Sponsring

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns sponsring är affärsmässig och har en tydlig koppling till vår vision, affärsidé och våra värderingar. 

Vi sponsrar föreningar/förbund som

 • är lokala och långsiktiga
 • visar samhällsansvar
 • är miljövänliga
 • värnar om trygghet
 • verkar skadeförebyggande
 • gynnar idrott och hälsa
 • främjar "vardagskultur"
 • främjar lokalt företagande

Vi sponsrar inte föreningar/organisationer

 • som ligger utanför Länsförsäkringars värderingar
 • där den sponsrade aktiviteten har en religiös eller politisk inriktning
 • som förknippas med höga skaderisker enligt Länsförsäkringars sätt att riskbedöma
 • inom smala idrotter som utövas av få personer

Bolaget sponsrar inte heller enskilda individer.