Vi tar ansvar

Informationen gäller för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Vi vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar. Genom att förebygga skador och motverka utanförskap kan vi inte bara göra stora samhällsekonomiska vinster – vi kan bidra till ett varmare samhällsklimat.

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för att vårt samhälle utvecklas i positiv riktning. I förlängningen innebär det färre inbrott, färre skadegörelser och färre våldsbrott – något som vi alla vinner på.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbart företagande 

Det är inte alltid enkelt att vara god. Som företagare får du säkert frågor om du vill vara med och skänka eller sponsra. Hur ska du egentligen förhålla dig? Hur kan du tänka och ska du verkligen satsa på hållbarhet?

Tre tips på hur du kan arbeta med hållbarhet 


Fulfiltret

Appen som motverkar utanförskap

Genom vårt arbete kan vi se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil, surfplatta eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta fall leder till utanförskap. Förutom stora samhällskostnader innebär det förstås också psykiskt lidande och osäkerhet hos den drabbade. Därför har vi skapat Fulfiltret, en app som snällsäkrar dina knapptryck.

 

Snällsäkra dina knapptryck

Fulfiltret

Vi har fått nog av nätets allt kargare klimat. Där hot och kränkningar skickas utan eftertanke och där sårande kommentarer drabbar många av våra barn och unga varje dag. Därför skapade vi Fulfiltret – appen som snällsäkrar dina knapptryck.

Läs mer om Fulfiltret

Fulfiltret i skolan

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan genom vårt arbete se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Därför har vi tagit fram ett utbilningsmaterial som syftar till att diskutera ämnet nätmobbning, samt väcka tankar kring det hårda språkbruk som används på våra digitala plattformar.

Läs mer om utbildningsmaterialet och ladda ner det här 

Skolornas bidrag

Nyfiken på hur skolorna i Västsverige valt att arbeta med utbildningsmaterialet?

Här kommer vi löpande att publicera deras bidrag


Våra samarbeten

Bris

Vi samarbetar med Bris och stöder deras utåtriktade regionala arbete att bistå vuxna som jobbar med barn, till exempel lärare och fritidspedagoger på olika skolor i regionen.

Läs mer om vårt samarbete 

Stiftelsen Läxhjälpen

Genom Läxhjälpen kan fler barn och unga lyckas med grundskolan och ta sig vidare till gymnasiet. Därmed ökar chansen för att fler ska kunna välja innanförskap istället för att hamna utanför. 

Läs mer om vårt samarbete

Kvinnojouren

Från och med i år stöttar Länsförsäkringar Kvinnojouren Emelie Strömstad så att de kan genomföra utbildningar och ta fram informationsmaterial.

Läs mer om vårt samarbete

 


Nattvandrarna i Torslanda

Vi stöttar nattvandrarna i Torslanda genom att sponsra dem med varma och väl synliga jackor.

Läs mer om vårt samarbete 

Reningsborg

Tillsammans med Reningsborg och deras secondhandrörelse bidrar vi till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Läs mer om vårt samarbeteFriends

Friends är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i sitt förebyggande och främjande arbete i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Läs mer om vårt samarbete > 

Ung företagsamhet

Tillsammans med Ung Företagsamhet bidrar vi till att lärare och ungdomar i grundskolan lär sig om vårt samhälle.

Läs mer om vårt samarbete