instrument ur snabbfästen eller saker förvarade under kapell riskerar du att ersättningen minskas.

 • Försäkringar

  Alla båtar bör ha en brandsläckare ombord. Båtar med över 20 hästkrafter eller utrustning för till exempel matlagning ska ha godkänd två-kilos handbrandsläckare ombord. Har man inte det kan ersättningen vid brandskada minskas.

 • Försäkringar

  Vill du hyra ut måste du teckna tilläggsförsäkring som gäller med en extra självrisk på 3 000 konor. Notera att försäkringen inte gäller om hyrestagaren försvinner med båten eller orsakar skadegörelse.

 • Försäkringar

  Försäkringen gäller på samma sätt för vännen som för dig.

 • Försäkringar

  Båtförsäkringen omfattar din personliga egendom i båten. Skillnaden mot skyddet du har i hemförsäkring är att hemförsäkringen endast ersätter stöld av de saker du har med dig på båtturen. Den gäller alltså inte för kvarlämnad egendom i båten när den ligger förtöjd i hemmahamnen.

 • Försäkringar

  Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.

 • Försäkringar

  Den 12 februari sänkte riksbanken sin styrränta till minusnivå: -0,10 procent. 

  Vi har inte för avsikt att införa negativa räntor eller avgifter på inlåningskonton för våra privatkunder i nuläget.

 • Försäkringar

  Har du flera kontaktlösa kort i din plånbok, till exempel kort för lokaltrafik, inpasseringskort och andra bankers kontaktlösa kort så kan köpet nekas då terminalen inte kan läsa av fler än ett kontantlöst kort åt gången. Ta då ur det kort du ska använda, eller ha korten på varsin sida i plånboken.

 • Försäkringar

  Ibland förekommer det att butiker väljer att inte kontrollera saldot på ditt konto för att snabba upp betalningen, vilket gör att vi som bank inte omedelbart vet om ditt köp. Vi redovisar dina köp på kontot så snart vi får information om ditt köp från butiken.

 • Försäkringar

  Ja, kontaktlösa betalningar är lika säkra som kortbetalningar med chip. Du kan göra kontaktlös betalning under 200 kronor utan att slå din pinkod. Som en extra säkerhet kommer du emellanåt bli ombedd att knappa in din pinkod eller göra ett vanligt köp med chip och din kod, även för köp under 200 kronor. Vid köp över 200 kronor knappar du alltid in din pinkod när du "blippar".

  Om du tappar bort ditt kort eller om det blir stulet är det viktigt att spärra det så snabbt som möjligt. Upptäcker du att någon obehörig har använt kortet ska du spärra det och dessutom göra en reklamation. Kom även ihåg att göra en polisanmälan. Läs mer på vår hemsida hur du ska göra för att spärra ditt kort.

 • Försäkringar

  Nej, du måste först göra ett köp eller kontantuttag och använda din pinkod, sedan kan du "blippa", göra kontaktlösa betalningar.

 • Försäkringar

  Du kommer att få bankkortet med möjlighet till kontaktlösa betalningar när det är dags att byta ut ditt nuvarande kort, se giltighetstiden på kortets framsida. Vill du byta ut ditt kort tidigare så beställer du ett ersättningskort i mobilappen eller i internetbanken.

 • Försäkringar

  Har du ett bankkort med symbolen på framsidan av ditt kort så kan du göra snabba och enkla kontaktlösa betalningar i betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar.

 • Försäkringar

  Du kan göra kontaktlösa betalningar oavsett belopp. Småköp under 200 kronor kan du "blippa" utan att knappa in din pinkod och vid belopp över 200 kronor knappar du även in din pinkod. Som en extra säkerhet kommer du emellanåt bli ombedd att knappa in din pinkod eller göra ett vanligt köp med chip och din kod även för köp under 200 kronor.

 • Försäkringar

  Du kan göra kontaktlösa betalningar i affärer och butiker som har betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar. Titta efter den här symbolen när du handlar. 

  I Sverige kan du göra kontaktlös betalning vid köp hos bland annat ICA och fler köpställen är på väg att ansluta sina betalterminaler. Utomlands är kontaktlösa betalningar vanligare och det finns massor av ställen där du kan ”blippa” din betalning.

