Vi tar ansvar - Samhälle

Genom Vi tar ansvar arbetar vi för att fler personer ska kunna välja innanförskap istället för att hamna i utanförskap. Över tid tror vi att det leder till att färre drabbas både på det personliga och mänskliga planet.

Som försäkringsbolag vet vi att inbrott, stölder och skadegörelse drabbar på många olika sätt. Ganska ofta leder det också till en olustkänsla som tyvärr stannar kvar länge. Vi jobbar sedan lång tid med skadeförebyggande åtgärder för att du ska kunna känna dig mer säker. Nu tar vi ytterligare ett steg och satsar på att fler ska kunna komma i innanförskap och därmed få chans att bidra positivt till samhället.

Vi har nämligen bestämt oss för att vi vill vara med och göra en avgörande skillnad och bidra till en region med stor framtidstro, stark konkurrenskraft och ökat innanförskap.

Att vi tar ansvar helt enkelt. Det är Vi tar ansvar!

Vi tar ansvar bedrivs i utvalda geografiska områden under lång tid. Satsningarna sker utifrån de specifika utmaningar och behov som finns just där. Oftast riktas insatserna till barn och ungdomar i förskola och skola, men kan också riktas inom andra områden såsom föreningar, klubbar och olika aktiviteter.

Just nu pågår samarbeten i följande områden

  • Mölndals stad
  • Stadsdelen Västra Göteborg

Huvudprincipen för Vi tar ansvar är att satsningarna sker i så tidig ålder som möjligt och med stor omfattning under lång tid, se bilden (hämtad från Malmökommissionen som har återgivit modellen från artikeln enterpreting the evidence on life cycle skills formation).

Genom en enkel fördelningsprincip för våra samhällsinvesteringar ser vi till att satsningen även håller över tid.

Läs mer om Vi tar ansvar här