  Ditt kort fungerar även för att ”blippa” dina betalningar när du är utomlands.

 • Försäkringar

  Det är både snabbt och enkelt att "blippa" en betalning i de betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar, titta efter "symbolen".

  När butiken har slagit ut totalbeloppet för de varor du har handlat, så betalar du så här:

  • Håll ditt kort mot betalterminalen.
   • Vid belopp under 200 kronor: vänta på pipet eller bekräftelse på betalterminalens skärm. Klart!
   • Vid belopp över 200 kronor: knappa in din pinkod, vänta på pipet eller bekräftelse på betalterminalens skärm. Klart!
 • Försäkringar

  Just nu förekommer bedrägerier på Facebook och LinkedIn. Det är många bankers kunder som drabbas. De försöker lura dig att lämna ut koder från din bankdosa.

  Tänk på följande:

  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter, koder eller lösenord om du är osäker på mottagarens identitet eller säkerhet.
  • Spärra kortet direkt om du misstänker bedrägeri. Ring spärrservice på 08-588 400 11.

  Läs mer om hur du skyddar din identitet

 • Försäkringar

  Det går bra att göre en extra inbetalning. Då använder du ditt OCR och bankgiro från din senaste faktura och sätter in valfritt belopp. Det tar cirka 2-3 dagar innan betalningen kommer in på kortet.

 • Försäkringar

  Samtliga kort har beloppsgränser för att skydda dig mot obehörig användning, men de ska inte hindra normal användning av kortet. Om du vet att du ska göra ett särskilt stort inköp så kontakta oss på kontoret eller ring Telefonbanken på 0771-666 555.

 • Försäkringar

  Vi rekommenderar att du väljer landets valuta då du oftast får en förmånligare valutakurs då. Om du väljer svenska kronor har säljföretaget fria händer att själv sätta valutakursen.

 • Försäkringar

  När du handlar med ditt kort, både i butik och på internet, har du ett köpskydd som gör att du kan få pengarna tillbaka vid leveransproblem, defekta varor och liknande situationer.

  Börja alltid med att kontakta butiken eller företaget du har handlat hos. Oftast löser det sig på det sättet. Men om du inte får hjälp gör du en reklamation av ditt kortköp hos oss så snart du kan så hjälper vi dig.

 • Försäkringar

  Då kan du spärra det själv tillfälligt i mobilappen eller i internetbanken. Då kan kortet inte användas men det är fortfarande giltigt. När du hittar kortet tar du bara bort spärren. Du kan också ringa Spärrservice 08-588 400 11, så hjälper vi dig. Om du inte hittar kortet inom rimlig tid ska du omgående spärra det via Spärrservice. 

 • Försäkringar

  Spärra det direkt. Ring Spärrservice som har öppet dygnet runt 08-588 400 11 eller om du är utomlands +46 8 588 400 11.

 • Försäkringar

  Då kan du hämta den igen i internetbanken.

 • Försäkringar

  Då kommer ditt kort att spärras tillfälligt, men du kan fortfarande använda kortet tillsammans med din legitimation. Efter 24 timmar släpps spärren och du kan använda din pinkod igen. Om du har glömt pinkoden kan du hämta den igen i internetbanken.

 • Försäkringar

  Då beställer du ett ersättningskort i mobilappen eller internetbanken.

 • Försäkringar

  Ring Spärrservice +46 8 588 400 11 och spärra kortet. Behöver du komma åt dina pengar kan du samtidigt begära ett Expresskort som du får inom några dagar eller Emergency Cash, som du får inom några timmar.

 • Försäkringar

  Börja med att kontakta butiken eller företaget så snabbt som möjligt. Om du inte får hjälp av dem gör du en reklamation hos oss så hjälper vi dig.

 • Försäkringar

  • Spärra bankkortet direkt genom att ringa till vår spärrservice på telefon 08-588 400 11
  • Uppdatera virusprogrammet på din dator regelbundet.
  • För att vara säker på att bli av med virus eller annan skadlig kod kan du behöva göra en ominstallation.
  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter, koder eller lösenord om du är osäker på mottagarens identitet eller säkerhet.
 • Försäkringar

  Gör då följande

  • Spärra bankkortet direkt genom att ringa till vår spärrservice på telefon 08-588 400 11
  • Uppdatera virusprogrammet på din dator regelbundet.
  • För att vara säker på att bli av med virus eller annan skadlig kod kan du behöva göra en ominstallation.
  • Lämna aldrig ut dina kortuppgifter, koder eller lösenord om du är osäker på mottagarens identitet eller säkerhet.
 • Försäkringar

  Kontakta omedelbart din bank och polisanmäl.

 • Försäkringar

  Alla banker lyder under penningtvättslagen. För att kunna motverka penningtvätt på ett effektivt och bra sätt måste vi ställa frågor till dig som representerar ett företag eller annan organisation och är bankkund hos oss.
     
  Vi förstår att det kan kännas obehagligt att svara på frågor men det är ett krav från samhället och en viktig del i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet.

 • Försäkringar

  Vi vill som bank att våra kunder och deras kunder är skyddade. Bitcoin är en virtuell valuta som inte omfattas av någon specifik reglering eller europeisk lagstiftning. Går ett växlingskontor i konkurs eller hackas kan du bli av med alla dina ”pengar”. I och med detta anser vi att risken är stor i de företag som använder virtuella valutaväxlare som affärsidé och har därför beslutat att de varken får öppna eller ha konton hos oss.
  Europeiska bankmyndigheten – Eba – har utfärdat konsumentvarning för virtuella valutor bland annat med anledning av uppmärksamheten kring Bitcoins.

 • Försäkringar

  • Det du ofta upptäcker är sporerna som kan se ut som ett brunt pulver, likt malen kakao eller kanel längs lister och trösklar inomhus. Misstänker du svampangrepp bör en sakkunnig analysera och lokalisera skadan.
  • Den äkta hussvampen luktar ingenting, men du kan känna av huvudvärk.
  • Den uppträder framför allt i byggnader med dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen i krypgrunder, källare, bjälklag, syllar och trossbottnar. Kalken i en gammal murstock i krypgrunden ökar risken för hussvamp om det tillförs fukt.
  • Vanligaste orsakerna till fukt i grunden är en trasig vattenledning eller uppstigande fukt från mark, bristfällig dränering, att marken lutar mot byggnad, otillräcklig fuktspärr.

  Tips för att undvika hussvamp

  • Se till att grundkonstruktionen är fri från fukttillskott och att dränering och ventilation fungerar.
  • Inspektera krypgrunden på sommaren och se till att den är torr och ren från skräp.
  • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
  • Låt inte buskar växa för nära grunden. Håll det luftigt intill grunden.
  • Åtgärda läckande vattenledningar.
  • Om du tror att du drabbats, ring försäkringsbolaget omgående.
  • Om du drabbats, anlita proffs. Du kan inte sanera själv.
 • Försäkringar

  Knappen var vår säkerhetsapp för lantbrukare som kommer att tas bort i december 2016. 

 • Försäkringar

  Ja det står i registreringsbevisets del 1 om fordonet är importerat. Läs mer om import av fordon på transportstyrelsen.se

  Det är viktigt att kontrollera fordonets bakgrund och om den varit skadad tidigare. Anledningen är att det finns oseriös handel med fordon som varit totalskadade (skrotade) till exempel från kraftiga stormar med stora översvämningar. De skrotade bilarna har köpts upp och reparerats bristfälligt för att sedan föras ut på marknaden inom Europa och Sverige.

  Fuskreparationerna kan förutom utslagen elektronik innebära att bilarna är livsfarliga. De kan oftast sakna både airbags och deformationszoner. Enligt Larmtjänst har 61 procent av bilar från årsmodell 2007 och framåt som importerats från Litauen en skadehistorik i USA. För motsvarande import direkt från USA är siffran 21 procent.

  Hur får jag reda på bilens bakgrundshistoria

  Man kan med relativt enkla medel kontrollera bilens bakgrundshistoria genom att googla chassinumret.

  NICB, The National Insurance Crime Bureau, är USAs motsvarighet till Larmtjänst. På deras hemsida kan man via chassinumret se om bilen är rapporterad som totalskadad (skrotad) av ett amerikanskt försäkringsbolag. Det går också se om skadan har orsakats av översvämning. Se gärna fler tips på Larmtjänst.